Problemy etyczne; czasowniki złożone

 0    32 flashcards    Kalix22
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
anonimowość
start learning
anonymity
anonimowy
start learning
anonymous
protest przeciw futrom
start learning
anti-fur protest
unikać towarów z futra
start learning
avoid fur products
kampania zwiększająca świadomość
start learning
awareness- raising campaign
przynosić korzyści społeczeństwu
start learning
benefit to society
narkomania
start learning
drug abuse
równy
start learning
equal
ujawnić niedopuszczalne zachowanie
start learning
expose unacceptable behavior
sprawiedliwe traktowanie
start learning
fair treatment
sprawiedliwość
start learning
fairness
angażować osoby publiczne
start learning
get public figures involved
zaangażowanie osób publicznych
start learning
involvement of public figures
członek społeczeństwa
start learning
member of the public
szerzyć wiedzę
start learning
promote awarnees
prawo do prywatności
start learning
right to privacy
dopasować się do czegoś
start learning
blend into sth
natknąć się na coś
start learning
come across sth
zatuszować coś
start learning
cover sth up
znaleźć się w
start learning
end up in
przejść przez coś
start learning
go through sth
rozdawać
start learning
hand sth out
podtrzymywać kłamstwo
start learning
keep up a lie
rozpatrzyć coś
start learning
look into sth
podać się za kogoś
start learning
pass yourself off as sb
odebrać kogoś
start learning
pick sb up
przejrzeć coś na wylot
start learning
see through sth
zaaklimatyzować się
start learning
settle in
przyjąć kogoś pod swój dach
start learning
take sb in
wyjąć coś z kontekstu
start learning
take sth out of context
pojawić się
start learning
turn up
przybliżyć coś
start learning
zoom in on sth

You must sign in to write a comment