Praca (matura rozszerzona)

 0    184 flashcards    ingielewiczaleksandra
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

principle

precyzyjny, dokładny
start learning
precise, accurate

nalegać na zrobienie czegoś
start learning
insist on doing something

struck

deputy

urgent

delight

flood

rozciągać
start learning
expands

ukończenie
start learning
completion

below

sterile

trudności
start learning
hardships

narzędzie
start learning
tool

prevent

świadomy czegoś
start learning
aware of something

zapoczątkowany
start learning
initiated, conceived

obtain

ladder

nieodmiennie
start learning
invariably

mnóstwo czegoś, multum czegoś
start learning
plenty

powodować

zdarzyło się tylko raz
start learning
occurred

wynaleziony
start learning
invented

required

accountant

pracownik administracyjny
start learning
administrative staff

kasjer w banku
start learning
bank cashier

barrister

kosmetyczka
start learning
beautician, beauty therapist

urzędnik państwowy
start learning
civil servant

robotnik budowlany
start learning
construction worker

counsellor

pracownik działu obsługi klienta
start learning
Customer Service Advisor

śmieciarz
start learning
dustman, refuse collector

projektant mody
start learning
fashion designer

trener fitnessu / instruktor
start learning
Fitness trainer / instructor

projektant gier komputerowych
start learning
games designer

graphic designer

agent ubezpieczeniowy
start learning
insurance agent

projektant wnętrz
start learning
Interior Designer

tłumacz(ustny)
start learning
interpreter

kurator muzeum
start learning
museum curator

plumber

priest

przedstawiciel handlowy
start learning
Sales Representative

programista
start learning
software designer

makler giełdowy
start learning
stockbroker

technician

przedsiębiorca pogrzebowy
start learning
undertaker

projektant stron internetowych
start learning
web/website designer

źle płatna praca
start learning
badly paid

fizyczna (praca)
start learning
blue-collar

biurokratyczna
start learning
bureaucratic

związana z opieką
start learning
caring

wymagająca/stanowiąca wyzwanie
start learning
challenging

Creative

bez perspektyw
start learning
dead end

wymagająca
start learning
demanding

satysfakcjonująca
start learning
fulfilling

odpowiedzialna, ważna
start learning
high-powered

związana z produkcją przemysłową
start learning
industrial/manufacturing

dobrze płatna/lukratywna
start learning
lucrative

manual

niewymagająca kwalifikacji
start learning
menial

Office

na niepełny etat
start learning
part-time

permanent

monotonna, powtarzająca się
start learning
repetitive

odpowiedzialna
start learning
responsible

satysfakcjonująca
start learning
rewarding

tymczasowa
start learning
Temporary

dobrze płatna
start learning
well paid

umysłowa/urzędnicza
start learning
white-collar

dział księgowości
start learning
accounts

dział obsługi klienta
start learning
Customer Service

dział marketingu
start learning
marketing

dział kadr
start learning
Personnel/Human Resources

dział zajmujący się kreowaniem wizerunku firmy
start learning
Public Relations

dział badań i rozwoju
start learning
research and development

dział sprzedaży
start learning
sales

kampania reklamowa
start learning
Advertising Campaign

zajmować się czymś
start learning
deal with

zatrudniać/zwalniać pracowników
start learning
hire / dismiss employees

prowadzić księgowość
start learning
keep the books

premia roczna
start learning
bonus

zasiłek na dziecko
start learning
Child Benefit

commission

ciąć koszty
start learning
cut costs

dobrze zarabiać
start learning
earn a good salary

dostać podwyżkę
start learning
get a pay rise

odsetki/oprocentowanie
start learning
interest

na zasiłku
start learning
on the dole

płaca/wynagrodzenie
start learning
pay

emerytura, renta
start learning
pension

oszczędności
start learning
savings

udziały, akcje
start learning
shares

źródło dochodu
start learning
source of income

pensja(początkowa)
start learning
(starting) salary


zasiłek dla bezrobotnych
start learning
unemployment benefits/dole

płaca, stawka(godzinowa, tygodniowa)
start learning
wage

gospodarka oparta na rolnictwie
