Przymiotniki (ny, na, ne)

 0    28 flashcards    dlanger
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Został zaatakowany i pobity
start learning
He was attacked and beaten
Zapłacone rachunki kładź na prawo a nieopłacone na lewo
start learning
Put the paid bills on the right and the unpaid on the left.
Siedziałam obok znanego profesora który powiedział mi o ataku
start learning
I sat next to a known professor who told me about the attack.
Uniósł telefon trzymany w lewej dłoni
start learning
He lifted the phone held in the left hand.
Przeszła forma czasownika może być rozumiana jako przymiotnik
start learning
Past form of the verb may be understood as an adjective.
Dzieci nie zrozumiały co zostało powiedziane
start learning
Children didn’t understand what was said.
Odgłos wybuchu będzie słyszany w otaczających wsiach
start learning
The sound of the explosion will be heard in the surrounding villages.
Osoby urodzone w maju otrzymają darmowe napoje
start learning
People born in May will receive free drinks.
Trzeba być ostrożnym w kontaktach z osobami poznanymi w sieci
start learning
You must be careful in contacts with people met online
Rośnie liczba osób pogryzionych przez dzikie koty
start learning
The number of people bitten by wild cats is growing
Domy wybudowane z cegły są bardziej eleganckie
start learning
Houses built of brick are more elegant.
Wszystkie kieliszki zakupione przez bostońską policję zostaną rozbite
start learning
All glasses bought by Boston police will be broken.
Prezenty dawane w Święta nie są zaskoczeniem
start learning
Presents given at Christmas aren’t a surprise.
W naszej szkole zadania odrabiane są podczas lekcji
start learning
At our school homeworks are done during the lessons.
Jest więcej taksówek rejestrowanych i prowadzonych przez kobiety
start learning
There are more taxis registered and driven by women.
Dzieci karmione piersią rozwijają się szybciej od dzieci karmionych z butelki
start learning
Children fed with a bottle develop faster than children fed with a bottle.
Palenie w budynkach publicznych jest surowo zakazane
start learning
Smoking in public buildings is strictly forbidden.
Dzieci będą szukać czekoladowych jajek ukrytych w ogrodzie
start learning
Children will look for chocolate eggs hidden in the garden.
Tożsamość szpiegów trzymana jest w tajemnicy
start learning
The identity of spies is kept secret.
Dziś większość zabawek produkowana jest w Chinach
start learning
Today most toys are made in China.
Elwis był widziany w Krakowie
start learning
Elvis was seen in Krakow.
Jutro miejsce zostanie wybrane a zaproszenia wysłane do wszystkich gości
start learning
Tomorrow the place will be chosen and the invitations sent to all the guests.
Czas spędzany na ćwiczeniu jest dużo wart
start learning
The time spent on practicing is worth a lot.
W garażu policja znalazła kilka skradzionych samochodów
start learning
In the garage police found a few stolen cars.
Zdjęcie jest robione kiedy pojazd łamie ograniczenie prędkości
start learning
A photo is taken when a vehicle breaks the speed limit.
Piłka jest rzucana do kosza. The ball is thrown into the basket.
start learning
The ball is thrown into the basket. The ball is thrown into the basket.
Nie musicie płacić podatku od nagród wygranych w naszej loterii
start learning
You don’t have to pay tax on prizes won in our lottery.
Listy pisane w nocy są smutniejsze
start learning
Letters written at night are sadder.

You must sign in to write a comment