ramtamtam ang

5  1    562 flashcards    olamalina
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
dostarczać
start learning
deliver
papier do pakowania
start learning
wrapping paper
emerytowany
start learning
retired
przypuszczać
start learning
suppose
schludny
start learning
neat
porządny
start learning
neat
wyczerpany
start learning
exhausted
skłaniać się ku czemuś
start learning
lean
szopa
start learning
shed
uronić, rozlać
start learning
shed
dołączać
start learning
attach
załączony
start learning
attached
przywiązanie
start learning
attaching
najmniej
start learning
least
rozwikłać, rozplątać
start learning
unravel
rozwikłanie
start learning
unraveling
odchylić się do tyłu
start learning
lean back
cal
start learning
inch
wrzos
start learning
heather
listowie
start learning
foliage
płatek kwiatu
start learning
petal
rodowity
start learning
native
wyżyna
start learning
upland
kępa
start learning
tussock
pośród
start learning
among
rzadko
start learning
seldom
spokrewniony
start learning
related
pospolity
start learning
common
obfity
start learning
abundant
obfitość
start learning
abundance
rozróżniać
start learning
distinguish
wybitny
start learning
distinguished
słaby
start learning
faint
odcień
start learning
tinge
inspektor, kierownik
start learning
superintendent
okoliczności
start learning
circumstances
treściwy
start learning
pithy
hodować
start learning
cultivate
wskazać
start learning
point out
skromny
start learning
unpretentious
całkowicie, zupełnie
start learning
altogether
właściwość
start learning
property
nieruchomość, majątek
start learning
property
wywołać
start learning
induce
jadalny
start learning
edible
nawet nie
start learning
neither
ani
start learning
nor
produkcja
start learning
manufacture
barwniki roślinne
start learning
plant dyes
z drugiej strony
start learning
on the other hand
rdzenny
start learning
aboriginal
szacunek
start learning
regard
uważać
start learning
regard
próba
Czy uważasz że p r ó b a wzmocnienia prawa posiadania broni jest konieczna?
start learning
attempt
Do you think attempt to intensify gun control laws is necessary?
kwitnąć
start learning
thrive
dobrze się rozwijać, prosperować
start learning
thrive
pozostawać
start learning
remain
w domu
start learning
indoors
wapienny
start learning
calcareous
plama
start learning
soil
gleba
start learning
soil
dogadzać
start learning
pamper
rzadki
start learning
rare
powinien
To jest historia Jacka i on p o w i n i e n ją opowiedzieć.
start learning
ought
It is Jack's story and he ought to tell it.
wytyczać
start learning
trace
źródło
start learning
source
okaz
start learning
specimen
szczególny
start learning
particular
dostęp
start learning
access
badanie
start learning
scrutiny
odbiorca
start learning
recipient
pomniejszać
start learning
diminish
areszt
Mężczyzna, który nie został rozpoznany, został zabrany do aresztu na przesłuchanie.
start learning
custody
The man, who has not been identified, was then taken into custody for questioning.
gwałtowny
start learning
violent
przerażający
start learning
appalling
powodować
start learning
cause
zaszkodzić
start learning
harm
krzywda, szkoda
start learning
harm
kłusownik
start learning
poacher
naciągacz
start learning
con men
włamywacz
start learning
burglar
doprowadzić do obłędu, wprowadzać nieład
start learning
derange
obłąkany
start learning
deranger
zabójstwo
start learning
manslaughter
zabójstwo
start learning
homicide
skrucha
start learning
remorse
wyrzuty sumienia
start learning
remorses
wyznać, przyznać się
start learning
confess
nierealny
start learning
insubstantial
oskarżyciel
start learning
prosecutor
przerażenie
start learning
dismay
w sumie
start learning
all in all
dokuczać
start learning
nag
dokuczliwy
start learning
nagging
rozwiązać
start learning
solve
przenośny
start learning
figurative
pogrążać się w myślach (przenośnie)
start learning
brood
obowiązek
start learning
duty
wątpić
start learning
doubt
istotnie, rzeczywiście
start learning
indeed
popełnić
Coraz więcej rozsądnych ludzi popełnia samobójstwo.