start learning
agriculture-based economy

starać się, złożyć podanie o stanowisko
start learning
apply for a position of

nadzorować, być szefem
start learning
be in charge

zostać zwolnionym
start learning
be made redundant

być bezrobotnym
start learning
be out of work

awansować
start learning
be promoted

pracować na własny rachunek
start learning
be self-employed

być swoim własnym szefem
start learning
be your own boss

Career in

perspektywa kariery
start learning
career prospects

wykonywać obowiązki
start learning
carry out duties

tania siła robocza
start learning
cheap labor

wybór zawodu
start learning
choice of career

radzić sobie z czymś
start learning
cope with

pracować jako wolny strzelec/na zlecenia
start learning
do freelance work

pracować dorywczo
start learning
do odd jobs

zatrudniać
start learning
employ

employee

pracodawca
start learning
employer

zatrudnienie
start learning
employment

agencja pośrednictwa pracy
start learning
employment agency

elastyczne godziny pracy
start learning
flexible working hours/ flexi time

dodatkowe świadczenia ze strony pracodawcy
start learning
fringe benefits/ perks

wyjechać w sprawach biznesowych
start learning
go away on business

zbankrutować
start learning
go bankrupt/ out of business

(pójść na) zwolnienie/ urlop
start learning
(go on) leave

strajkować
start learning
go on strike

wynagrodzenie za czas urlopu
start learning
holiday pay

gospodarka oparta na informacji
start learning
the information economy

zadowolenie z pracy
start learning
job satisfaction

pewność stałego zatrudnienia
start learning
job security

rynek pracy
start learning
labor market

zwolnić kogoś
start learning
lay sb off

uczyć się zawodu w praktyce
start learning
learn on the job

urlop macierzyński/ ojcowski
start learning
maternity / paternity leave

praca (zazwyczaj biurowa) o stałych godzinach
start learning
nine-to-five job

na takich samych warunkach
start learning
an equal terms

przepracowywać się
start learning
overwork

position

perspektywa awansu
start learning
prospects of promotion

zwolnić się/zrezygnować z pracy
start learning
quit/resign

brać wolny dzień
start learning
take the day off

pracować zdalnie(z domu)
start learning
work from home

pracować w zespole/samemu
start learning
work in team/ on your own

zdolności komunikacyjne
start learning
communication skills

requirements

przejść na emeryture
start learning
retire

retirement

przekwalifikować się
start learning
retrain

prowadzić usługi/biznes
start learning
run service / business

zwolnić kogoś
start learning
sack somebody/give somebody the sack/fire somebody(informal)

założyć firmę
start learning
set up a company

wynagrodzenie za czas choroby
start learning
sick pay

prowadzić nabór(pracowników)
start learning
take on (employees)

przejmować od kogoś(np. obowiązki)
start learning
take over from somebody

z pracą wiąże się
start learning
the work/job involves

bezrobotni
start learning
unemployed

bezrobocie
start learning
unemployment

wolna posada/ wakat
start learning
vacancy

powołanie
start learning
vocation

pracować w nadgodzinach
start learning
work/do overtime

zaangażowany/oddany
start learning
committed

doświadczenie w pokrewnej dziedzinie
start learning
experience in a related field

zorientowany na celu
start learning
goal oriented

mający silną motywacje
start learning
highly motivated

wysoko wykwalifikowany
start learning
highly skilled

(nie)kompetentny
start learning
(in)competent

(nie)wydajny
start learning
(In) efficient

dotrzymywać terminów
start learning
meet deadlines

dobrze wyszkolony
start learning
well-trained

pracować pod presją
start learning
work under pressure

stale, ciągle
start learning
constantly, continuously

poszukiwać
start learning
lookout

większość
start learning
majority

wystarczająco do tyłu
start learning
sufficiently backward

existence

despite

przyznać równe prawa
start learning
grant equal rights

zwolennicy
start learning
adherents

szkodliwy mit
start learning
harmful myth

odrębne cechy wrodzone
start learning
distinct features of the innate

odrzucone w całości
start learning
discarded entirely


You must sign in to write a comment