Praca i swieta

 0    208 flashcards    agnieszkapiera2
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Wigilia Bożego Narodzenia
start learning
Christmas Eve
uczcić
start learning
commemorate
udekorować choinkę
start learning
decorate the Christmas tree
ubierać się jak SB
start learning
dress up as sb
dobrze się bawić / mieć dobry czas / bawić
start learning
enjoy oneself/have a good time/have fun
spotkanie rodzinne
start learning
family gathering
pokaz sztucznych ogni
start learning
fireworks display
pogrzeb
start learning
funeral
dać / dostać prezenty
start learning
give/get presents
pan młody
start learning
groom
Wieczór panieński
start learning
hen party
podróż poślubna, miesiąc miodowy
start learning
honeymoon
Independance Day
start learning
Independance Day
Dzień Świętego Patryka
start learning
Saint Patrick's Day
świeckich wieńce
start learning
lay wreaths
czekamy na sth
start learning
look forward to sth
Nowy Rok
start learning
New Year's Day
Sylwester - nowy rok
start learning
New Year's Eve
parada
start learning
parade
Walentynki
start learning
Saint Valentine's Day
wysyłanie kartek świątecznych
start learning
send Christmas cards
wieczór kawalerski
start learning
strag night
święto dziękczynienia
start learning
Thanksgiving
przyjęcie weselne
start learning
wedding reception
ślub
start learning
wedding
pracownik naukowy
start learning
academic
aktor aktorka
start learning
actor, actress
kontroler ruchu lotniczego
start learning
air traffic controler
artysta
start learning
artist
opiekunka dla dzieci
start learning
au pair
opiekunka do dziecka
start learning
babysitter
fryzjer męski
start learning
barber
(UK) adwokat
start learning
barrister
taksówkarz
start learning
taxi driver
biznesmen, bizneswoaman
start learning
businessmen, businesswoman
mechanik samochodowy
start learning
car mechanic
kasjer
start learning
cashier
szef kuchni
start learning
chef
programista komputerowy
start learning
computer programer
dyrygent
start learning
conductor
kucharz, szef kuchni
start learning
cook, chef
Instruktor jazdy
start learning
driving instructor
elektrotechnik
start learning
electrician
inżynier
start learning
engineer
Pracownik fabryki
start learning
factory worker
rolnik
start learning
farmer
strażak
start learning
firefighter
steward
start learning
flight attendant
gospodyni domowa
start learning
housewife
dekorator wnętrz
start learning
interior decorator
Specjalista IT
start learning
IT specialist
dziennikarz
start learning
journalist
prawniczka
start learning
lawyer
wykładowca
start learning
lecturer
bibliotekarz
start learning
librarian
górnik
start learning
miner
muzyk
start learning
musician
pielęgniarka
start learning
nurse
farmaceuta, chemik
start learning
pharmacist, chemist
pilot
start learning
pilot
komisarz
start learning
police officer
listonosz, listonoszka
start learning
postman, postwomen
psycholog
start learning
psychologist
recepcjonista/recepcjonistka
start learning
receptionist
pracownik oczyszczania miasta
start learning
road swepper
przedstawiciel handlowy
start learning
sales representative
naukowiec
start learning
scientist
Scupltor
start learning
scupltor
sekretarka
start learning
secretary
Strażnik
start learning
security guard
sklepikarz
start learning
shopkeeper
Pracownik socjalny
start learning
social worker
agent giełdowy
start learning
stockbroker
konduktor
start learning
ticket inspector
tłumacz
start learning
translator
opiekować się dzieckiem
start learning
babysit
być na wezwanie
start learning
be on call
na służbie / na służbie
start learning
be on duty / off duty
odpowiedzialny za coś
start learning
be responsible for something
przynieść rachunek
start learning
bring the bill
zajęty, zapracowany
start learning
busy
Sprawdź stany magazynowe
start learning
check stock
rejestrować godzinę przyjścia/wyjścia do/z pracy
start learning
clock on /off
jasne tabele
start learning
clear tables
mieć nowe pomysły
start learning
come up with a new ideas
koncentrować się na czymś
start learning
concetrate on sth
radzić sobie z klientami
start learning
deal with customers
wykonać zadanie
start learning
do a job
obowiązek
start learning
duty
zarabiać na życie jako
start learning
earn one's living as
karminć zwierząta
start learning
feed animals
zastępować kogoś
start learning
fill in for sb. stand in for sb.
