repetytorium 3 podstawa reszta w school useful phrases

 0    128 flashcards    ussanna
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
wychowanie plastyczne
start learning
Art
informatyka
start learning
Computing
zajęcia teatralne
start learning
Drama
język angielski
start learning
English
język obcy
start learning
Foreign language
geografia
start learning
Geography
historia
start learning
History
informatyka
start learning
Information Technology (IT)
matematyka
start learning
Maths /MAthematics
medioznastwo
start learning
Media Studies
wychowanie muzyczne
start learning
Music
wychowanie fizyczne
start learning
Physical Education (PE)
język polski
start learning
Polish language
religia
start learning
RE (Religious Education)
przedmioty ścisłe
start learning
Science
szkoła z internatem
start learning
boarding school
szkoła koedukacyjna
start learning
co-educational school
państwowa szkoła średnia
start learning
comprehensive school
szkoła dla dzieci od 11. roku życia
start learning
grammar school
szkoła niepubliczna
start learning
independent school
szkoła językowa
start learning
language school
szkoła dla dzieci w wieku 9-13 lat
start learning
middle school
przedszkole
start learning
nursery school/ kindergarten
szkoła podstawowa
start learning
primary school
szkoła prywatna (średnia), tylko w Wielkiej Brytanii
start learning
private school
szkoła publiczna
start learning
public school
szkoła średnia
start learning
secondary school
szkoła męska / żeńska
start learning
single-sex school
dwuletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
start learning
sixth form college
szkoła specjalistyczna (szkoła tańca szkoła sportowa szkoła aktorska)
start learning
specialist school (dance school/ sports school /school of performing arts)
szkoła państwowa
start learning
state school
szkoła zawodowa
start learning
vocational school
osoba znęcająca się nad słabszymi
start learning
bully
kolega/koleżanka z klasy
start learning
classmate
osoba wydająca posiłki w stołówce szkolnej
start learning
dinner lady
dyrektor szkoły
start learning
head teacher
bibliotekarz
start learning
librarian
uczeń
start learning
pupil
student, uczeń szkoły średniej
start learning
student
grono pedagogiczne
start learning
teaching staff
aula
start learning
assembly hall
stołówka
start learning
canteen
szatnia
start learning
changing room
klasa
start learning
classroom
pomieszczenie, w którym uczniowie lub studenci mogą rozmawiać spotykać sie i odpoczywać
start learning
common room
sala komputerowa
start learning
computer lab
laboratorium językowe
start learning
language lab
biblioteka
start learning
library
sala do wychowania muzycznego
start learning
music room
boiska sportowe
start learning
playing fields
laboratorium fizyczne/chemiczne
start learning
science lab
gabinet pielęgniarki
start learning
sick room
pokój nauczycielski
start learning
staff room
sala do nauki szkolnej
start learning
study area
toaleta
start learning
toilet
nieobecność
start learning
absence
apel
start learning
assembly
obecność
start learning
attendance
tablica interaktywna
start learning
interactive whiteboard
łącze internetowe
start learning
Internet connection
lekcja
start learning
lesson
przerwa na lunch
start learning
lunch break
tablica ogłoszeń
start learning
notice board
presja grupy rówieśniczej
start learning
peer pressure
piórnik
start learning
pencil case
przedmiot
start learning
asubject
przyjechać za późno/ za wcześnie /punktualnie
start learning
arrive late / early / on time
być nieobecnym w szkole
start learning
be absent from school
być obecnym w szkole/w klasie
start learning
be present at school / in class
odpisywać czyjeś zadanie domowe
start learning
copy sb's homework
poprowadzić zajęcia/lekcję, przygotowaćproject, napisać esej, przeprowadzić eksperymenty, odrobic zadanie domowe
start learning
do a class/ lesson/project/ an essay/experiments/homework
dostawać dobre oceny
start learning
get good marks
mieć przerwe lekcje dużo nauki zadania domowe
start learning
have a break /a lesson/ alot to learn/ hoeworkhomework
uczyć się o czymś
start learning
learn about something
popełnić błąd, robić postępy /notatki
start learning
make a mistake, make progress / notes
opuścić lekcję/ nie pójść do szkoły
start learning
skip a lesson / a school
rozwiązać problem
start learning
solve problem
odejmować od
start learning
subtract from
zrobić sobie przerwę / robic notatki
start learning
take a break / take notes
uczyć kogoś o czymś
start learning
to teach someone about something
napisać esej
start learning
write an essay
artystyczny
start learning
artistic
mylący, podchwytliwy
start learning
confusing
twórczy
start learning
creative
wymagający
start learning
demanding
rozczarowujący
start learning
disappointing
oficjalny
start learning
formal
pracowity
start learning
hard-working
punktualny
start learning
punctual
bezpośredni
start learning
straightforward
surowy, wymagający
start learning
strict
odpowiedzi
start learning
answers
Swiadectwo
start learning
certificate
stopień naukowy
start learning
(university) degree
egzaminy końcowe
start learning
final examinations
kwalifikacje
start learning
qualifications
wyniki
start learning
results
powtórka
start learning
revision
pamiętać / mieć na uwadze
start learning
bear in mind
być zakłopotanym
start learning
be confused
ściągać podczas testu/ egzaminu
start learning
cheat on a test / in anexam
ostateczny termin
start learning
deadline for doing sth
starać się ze wszystkich sił
start learning
do one's best
nie zdać egzaminu
start learning
fail an exam
otrzymać dobrą ocenę/ uzyskać złe/ dobre wyniki
start learning
get a good mark / bad results/ good results
zostać za karę po lekcjach
start learning
get detention
uczyć się na pamięć
start learning
learn by heart
podjąć decyzję
start learning
make a decision
poprawic/ocenic egzamin/esej
start learning
mark an exam / essay
zapamiętać coś
start learning
memorise sth
zdać egzamin
start learning
pass an exam
przygotowywać się do
start learning
prepare for
zgłosić się, podnieść rękę
start learning
raise your hand
ponownie zdawać egzamin
start learning
retake an exam
powtarzać materiał do egzaminu
start learning
revise for an exam
przygotowywać się do egzaminu
start learning
study for an exam
nadzorować, pilnować podczas egzaminu
start learning
supervise an exam
zdawać egzamin
start learning
take an exam
klub książki
start learning
book club
ambitne gry
start learning
challenging games
impeza dobroczynna
start learning
charity event
klub szachowy
start learning
chess club
kurs tańca
start learning
dance class
literatura
start learning
literature
szkolny zespół muzyczny
start learning
school band
należeć do klubu
start learning
be in a club
wyrazić się
start learning
express yourself
jechać na
start learning
ride on

You must sign in to write a comment