Project 3 UNIT 5 A, B mama

 0    22 flashcards    oskarkabaty
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
I have ridden a bike for the first time today!
start learning
Jechałem rowerem po raz pierwszy dzisiaj!
My uncle has been on TV.
start learning
Mój wuj był w telewizji.
We have made a film about our school.
start learning
Zrobiliśmy film o naszej szkole.
She has won a competition for writing the best short story.
start learning
Wygrała konkurs na najlepsze opowiadanie.
I have done some work for my mother.
start learning
Zrobiłam dla mojej matki pracę.
We have found gold!
start learning
Znaleźliśmy złoto!
My dad has caught a fish!
start learning
Mój tata złapał rybę!
Have you ever flown in a plane?
start learning
Czy kiedykolwiek leciałeś samolotem?
I have never bought anything on the internet.
start learning
Nigdy nie kupiłem niczego w internecie.
I haven`t seen the new James Bond film yet!
start learning
Nie widziałem jeszcze nowego filmu Jamesa Bonda!
I haven`t met her.
start learning
Nie spotkałem jej.
I haven`t won in the championship.
start learning
Nie wygrałem w mistrzostwach.
Have you read this book?
start learning
Czytałeś tę książkę?
A spaceship has landed in our street.
start learning
Statek kosmiczny wylądował na naszej ulicy.
My friends have flown in a helicopter.
start learning
Moi przyjaciele polecili helikopterem.
Have you eaten fish and chips?
start learning
Jadłeś rybę i frytki?
Have you done voluntary work?
start learning
Czy byłeś kiedyś wolontariuszem?
Have you ever met any famous singer?
start learning
Czy kiedykolwiek poznałeś jakąś sławną piosenkarkę?
Has your friend ridden a horse?
start learning
Czy twój przyjaciel jeździł konno?
Have you ever had a party in your house?
start learning
Czy kiedykolwiek odbyła się w twoim domu impreza?
Have you ever sent a Valentine`s card?
start learning
Czy kiedykolwiek wysłałeś kartkę na Walentynki?
Have you ever stayed out late?
start learning
Czy kiedykolwiek wróciłeś do domu późno?

You must sign in to write a comment