Presentation Usesful phrases 1

 0    23 flashcards    lack
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
być miękkim ale trzymać się tematu
start learning
be gracious but sick to your topic
co masz na myśli
start learning
what's on your mind
jeśli masz kolejne kwestie do omówienia
start learning
if you have further issues to discus
możesz podać mi jakieś liczby
start learning
could you give me some figures
chcę podziękować za uwagę
start learning
I'd like to thank for your kind attention
moja przyjemność
start learning
my pleasure
nie jest tak źle
start learning
it isn't that bad
rozchmurz się
start learning
cheer up
myślę że raczej dobrze
start learning
I think it's going rather well
nie wiem
start learning
I don't know
jak odebrali
start learning
how do they find
jaki problem oni omawiali
start learning
what problem are they talking about
kto przerawł spotkanie
start learning
who interrupted the meeting
pomoże ci zorganizować ci twoją prezentację
start learning
help you organize your prezentation
istotny
start learning
essentially
początkowy
start learning
initial
początkowe elementy
start learning
the initial elements
teraz cheć wrócić do
start learning
now I'd like go back to
nie mam nic szczególnego przeciw prezentowaniu
start learning
I don't practiculary mind presenting
stojąc w centrum uwagi
start learning
standing font of group
zupełnie widoczne
start learning
quite obvious
straszne
start learning
terrible
usiądź
start learning
have a seat

You must sign in to write a comment