Q, R, S, T

 0    61 flashcards    karolinanowacka91
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
ilość
start learning
quantum of sth
kwartał
start learning
quarter
on quarterly basis
kworum
start learning
quorum
paragon
start learning
receipt
zarząd komisaryczny
start learning
receivership
to go into receivership
komisarz
start learning
receiver
in insolvency procedure - receivership
motywy zawarcia umowy
start learning
recitals
each statement in it starts with "whereas"
odzyskać
start learning
to recover
to be entitled to recover sth from sb
Termin wykupu czegoś
start learning
redemption date on sth
zbędny
zwolnić z powodu restrukturyzacji
start learning
redundant
to make sb redundant
nadwyżka
start learning
surplus
zwrot poniesionych kosztów
start learning
to reimburse sb for sth
reimbursement
zadośćuczynienie
start learning
remedy for sth
to seek remedy following breach of contract
przejść na emeryturę
start learning
to retire from job
to start retirement
odwołać
start learning
to revoke
tantiema
start learning
royalty
oferta
start learning
bid
wynagrodzenie
start learning
salary
every moth, yearly
płaca tygodniowa
start learning
wage
harmonogram
start learning
schedule
szukać czegoś
start learning
to seek sth
to look for sth
doręczać
start learning
to serve sth on sb
przedstawione
start learning
set forth
written in this contract
rozstrzygnięcie sporu przez negocjacje
start learning
to settle the dispute through negotation
to reach an agreement
Klauzula podzielności
start learning
severability clause
udział
start learning
share
shares make up your investment portfolio
nakaz wykonania zobowiązania
start learning
an order of specific performance
ustawa
start learning
statute
Act of Parliament
pochodzić z
start learning
to originate with
podwykonawstwo
start learning
subcontract
Spółka zależna
start learning
subsidiary company
to be subsidiary of another company
poniżej norm
start learning
substandard
sth that doesn't meet the standard expected
dochód
start learning
revenue
rynek papierów wartościowych
start learning
stock market
Umowa handlowa
start learning
commercial contract
niewykonalne
start learning
unenforceable
nieważny
start learning
void
renomowany
start learning
reputable
well-known
korygować
start learning
rectify
oferta przejęcia
start learning
takeover bid
tender offer
odliczalne od podatku
start learning
tax deductible
luka podatkowa
start learning
tax loophole
a gap in the law
wykorzystać coś
start learning
to exploit sth
najemca
start learning
tenant
oferta
start learning
tender
an offer in bidding process;
Procedura przetargowa, licytacja
start learning
bidding process
umieścić zamówienia do przetargu
start learning
to put contract out to tender
Klauzula wypowiedzenia
start learning
termination clause
doprowadzić umowę do końca
start learning
to bring contract to an end
związek zawodowy
start learning
trade union
labour union
znak firmowy
start learning
trademark
to put a trademark onto a product
transakcja
start learning
transaction
wykroczenie
start learning
trespass
przewód sądowy
start learning
trial
Prawo właściwe
start learning
applicable law
depozyt, powierzenie
start learning
trust
to put sth into trust for sb
powiernik
start learning
trustee
to act as trustee
zajęte
start learning
seized
rozpoznać sprawę
start learning
to hear the case
kontynuować sprawę
start learning
to proceed with the case
Spółka dominująca
start learning
parent company

You must sign in to write a comment