Prowadzenie rozmowy, dopytywanie

 0    40 flashcards    sogosia
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
W rzeczywistości, tak naprawdę...
start learning
Actually in fact...
Inny powód to
start learning
Another reason is
Inną sprawą jest to, że
start learning
Another thing is that,
Czy mogę z tobą porozmawiać?
start learning
Can I talk to you?
Czy możesz powtórzyć?
start learning
Can you say it again, please?
Czy mogłabyś to wyjaśnić?
start learning
Could you explain that, please?
Czy mogłabyś powtórzyć?
start learning
Could you repeat that, please?
Czy możesz powiedzieć jeszcze raz?
start learning
Could you say it again, please?
Czy mogłabyś to przeliterować?
start learning
Could you spell it, please?
Przepraszam, chciałam powiedzieć, że...
start learning
Excuse me, I'd just like to say that
Przepraszam. Czy mogę o coś zapytać?
start learning
Excuse me. Can I ask you something?
Przepraszam. Czy mogę coś powiedzieć?
start learning
Excuse me. Can I tell you something?
Przede wszystkim
start learning
First of all
Szczerze mówiąc
start learning
Frankly speaking
Jakby to ująć?
start learning
How shall I put it?
Będę musiał się nad tym zastanowić
start learning
I'll have to think about it.
Nie jestem pewna, czy rozumiem.
start learning
I'm not sure if I understand.
Prawdą jest również to, że
start learning
It's also true that
Niech pomyślę
start learning
Let me think
Niech się nad tym zastanowię.
start learning
Let me think about it.
Czy mogę coś powiedzieć?
start learning
May I say something?
A na dodatek.
start learning
Moreover
Z drugiej strony
start learning
On the other hand,
Po drugie
start learning
Secondly,
Przepraszam, nie całkiem zrozumiałem?
start learning
Sorry, I didn't quite catch that.
Przepraszam, umknęło mi to
start learning
Sorry, I missed that.
Słucham?
start learning
Sorry?
To mi przypomina...
start learning
That reminds me of
Głównym powodem jest
start learning
The main reason is
Problem tkwi w
start learning
The point is
Zacznę od
start learning
To start with,
Cóź
start learning
Well
Cóż, niech pomyślę.
start learning
Well, let me think
Co rozumiesz przez?
start learning
What do you mean by...?
Co to słowo dokładnie znaczy?
start learning
What does this word mean exactly?
To, co ja mam na myśli...
start learning
What I mean is.
Czy mógłbym prosić o powtórzenie?
start learning
Would you mind repeating that, please?
I w końcu
start learning
And finally
Niech zobaczę.
start learning
Let me see,
Cóż, chodzi o to,że
start learning
Well, the thing is that

You must sign in to write a comment