start learning
commit
More and more of rational people commit suicide.
ktokolwiek
start learning
whoever
bez sensu
start learning
meaningless
rząd
start learning
row
wiosłować
start learning
row
szczelina
start learning
slot
opłata
start learning
fee
zadowalać, zaspokajać
start learning
gratify
prostować
start learning
straighten
lekkomyślnie
start learning
recklessly
lekkomyślny
start learning
reckless
ciekawy
start learning
curious
przechodzień
start learning
passerby
moc, siła
start learning
force
wybuch
start learning
burst
spokojny, łagodny
start learning
placid
błyszczący
start learning
resplendent
pobudzający, zachęcający
start learning
incentive
bodziec
start learning
inventive
groźba
start learning
threat
przykład
start learning
instance
na przykład
start learning
for instance
kilka
start learning
several
oblężenie
Przystąpić do oblężenia miasta.
start learning
siege
To lay siege to a town.
znak firmowy
start learning
trademark
nieunikniony
start learning
inevitabele
nieuchronnie
start learning
inevitably
odległy
start learning
distant
krewny
start learning
relative
względny
start learning
relative
oczywiście
start learning
obviously
złośliwy
start learning
vicious
karabin
start learning
rifle
pasować
start learning
dub
dubbingować
start learning
dub
złowrogi
start learning
sinister
właściwy
start learning
appropriate
przywłaszczać sobie
start learning
appropriate
niemniej jednak
start learning
neverthelles
podejrzany
start learning
suspect
nieunikniony
start learning
unaviodable
korytarz
start learning
corridor
pospiesznie
start learning
hurriedly
pospieszny
start learning
hurried
kulić się ze strachu
start learning
cringe
skulić się
start learning
cringe
osiągać
start learning
achieve
osiągnięcie
start learning
achievement
kwatera główna
start learning
headquarters
uruchomić (przedsiębiorstwo)
start learning
launch
cisnąć czymś w kogoś
start learning
launch sth at sb
opór
start learning
resist
stan cywilny
start learning
marital status
zawód wymagający kwalifikacji
start learning
occupation
nieformalny, codzienny
start learning
casual
kurtka przeciwdeszczowa
start learning
anorak
rajstopy
start learning
thights
slipy
start learning
underpants
luźny, obszerny
start learning
baggy
zrobiony na drutach
start learning
knitted
udo
start learning
thigh
talia
start learning
waist
nadgarstek
start learning
wrist
niechlujny
start learning
scruffy
w starszym wieku
start learning
elderly
około pięćdziesięciu lat
start learning
in his/ her mid fifties
przed czterdziestką
start learning
in his/ her late thirties
po dwudziestce
start learning
in his/ her early twenties
puszysty
start learning
plump
jasne
start learning
fair
nastroszone
start learning
spiky
cera
start learning
complexion
piegi
start learning
freckles
zmarszczki
start learning
wrinkles
współczujący
start learning
compassionate
nieciekawy
start learning
dull
niepewny
start learning
insecure
żywiołowy
start learning
lively
dojrzały
start learning
mature
nieporządny
start learning
messy
wstrętny
start learning
nasty
staranny
start learning
neat
buntowniczy
start learning
rebellious
godny zaufania
start learning
reliable
bezinteresowny
start learning
selfless
rozsądny
start learning
sensible
mądry
start learning
wise
nieszczęśliwy
start learning
miserable
podziwiać
start learning
admire
nie znosić
start learning
detest
odtrącać
start learning
reject
przepadać za kimś/ czymś
start learning
be fond of sb/ sth
bardzo coś lubić
start learning
be keen on sth
rozweselić się
start learning
cheer up
patrzeć na kogoś z góry, pogardzać kimś
start learning
look down on sb
stracić nad sobą panowanie
start learning
lose one's temper
wali mi serce
start learning
my heart is pounding
pocą mi się ręce
start learning
my palms are sweating
komin
start learning
chimney
