Prepositional Phrases Kolumna2

 0    55 flashcards    lack
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zastosować się, przestrzegać
start learning
abide by
przypadkiem
start learning
by accident
mówią o (nim)
start learning
by all accounts
po wcześniejszym ustaleniu
start learning
by appointment
na licytacji
start learning
by auction
przypadkiem
start learning
by chance
za zgodą kogoś
start learning
by courtesy of
stopniowo
start learning
by degrees
dzięki czemuś
start learning
by dint of
siłą
start learning
by force
ręcznie
start learning
by hand
na pamięć
start learning
by heart
prawnie
start learning
by law
poprzez małżeństwo
start learning
by marriage
za pomocą czegoś
start learning
by means of
przez pomyłkę
start learning
by mistake
z natury
start learning
by nature
w żadnym wypadku
start learning
by no means
na mocy
start learning
by order
z zawodu
start learning
by proffesion
z zaskoczenia
start learning
by surprise
na tuziny
start learning
by the dozen
przy świetle
start learning
by the light of
jako(coś) tytulem(Czegoś)
start learning
by way of
ustnie
start learning
by word of mouth
jeden po drugim
start learning
one by one
wytłumaczyć, wyjaśnić
start learning
account for
lekarstwo
start learning
a cure for sth
nadawać się do
start learning
adequate for
usprawiedliwienie
start learning
an excuse for sth
targować się o coś
start learning
barter for
szkodliwy, niezdrowy
start learning
be bad for sb
mieć ochotę coś zrobić
start learning
be in the mood for
obwiniać kogoś o
start learning
blame sb for sth
popyt, zapotrzebowanie
start learning
demand for
kwalifikować się na
start learning
eligible for
na pewno, z całą pewnością
start learning
for certain
na dobre, na zawsze
start learning
for good
oddać się komuś w opiekę
start learning
for safekeeping
wszyscy mówią
start learning
for short
z myślą o
start learning
for the benefit of
dla, ze względu na
start learning
for the sake of
na razie
start learning
for the time being
mieć nadzieję
start learning
hope for
żyć czymś
start learning
live for
nie móc się doczekać
start learning
long for
pomylić coś z czymś
start learning
mistake sb/sth for
być znanym z czegoś
start learning
notorious for
przygotowywać się do czegoś
start learning
prepare for
zapewnić, dostarczyć
start learning
provide sth for sb
spełniać warunki konieczne
start learning
qualify for
powód, przyczyna
start learning
reason for
zrugać kogoś
start learning
scold sb for sth
dążyć do czegoś
start learning
strive for sth
poręczyć, zaręczyć za
start learning
vouch for

You must sign in to write a comment