przyimki 27 March 2012

 0    64 flashcards    Kosa Rakshel
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
polegać na
start learning
reliance on
skrytykować za
start learning
criticise for
nie wiem
start learning
tournament on
być niespokojnym o coś/kogoś
start learning
anxious for
podporządkować się, stosować się do
start learning
comply with
wyjaśniać, stanowić (coś)
start learning
account for
uzależniony od, nieumiejący się obejść bez
start learning
addicted to
nałożyć obowiązek
start learning
charge with
wykorzystywać
start learning
take the advantage of
komentować
start learning
comment on
powstrzymywać się (od), wstrzymywać się
start learning
abstain from
rest on support
start learning
lean on
przyczyna czegoś
start learning
reason for
?
start learning
notorious for
przynosić straty
start learning
be at loss
wrażliwy, uczulony na
start learning
sensitive to
zepsuty
start learning
out of order
pośpiesznie, w pośpiechu
start learning
in a hurry
na razie, chwilowo
start learning
for the time being
bez świadków, na osobności
start learning
in private
porównywać, by znaleźć różnice
start learning
compare with
na pierwszy rzut oka
start learning
at first sight
porównywać, znajdować podobieństwa
start learning
compare to
w reperacji, naprawie
start learning
under repair
na wolności
start learning
at large
wypożyczony
start learning
on loan
alternatywa dla
start learning
alternative to
zostać wyróżnionym za coś
start learning
get credit for sth
płacić gotówką
start learning
pay in cash
nie przejmować się
start learning
feel at ease
kontynuować
start learning
go on
panować nad sytuacją
start learning
be in control
zatwierdzać (coś/kogoś), uznawać, aprobować, pochwalać
start learning
approve of
gniewny, zagniewany, rozzłoszczony na coś
start learning
angry about
złościć się na kogoś, coś
start learning
be angry with
przed czasem; z góry
start learning
in advance
stawiać na coś/kogoś
start learning
bet on
pastwić się nad kimś
start learning
be cruel to
typowy dla
start learning
typical of
zachwycony czymś
start learning
delighted at
w końcu
start learning
in the end
celować (w coś/w kogoś), skierować (na/do), (wy)mierzyć
start learning
aim at
zajmować się; obchodzić się z; mieć do czynienia z
start learning
deal with
przygotowywać się psychicznie na coś nieprzyjemnego
start learning
prepare for
niezadowolony z czegoś, kogoś
start learning
dissatisfied with
wierny
start learning
faithful to
gratulować komuś czegoś
start learning
congratulate sb on sth
zaabsorbowany (czymś)
start learning
intent on
w krótkim czasie
start learning
at short notice
odzyskiwać przytomność
start learning
come to
pomylić (kogoś lub coś) z kimś / czym
start learning
mistake for
być dumnym z siebie
start learning
pride oneself on
stanąć wobec konieczności wyboru
start learning
be presented with a choice
płacić czekiem
start learning
pay by cheque
w poszukiwaniu
start learning
in search of
przyjść na myśl komuś
start learning
occure to sb
wynikać z
start learning
result from
uwinąć się z
start learning
disposed of
próbować coś zrobić
start learning
have a shot at sth
protestować przeciwko czemuś
start learning
protest against sth
w opozycji
start learning
in opposition
w ciszy, milcząco
start learning
in silence
naleganie (na), upieranie się (przy)
start learning
insistence on
radzić sobie, robić postępy; wsiadać; wkładać na siebie; starzeć się
start learning
get on

You must sign in to write a comment