ogród z tyłu budynku
start learning
rear garden
roleta/ żaluzja
start learning
blind
wykładzina
start learning
fitted carpet
element instalacji/ armatura
start learning
fitting
firanka
start learning
net curtain
kran
start learning
tap
dywanik
start learning
rug
prześcieradło
start learning
sheet
poduszka dekoracyjna
start learning
cushion
zastawa stołowa
start learning
crockery
sztućce
start learning
cutlery
dzbanek do herbaty
start learning
teapot
pośrednik w handlu nieruchomościami
start learning
estate agent
najem, dzierżawa
start learning
tenancy
najemca
start learning
tenant
do wynajęcia
start learning
to let
płacić z góry
start learning
pay in advance
udogodnienia
start learning
amenities
infrastruktura
start learning
facilities
dogodnie położony
start learning
conveniently located
osiedle mieszkaniowe
start learning
housing estate
mieszkaniec
start learning
inhabitant, resident
wiejski
start learning
rural
przedmieścia
start learning
suburbs
pusty
start learning
bare
walić się
start learning
collapse/ fall down
odnowić dom
start learning
do up one's house/ redecorate
szkoła niepubliczna, społeczna
start learning
independent school
szkoła państwowa
start learning
state school (UK)/ public school (US)
szkoła zawodowa
start learning
vocationaly school
świetlica
start learning
common room
gabinet dyrektora
start learning
headmaster's office
wicedyrektor
start learning
deputy head/ assistant principal
wychowawca
start learning
form teacher
dyrektor
start learning
headmaster/ head teacher/ principal
dyrektorka
start learning
headmistress/ head teacher/ principal
wykładowca
start learning
lecturer
WOS
start learning
Civic studies/ Civics
kółko
start learning
club
coursebook/ textbook
start learning
podręcznik
gąbka do tablicy
start learning
duster
segregator
start learning
file
teczka tekturowa
start learning
folder
temperówka
start learning
pencil sharpener
arkusz egzaminacyjny
start learning
exam paper
egzamin wstępny na uczelnię
start learning
university entrance exam
przystępować do egzaminu
start learning
do/ sit/ take an exam
obecność
start learning
attendance
uczeń prześladujący/ zastraszający innych uczniów
start learning
bully
obowiązkowy
start learning
compulsory
stypendium
start learning
grant/ scholarship
lektury szkolne
start learning
set books
rada pedagogiczna
start learning
stuff meeting
semestr
start learning
term
plan lekcji
start learning
timetable
uczęszczać
start learning
attend
paplać, trajkotać
start learning
chatter
zadawać
start learning
set
oddawać pracę domową
start learning
hand in homework
uczyć się na pamięć
start learning
memorise/ learn by heart
brać udział w lekcji
start learning
participate/ take part in lesson
opuszczać zajęcia
start learning
skip classes
chodzić na wagary
start learning
play truant
sprawdzić listę obecności w dzienniku
start learning
take the register
ścierać tablicę
start learning
wipe the board
otrzymać dyplom
start learning
receive/ obtain/ get a diploma
bierny
start learning
passive
surowy
start learning
strict
krawiec
start learning
dressmaker
pracownik na kierowniczym stanowisku
start learning
executive
przedstawiciel handlowy
start learning
sales rep
krawiec męski
start learning
tailor
fizyczny
start learning
manual
stały
start learning
permanent
tymczasowy
start learning
temporary
odpowiedni kandydat
start learning
suitable candidate
pracować z ludźmi
start learning
deal with people
świadczenia dodatkowe
start learning
frine benefits/ perks
przyzwoita płaca
start learning
decent pay
zarządzać
start learning
menage
kierować czymś/ być za coś odpowiedzialnym
start learning
be in charge of sth
angażować
start learning
involve
pracować ciężko cały dzień
start learning
do a hard day's work
pomagać komuś
start learning
give sb a hand
