Reading, part 1

 0    128 flashcards    anetazreda
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
dziecinny, dzieięcy, infaltylny
start learning
childish
z przodu, przed
start learning
in front of
z tyłu
start learning
behind
nieświadomy
start learning
unaware of
współdziałać, kojarzyć
start learning
to associate, related
być związanym z czymś
start learning
to be associeted with sth,
wykonać, występować, działać
start learning
to performe
zamiast, w zamian
start learning
(adv) instead
odwrotnie
start learning
way around
niestety
start learning
(adv) unfortunately
dodatek, kieszonkowe
start learning
allowance
przedłużać, rozwijać
start learning
to extend
ostateczny termin
start learning
deadline
stopień naukowy
start learning
degree
kilka godzin
start learning
a couple of hours
uczęszczać, chodzić
start learning
to attend
minus, negatywna strona czegoś
start learning
downside
kontynuować, dążyć do celu
start learning
to pursue
praca w sieci
start learning
networking
uznanie, rozpoznanie
start learning
recognition
angażować się
start learning
to involve
zaangażowany
start learning
(adj) involved, be/ get involved in sth, to be into sth, to be interested
przemysł
start learning
industry
ostatecznie, w końcu, wreszcie
start learning
(adv) ultimately, finally
stały, ciągły, niezmienny
start learning
(adj) constant
bitwa, walka, batalia
start learning
battle
sztuczny, fałszywy
start learning
(adj) artifical
stale, ciągle, wciąż, niezmiennie
start learning
(adv) constantly, all the time
porównywać
start learning
to compare
szeroki, obszerny, rozległy
start learning
(adj) wide
zadziwiająco
start learning
(adv) amazingly
zadziwiający, zdumiewający
start learning
(adj) amazing
osiągnięcie, dokonanie, spełnienie
start learning
achievement
ścieżka
start learning
path
wyładowanie złych emocji
start learning
outlet
zorganizowany przez
start learning
to run by
brawa
start learning
applause
możliwość, szansa (nieformalnie)
start learning
a chance
możliwość, szansa np. rozwoju
start learning
an opportunity
możliwość (jeżeli coś jest prawdopodobne)
start learning
a possibility
zapotrzebowanie
start learning
demand
w tym względzie
start learning
in that respect
ciśnienie, nacisk
start learning
pressure
stać się znanym z czegoś
start learning
to become familiar with sth
minus czegoś
start learning
a downside to sth
ćwiczyć
start learning
to practise
konkerencyjne
start learning
(adj) competitive
widownia
start learning
an audience
uwaga
start learning
attention, interest
zadanie domowe
start learning
school works
pozytywne
start learning
(adj) positive
podekscytowany
start learning
(adj) exciting
biblioteka
start learning
library
słuchając muzyki
start learning
listening to music
scena
start learning
stage
utwór
start learning
piece
według
start learning
according to
w tym wieku
start learning
at that age
udział
start learning
attending
znajomy, znany, rodzinny
start learning
(adj) familiar
kończyć się, skończyć
start learning
to end up
pod presją
start learning
under pressure
towarzyski
start learning
sociable
wsparcie
start learning
supportive
wzrost, podwyższenie, zwiększenie
start learning
increase
koncentrować się
start learning
to concentrate
regularnie
start learning
regulary
egzamin
start learning
exam
ogólnie
start learning
(adv) generally
bardziej niż
start learning
rather than
magister
start learning
masters degree
życzyłabym sobie
start learning
to be asked
wszystko polega na...
start learning
it's all about
brać udział
start learning
to take a part
zawody
start learning
competitions
ktoś jeszcze
start learning
someone else
utracić
start learning
to lose
być wciągniętym
start learning
to be drawn
martwić się
start learning
to worry
artysta
start learning
performer
kariera
start learning
career
podążać za
start learning
to follow
pasja
start learning
passion
bezpieczny
start learning
secure
dobrze płatne
start learning
well paid
strona
start learning
side
temat
start learning
subject
sugerować
start learning
to suggest
zachowywać się
start learning
to behave
zdanie
start learning
sentence
uzupełnić
start learning
to fill up
jednak
start learning
however
z drugiej strony
start learning
on the other hand
kopalnia
start learning
mine
przesłuchiwać
start learning
to interview
szczególnie
start learning
especially
statystka
start learning
statistics
wystarczająco szybko
start learning
soon enough
wykład, referat, prelekcja
start learning
lecture
wykładać
start learning
to lecture
wyczerpany, wyniszczony
start learning
(adj) exhauted
wyprzedzać
start learning
to overtake
środki bezpieczeństwa
start learning
safety measures
zredukować, zmiejszyć
start learning
to reduce
sąsiad
start learning
neighbour
kierowca
start learning
motorist
spierać się, argumentować, dowieść
start learning
to argue
sprawa, kwestia
start learning
a matter
ofiary śmiertelne
start learning
a fatalities
długość
start learning
lenght
odpowiedni
start learning
suitable, right
wynajęte mieszkanie
start learning
rented flat
nadmierna pewność siebie
start learning
over confidence
cele charytatywne
start learning
charity
wystawić na sprzedaż
start learning
put up for sale
cel
start learning
goal
powód, przyczyna
start learning
cause
wymagania
start learning
needs
wraz z upływem czasu
start learning
as time goes on
liczba wypadków
start learning
number of accidents
gwałtowny wzrost
start learning
rapid growth
pomimo
start learning
despite
członek
start learning
member
Unia Europejska
start learning
The European Union
liczba
start learning
figure
osiągnąć
start learning
to achieve
wyzdrowieć
start learning
to recover
wyzdrowienie
start learning
recovery

You must sign in to write a comment