Praca klasowa

 0    232 flashcards    tuuviva
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
napastliwy
start learning
aggressive
wiek dojrzewania
start learning
adolescence
oskarżycielski
start learning
accusing
dorosły
start learning
an adult
nastolatek/nastolatka
start learning
adolescent
rozgoryczony
start learning
bitter
stulatek
start learning
centenarian
wychować się
start learning
be brought up
spokojny
start learning
calm
arogancki
start learning
arrogant
zawód
start learning
career
urodzić się
start learning
be born
niepokój
start learning
concern
wyrażać się o czymś pochlebnie
start learning
complimentary
zaniepokojony
start learning
concerned
krytyczny
start learning
critical
krytyka
start learning
criticism
zależność
start learning
dependence
rozwiedziony
start learning
divorced
nieufność
start learning
distrust
emocjonalny
start learning
emotional
zależny
start learning
dependent
nieufny
start learning
distrustful
entuzjastyczny
start learning
enthusiastic
w podeszłym wieku
start learning
elderly
zaręczony
start learning
engaged
uczucie
start learning
emotion
wdzięczny
start learning
grateful
wolny
start learning
free
wolność
start learning
freedom
zakochać się
start learning
fall in love
niemowlę (małe dziecko)
start learning
infant
dorastać
start learning
grow up
idealny
start learning
ideal
dziedziczyć
start learning
inherit
niecierpliwość
start learning
impatience
poirytowany
start learning
irritated
nieszczęśliwy
start learning
miserable
żonaty/zamężna
start learning
married
irytacja
start learning
irritation
nostalgiczny
start learning
nostalgic
pesymistyczny
start learning
pessimistic
odchodzić/umierać
start learning
pass away
optymistyczny
start learning
optimistic
odchodzić na emeryturę
start learning
retire
bezpieczeństwo
start learning
safety
prywatność
start learning
privacy
bezpieczny
start learning
safe
prywatny
start learning
private
sarkastyczny
start learning
sarcastic
ustatkować się
start learning
settle down
rozstawać się
start learning
split up
współczujący
start learning
sympathetic
spuszczać wodę w toalecie
start learning
flash the loo
niemowlę (uczące się chodzić)
start learning
toddler
pilny
start learning
urgent
tkać
start learning
weave - wove - woven
przewodnik
start learning
guide
gwałtowny
start learning
rapid
gwałtownie
start learning
rapidly
ostatni, najnowszy
start learning
recent
oburzać się
start learning
resent
wymówka
start learning
excuse
właściwie
start learning
properly
właściwy
start learning
proper
obowiązek
start learning
duty
odrzucać
start learning
reject
nieparzysty
start learning
odd
parzysty
start learning
even
aż do
start learning
till
semestr
start learning
term
przyczepiać
start learning
stick
wygląda na to że
start learning
tend to
wysiłek
start learning
effort
wymiana
start learning
exchange
rada
start learning
advice
radzić
start learning
advise
powinieneś
start learning
should/ought to
pasować
start learning
to suit
pamiętając, że ktoś
start learning
remembering somebody
odpowiedni
start learning
suitable
unikać
start learning
to avoid
przekonywać kogoś
start learning
persuading someone
gaz pieprzowy
start learning
pepper spray
myśląc że ktoś
start learning
thinking somebody
chwaląc kogoś
start learning
praising somebody
raczej
start learning
rather
zachować się
start learning
behave
narzekać o czymś
start learning
complaining about something
ubogi/słaby
start learning
poor
gość
start learning
guest
zabieganie
start learning
preventing
nawet
start learning
even
sprzeczka
start learning
argument
spotkanie rodzinne
start learning
family reunion
udogodnienia
start learning
facilities
za granicą
start learning
abroad
znaczki
start learning
stamps
dres
start learning
a tracksuit
mimo że
start learning
although
sztuki walki
start learning
martial arts
koleżanka
start learning
female colleague
włamywacz
start learning
a burglar
rozbój
start learning
a robbery
trudny etap
start learning
difficult stage
rozłącznie
start learning
separable
podróż
start learning
journey
nierozerwalnie
start learning
inseparably
obecnie
start learning
currently
prawnik
start learning
lawyer
głównie
start learning
mainly
co więcej
start learning
furthermore
ustalić
start learning
establish
przemysł
start learning
industry
rozpocząć
start learning
launch
kilka
start learning
several
pragnienie