być na zasiłku dla bezrobotnych
start learning
be on the dole
zwolnić z pracy
start learning
fire/ sack/ give the sack
wymagać/ domagać się
start learning
demand
pustynia
start learning
desert
lodowiec
start learning
glacier
zbiornik
start learning
reservoir
dolina
start learning
valley
wilgotny
start learning
humid
olbrzym, gigant
start learning
giant
latarka, pochodnia
start learning
torch
przytakiwać
start learning
nod
schronienie
start learning
refuge
uchodźca
start learning
refugee
lekka mgła
start learning
mist
mglisty
start learning
misty
deszczowo
start learning
shower
z przelotnymi opadami deszczu
start learning
showery
lać, padać obficie
start learning
pour with rain
gałąź
start learning
branch
uprawa, plon
start learning
crop
liście
start learning
leaves
korzeń
start learning
root
zbierać (plony)
start learning
harvest
uprawiać rolę
start learning
grow crops
płaz
start learning
amphibian
borsuk
start learning
badger
karaluch
start learning
cockroach
świnka morska
start learning
guinea pig
zając
start learning
hare
gołąb
start learning
pigeon
gad
start learning
reptile
foka
start learning
seal
jeleń
start learning
stag
bocian
start learning
stork
żółw
start learning
tortoise
dzik
start learning
wild boar
podrapać
start learning
scratch
głód
start learning
famine
umierać z głodu
start learning
starve
rzeka wystąpiła z brzegów
start learning
the river burst in banks
spaliny
start learning
car exhaust fumes
węgiel
start learning
coal
wylesianie
start learning
deforestation
jednorazowego użytku
start learning
disposable
paliwo kopalne
start learning
fossil fuel
wysypisko śmieci
start learning
landfill
ołów
start learning
lead
środowisko naturalne
start learning
natural habitat
przeludnienie
start learning
overpopulation
powłoka ozonowa
start learning
ozone layer
podbiegunowa pokrywa lodowa
start learning
polar ice cap
para
start learning
steam
zrównoważony
start learning
sustainable
wytwarzać
start learning
generate
obywatelstwo
start learning
citizenship
krajowy
start learning
domestic
imperium
start learning
empire
wygnanie
start learning
exile
tożsamość narodowa
start learning
national identity
prowincja
start learning
province
rodzina królewska
start learning
royal family
przyjąć konstytucję
start learning
adopt the constitution
uzyskać niepodległość
start learning
gain/ win independence
władze
start learning
authorities
rząd, gabinet
start learning
cabinet
minister
start learning
cabinet minister
rada miejska
start learning
city council
radny
start learning
city councillor
kadencja
start learning
term
rada miejska (w małym mieście)
start learning
town councill
radny (w małym mieście)
start learning
town councillor
ratusz
start learning
town hall
rządzić
start learning
rule/ govern
wybuchnąć (o wojnie, zamieszkach)
start learning
break out
zdobyć poparcie
start learning
win support
czarny rynek
start learning
black market
waluta
start learning
currency
produkt krajowy brutto (PKB)
start learning
gross domestic product (GDP)
stopa inflacji
start learning
rate of inflation
inwestycja
start learning
investment
związek zawodowy
start learning
trade union
rosnąć o cztery procent
start learning
grow by four per cent
dostarczyć nowych miejsc pracy
start learning
provide new jobs
kwestie społeczne
start learning
social issues
dyskryminować kogoś
start learning
discriminate against sb
podpalenie
start learning
arson
podpalacz
start learning
arsonist
napaść
start learning
assault
szantaż
start learning
blackmail
szantażysta
start learning
blackmailer
oszustwo
start learning
fraud
zakładnik
start learning
hostage
przechodzenie przez ulicę w nieodpowiednim miejscu
start learning
jaywalking
bandyta uliczny
start learning
mugger
rozbój
start learning
mugging
przestępstwo, wykroczenie
start learning
offence
kieszonkowiec
