RELIGIA I PRAWO

 0    58 flashcards    agazaw95
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zacięta walka
start learning
closely fought contest
dojść do władzy
start learning
come to power
skandal korupcyjny
start learning
corruption scandal
wybory powszechne
start learning
general election
polityka wewnętrzna
start learning
internal politics
przytłaczające zwycięstwo w wyborach
start learning
landslide election victory
lider partii rządzącej
start learning
leader of the governing party
utrata zaufania społeczeństwa do parlamentu
start learning
loss of public confidence in parliament
główne partie
start learning
major parties
badanie opinii publicznej
start learning
opinion poll
lider opozycji
start learning
opposition leader
wydarzenia polityczne
start learning
political events
złożyć rezygnację
start learning
resign
nadchodzące wybory
start learning
the forthcoming elections
przedsięwzięcie
start learning
venture
popyt
start learning
demand
handel wewnętrzny
start learning
domestic trade
ekonomiczny
start learning
economic
boom ekonomiczny
start learning
economic boom
kryzys ekonomiczny
start learning
economic crisis
recesja
start learning
recession
oszczędny
start learning
economical
ekonomia-nauka
start learning
economics
ekonomista
start learning
economist
oszczędzać, oszczędnie gospodarować
start learning
economise
przedsiębiorca
start learning
entrepreneur
wydatki
start learning
expenditure
eksport
start learning
export
handel zagraniczny
start learning
foreign trade
założyć bank
start learning
found a bank
finansowanie
start learning
funding
PKB
start learning
GDP
dochód
start learning
income
inwestor
start learning
investor
strata
start learning
loss
kupiec, handlowiec
start learning
trader
sektor prywatny/publiczny
start learning
private /public sector
profity, zysk
start learning
profit
właściciel firmy
start learning
owner
osadnik
start learning
settler
podaż
start learning
supply
kryzys ogólnoświatowy
start learning
worldwide crisis
światowa organizacja handlu
start learning
WTO
zdobyć pieniądze/środki finansowe
start learning
raise money / funds
Tora
start learning
Torah
świątynia
start learning
temple
synagoga
start learning
synagogue
modlić się o
start learning
pray
pielgrzymka
start learning
pilgrimage
muzułmanin
start learning
Muslim
meczet
start learning
mosque
Żyd
start learning
Jew
Ewangelia
start learning
Gospel
chrześcijanin
start learning
Christian
katolik
start learning
Catholic
buddysta
start learning
Buddhist
reinkarnacja
start learning
a cycle of rebirth
prawosławny
start learning
orthodox

You must sign in to write a comment