start learning
desire
bez znaczenia
start learning
meaningless
większość czasu
start learning
most time
nocleg
start learning
accommodation
przyjechać
start learning
arrive
atrakcje dla gości
start learning
entertaining the visitors
rozwiązać je
start learning
solve them
przygotowywać
start learning
to prepare
dwujęzycznych słownik
start learning
bilingual dictionary
rozrywka
start learning
entertainment
ogólnie przyjęty
start learning
received
umysł
start learning
mind
przepraszać
start learning
to apologize
cud
start learning
wonder
zaproszenie
start learning
invitation
równy
start learning
equal
opuszczony
start learning
abandoned
zachować się jak
start learning
behave like
finalizuje
start learning
completes
relacje
start learning
relationships
wykorzystała cały czas
start learning
used all of the time
udało się osiągnąć
start learning
succed in reaching
towarzyszy
start learning
accompanies
pyszne, rozdrażniony, wrażliwy
start learning
tasty
rygorystyczny
start learning
strickt
wziąć głęboki oddech
start learning
take a deep breath
pustynia
start learning
a desert
znakomity
start learning
remarkable
fotografowanie
start learning
portraying
postawa
start learning
attitude
studiować prawo
start learning
study law
twierdzący
start learning
affirmative
ogromny
start learning
enormous
długość życia
start learning
lifespan
zamożny
start learning
wealthy
przodkowie
start learning
ancestry
zniknął
start learning
disappeared
uzależniony
start learning
addicted
żyjący przodkowie
start learning
living descendants
winić
start learning
blame
przerwana
start learning
interrupted
pomysłowość
start learning
devices
niezdolny
start learning
unable
dostęp
start learning
access
uczęszczać
start learning
attend
reklama
start learning
advertising
posługi
start learning
chores
pisownia
start learning
spelling
zwrócić uwagę
start learning
pay attention
wina
start learning
fault
czuć się dziwnie
start learning
feel strange
na pewno
start learning
certainly
wygląd
start learning
appearance
mimo
start learning
despite
stracić kontakt
start learning
lose touch
opuścić
start learning
abandon
rozczarowanie
start learning
disappointment
może znaleźć
start learning
may find
wartości
start learning
values
wierzenia
start learning
beliefs
okres
start learning
period
pospolity
start learning
common
rozwój
start learning
developing
może obejmować
start learning
might include
granice
start learning
boundaries
niepotrzebne
start learning
unnecessary
akceptowalne zachowanie
start learning
acceptable behavior
kłopot
start learning
nuisance
po trzecie
start learning
thirdly
obcy
start learning
foreign
wnieść
start learning
carrying
peryferie
start learning
outskirts
służba cywilna
start learning
civil servant
przedstawić
start learning
introduce
zebranie
start learning
gathering
zatroskany
start learning
anxious
zawstydzony
start learning
ashamed
znudzony
start learning
bored
zdezorientowany
start learning
confused
zawiedziony
start learning
disappointed
zachwycony
start learning
delighted
nieuczciwy
start learning
dishonest
nielojalny
start learning
disloyal
niezorganizowany
start learning
unorganized
zaklopotany
start learning
embarrassed
zazdrosny
start learning
envious
podekscytowany
start learning
excited
elastyczny
start learning
flexible
przerażony
start learning
terrified/frightend
zapracowany
start learning
hard-working
niecierpliwy
start learning
impatient
niewrażliwy
start learning
insensitive
nieżyczliwy
start learning
unkind
otwarty
start learning
outgoing
dumny
start learning
proud
niesolidny
start learning
unreliable
odczuwający ulgę
start learning
relieved
wstrząśnięty
start learning
shocked
podejrzliwy
start learning
suspicious
zmartwiony
start learning
upset
nieśmiały
start learning
shy
niegrzeczny
start learning
impolite
rozgniewany
start learning
cross
pewny siebie
start learning
confident
zmęczony
start learning
tired
zaniepokojony/zmartwiony
start learning
worried
otyły
start learning
obese
samolubny
start learning
selfish
godny zaufania
start learning
trust worthy
dziecinny
start learning
immature
delikatny
start learning
gentle
uparty
start learning
stubborn
odpowiedzialny
start learning
responsible
szczodry
start learning
generous
powściągliwy
start learning
reserved
bardzo zmęczony
start learning
exhausted

You must sign in to write a comment