start learning
pickpocket
kradzież kieszkonkowa
start learning
pickpocketing
gwałciciel
start learning
rapist
napad rabunkowy z użyciem broni
start learning
armed robbery
przemytnik
start learning
smuggler
przemyt
start learning
smuggling
kradzież
start learning
theft
schwytać
start learning
capture
napaść (na ulicy)
start learning
mug
przemycać
start learning
smuggle
podłożyć bombę
start learning
plant a bomb
zakaz
start learning
ban
prace społeczne
start learning
community service
sąd
start learning
court of law
kara śmierci
start learning
death penalty
kara śmierci
start learning
capital punishment
pozwany
start learning
defendant
mandat, grzywna
start learning
fine
kara więzienia
start learning
imprisonment
dożywocie
start learning
life imprisonment
z zimną krwią
start learning
in cold blood
kara
start learning
penalty
oskarżenie
start learning
prosecution
kara pozbawienia wolności
start learning
prison sentence
zaprzeczać
start learning
deny
karać
start learning
punish
skazać
start learning
sentence
zeznawać
start learning
testify
oskarżyć kogoś o coś
start learning
accuse sb of sth
ogłosić werdykt
start learning
announce the verdict
wycofać oskarżenie
start learning
drop charges
mieć prawo zachować milczenie
start learning
have the right to remain silent
uzgodnić werdykt
start learning
reach a verditct
pozostałości, szczątki
start learning
remains
cnota, zaleta
start learning
virtue
zaniedbanie
start learning
neglect
należycie
start learning
duly
ryzykowny
start learning
diley
niezawodny
start learning
reliable
być posłusznym, przestrzegać
start learning
obey
losowo
start learning
randomly
obowiązkowo
start learning
compulsory
główny, przedni
start learning
foremost
najważniejszy
start learning
uppermost
przeważający
start learning
predominant
nieprześcigniony
start learning
surpassing
ośmielić
start learning
encourage
uchwycić
start learning
grasp
zbliżyć się
start learning
approach
napotkać
start learning
encounter
pokonywać
start learning
defeat
niechętny
start learning
reluctant
ograniczyć
start learning
confine
wystąpić, pojawiać się
start learning
occur
nie doceniać
start learning
underestimate
znacznie, w większym stopniu
start learning
greatly
oceniać, oszacować
start learning
appreciate
natarczywość
start learning
urgency
presja, ciśnienie
start learning
pressure
wstęp
start learning
admission
wnikliwość
start learning
insight
nie przepuścić okazji
start learning
grasp the occasion
zbliżyć się do prawdy
start learning
approach the truth
dostępny
start learning
easy to approach
równe szanse
start learning
even odds
zrównoważone usposobienie
start learning
even temper
rozłożyć na części
start learning
take apart
dużo miejsca
start learning
plenty of room
sporadycznie
start learning
inter mittently
odbierać
start learning
take away
dziedzina nauki (1)
start learning
area of science
dziedzina nauki (2)
start learning
branch of science
dziedzina nauki (3)
start learning
field of science
związek (z czymś)
start learning
connection
połączenie
start learning
link
wiedza
start learning
knowledge
potwierdzać
start learning
confirm
ustalać, określać
start learning
determine
oszacować
start learning
estimate
odrzucić
start learning
reject
przeprowadzić doświadczenie
start learning
carry out an experiment
przeprowadzić doświadczenie (2)
start learning
conduct an experiment
prowadzić dokumentację
start learning
keep records
urządzenie
start learning
device
ręczne urządzenie komunikacyjne
start learning
hand-held communication device
soczewka
start learning
lens
instrukcja obsługi
start learning
manual
pilot do TV
start learning
remote control
gniazdko
start learning
socket
bezprzewodowy
start learning
wireless
unosić się w powietrzu
start learning
hover
zaciąć się, zaklinować się
start learning
jam
psuć się
