Prepositional Phrases Kolumna1

 0    41 flashcards    lack
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
skonsultować się
start learning
consult sb about sth
chełpić się, triumfować
start learning
gloat about sth
w niekorzystnej sytuacji
start learning
at a disadvantage
z rabatem, ze zniżką
start learning
at a discount
w odległości
start learning
at a distance
na pierwszy rzut oka
start learning
at a glance
tak na oko
start learning
at a guess
bezzwłocznie natychmiast
start learning
at a moment's notice
za cenę...
start learning
at a cost of...
bardzo spokojnym
start learning
at ease with
na początku, najpierw
start learning
at first
z pierwszej ręki
start learning
at first hand
na pierwszy rzut oka
start learning
at first sight
pełnym gazem
start learning
at full speed
wreszcie
start learning
at lenght
na wolności
start learning
at liberty
być z kimś w dobrych stosunkach
start learning
at peace with
biegiem, z życiem
start learning
at the double
kosztem kogoś
start learning
at the expanse of
w tej chwili
start learning
at the moment
na myśl o
start learning
at the prospect of
przy, obok
start learning
at the side of
na widok czegoś
start learning
at the sight of
na dźwięk
start learning
at the sound
z prędkościa
start learning
at the speed of
chwilami
start learning
at times
różnić się od czegoś
start learning
at variance with
prowadzić wojnę z
start learning
at war with
w pracy
start learning
at work
na własne ryzyko
start learning
at your own risk
być słabym/kiepskim w czymś
start learning
be bad at sth
radzić sobie doskonale
start learning
be expert at doing
skierować coś na kogoś, wymierzyć
start learning
direct sth at sb
jak u siebie w domu
start learning
feel at home
wpatrywać się, gapić
start learning
gape at
spiorunować wzrokiem
start learning
glare at
na morzu
start learning
lost at sea
zachwycać się czymś
start learning
marvel at
za kratkami
start learning
behind bars
spoźniać się z terminem
start learning
behind schedule
przekraczać granice
start learning
beyond the bounds of

You must sign in to write a comment