Preface, The Book's 'Ecosystem'

 0    41 flashcards    mathsicist
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
pełny, obszerny, kompleksowy, wyczerpujący
start learning
comprehensive
dogłębny
start learning
in-depth
praktyczny
start learning
hands-on
sprawny
start learning
efficient
azaliż
start learning
whether
własne tempo/własnym tempem
start learning
self-paced
główny
start learning
major
słownik
start learning
dictionary
przetwarzać, obrabiać, przerabiać
start learning
process
redukcja
start learning
redundancy
paradygmat
start learning
paradigm
podstawowy, zasadniczy
start learning
fundamental
poprzedni
start learning
prior
istotnie
start learning
substantially
myśleć, odzwierdzielać
start learning
to reflect
zakres
start learning
scope
autonomiczny, niezależny
start learning
standalone
relatywnie, stosunkowo
start learning
relatively
wybitnie
start learning
remarkably
zakątek
start learning
corner
zaleta, przewaga, korzyść
start learning
advantage
sprzyjać, popierać, faworyzować
start learning
to advantage
podnieść (np. prędkość)
start learning
to bring up
podkreślić, eksponować
start learning
to emphasizes
raczej
start learning
rather
przeznaczyć, zamierzyć, mieć intencje
start learning
to intend
umyślny, celowy, rozmyślny
start learning
deliberate
podział pracy
start learning
division of labor
fundament
start learning
foundation
jednak
start learning
though
It should not be forgotten, though, that innovation can come from any EU citizen.
głębia (tutaj: szczegółowością)
dół, spód, dno
start learning
depth
this book’s focus on foundations, though, it is able to present Python language fundamentals with more depth than many programmers see when first learning the language.
dół, spód, dno
start learning
bottom
podejście (do czegoś)
start learning
approach
spotkanie
start learning
meeting
I had my first encounter with what I call the "representative foreigner."
napotkać, natrafić, natrafić
start learning
encounter
na, o, przeciw, w zamian, naprzeciw
start learning
upon
poprzez
start learning
throughout
wynagrodzić, zrekompensować
start learning
to compensates
elastyczność
start learning
flexibility
równowartość, odpowiednik
start learning
eqiuvalent
z grubsza, mniej więcej
start learning
roughly

You must sign in to write a comment