start learning
break down
nie działać
start learning
out of order
dane
start learning
data
baza danych
start learning
database
pamięć zewnętrzna
start learning
external memory
restartować komputer
start learning
reboot a computer
przestrzeń kosmiczna
start learning
outer space
wystrzelić
start learning
launch
okrążać coś
start learning
orbit sth
okrążać coś (2)
start learning
rotate around sth
pleśń
start learning
mould
tempo, prędkość
start learning
rate
ciało stałe
start learning
solid
szczepionka
start learning
vaccine
przyswajać
start learning
assimilate
zawierać
start learning
contain
rozpuszczać
start learning
dissolve
(wy)parować
start learning
evaporate
wydychać
start learning
exhale
(z)gasić
start learning
extinguish
mnożyć, zwielokrotniać
start learning
multiply
utleniać
start learning
oxidise
schorzenie
start learning
condition
kaszel
start learning
cough
głuchy
start learning
deaf
zawroty głowy
start learning
dizziness
niemy
start learning
dumb
niedosłyszący
start learning
hard of hearing
choroby związane z układem krążenia
start learning
heart-related illnesses
hipochondryk
start learning
hypochondriac
śmiertelna choroba (1)
start learning
fatal illness
choroba śmiertelna (2)
start learning
fatal disease
kontuzjowany, ranny
start learning
injured
uraz, obrażenie, kontuzja
start learning
injury
ukąszenie owada
start learning
insect bite
bezsenność
start learning
insomnia
żółtaczka
start learning
jaundice
odra
start learning
measles
świnka (choroba)
start learning
mumps
zdrętwiały, bez czucia
start learning
numb
zapalenie płuc
start learning
pneumonia
wysypka
start learning
rash
katar
start learning
runny nose
krótkowzroczny
start learning
shorth-sighted
bolące gardło
start learning
sore throat
skręcony nadgarstek
start learning
sprained wrist
skurcz żołądka
start learning
stomach cramp
udar
start learning
stroke
powiększone migdałki
start learning
swollen tonsils
problemy z żołądkiem
start learning
upset stomach
rana
start learning
wound
ranny
start learning
wounded
krztusić się, dławić
start learning
choke
zemdleć
start learning
faint
kichać
start learning
sneeze
drżeć
start learning
tremble
wymiotować
start learning
vomit
dostawać zadyszki
start learning
be short of breath
odczuwać zimno
start learning
feel chilly
odzyskać wzrok
start learning
regain one's sight
przedawkować
start learning
take an overdose
ciśnienie krwi
start learning
blood pressure
gen
start learning
gene
migdałek
start learning
tonsil
badanie
start learning
examination
pierwsza pomoc
start learning
first aid
zastrzyk
start learning
injection
porada lekarska
start learning
medical advice
wizyta kontrolna u lekarza
start learning
medical check-up
maść
start learning
ointment
gips
start learning
plaster
gips (2)
start learning
cast
gips (3)
start learning
plaster cast
skutki uboczne
start learning
side effects
prześwietlenie
start learning
X-ray
przeprowadzić operację
start learning
perform an operation
przeprowadzić operację (2)
start learning
carry out an operation
zbadać kogoś
start learning
give sb an examination
umawiać się na wizytę lekarską
start learning
make an appointment with a doctor
wyzdrowieć z czegoś
start learning
recover from sth
mierzyć komuś ciśnienie krwi
start learning
take sb's blood pressure
oddział szpitalny
start learning
hospital ward
sala operacyjna
start learning
operating theatre
sanitariusz
start learning
paramedic
nosze
start learning
stretcher
zdrowe nawyki
start learning
healthy habbits
żywność o wysokiej zawartości tłuszczu
start learning
high-fat food
długość życia
start learning
life expectancy
otyłość
start learning
obesity
ograniczyć spożywanie tłustych pokarmów
start learning
cut down on fatty food
nie przemęczać się
start learning
take things easy

You must sign in to write a comment