kończyć pracę (nieformalnie)
start learning
knock off
kierować
start learning
manage
kierownictwo
start learning
management
dotrzymać terminów
start learning
meet deadlines
przepracowywać się
start learning
overwork
odebrać owoce
start learning
pick fruits
grać w gry
start learning
play games
umieszczać ceny na towarach
start learning
price foods
układać do snu
start learning
put to bed
obsługiwać klientów
start learning
serve customers
podwać posiłki
start learning
serve meals
zatrudniać pracowników
start learning
take on workers
przyjmować zlecenia
start learning
take orders
przejąć od kogoś obowiązki
start learning
take over from sb
opowiadać bajki
start learning
tell stories
pracować na farmie / w sklepie
start learning
work on farm/ in a shop
pracować nad czymś
start learning
work on, at sh.
pracować jako (kelner / adwokat)
start learning
work as (a waiter/ a lawyer)
pracować dla kogoś
start learning
work for sb.
szef
start learning
boss
kolega
start learning
colleage
Pracownik pracownik
start learning
employee worker
pracodawca
start learning
employer
pracownik na kierowniczym stanowisku
start learning
executive
stażysta
start learning
intern
kierownik
start learning
manager
kadra
start learning
staff
drużyna
start learning
team
być częścią zespołu
start learning
be part of team
nadzorować coś/kogoś
start learning
be in charge of sth/sb
być na zwolnieniu lekarskim
start learning
be on sick leave
strajkować
start learning
be / go on strike
być samozatrudnionym
start learning
be sefl-emloyed
korzyści, profity
start learning
benefits, perks
pracować w czasie strajku
start learning
break s strike
robić karierę
start learning
have / do a career
pracować na zmiany
start learning
do / works shifts
zatrudniać kogoś
start learning
employ sb.
zatrudnienie
start learning
employement
wynagrodzenie
start learning
fee
otrzymać dodatek do pensji
start learning
get a bonus
dostać podwyżkę
start learning
get a pay rise
dostać zapłatę
start learning
get paid
awansować
start learning
get promoted
mieć dobre perspektywy
start learning
have good prospects
praktyka zawodowa
start learning
intership
praca
start learning
job
praca na pełnym etacie
start learning
full-time job
praca fizyczna
start learning
manual / physical job
praca na część etatu
start learning
part-time job
stała praca
start learning
permanent job
praca sezonowa
start learning
seasonal job
praca wakacyjna
start learning
summer job
praca tymczasowa
start learning
temporary job
dobrze płatna praca
start learning
well-paid job
Rynek pracy
start learning
job market
macierzyński / ojcowski urlop
start learning
maternity / paternity leave
zawód, zajęcie
start learning
occupation
drobne prace
start learning
odd job
płaca
start learning
pay
zapłata za pracę dorywczą, jendorazową
start learning
payment
zawód (wymagający wysokich kwalifikacji)
start learning
proffesion
zysk
start learning
profit
utrzymywać się z (rolnictwa)
start learning
rely on (farming) for one's income
pensja
start learning
salary
praca wymagająca/niewymagająca kwalifikacji
start learning
(skilled / unskilled) work
urlopu / dzień wolny
start learning
take leave / a day off
wypłaty tygodniowe
start learning
wages
pracownik umysłowy / fizyczny
start learning
white collar / blue collar worker
pracować nadliczbowo
start learning
work long hours
pracować na zlecenie
start learning
work freelance
pracować w domu
start learning
work from home
praca fizyczna/umysłowa
start learning
work
pracować w nadgodiznach
start learning
work / do overtime
warunki pracy
start learning
working conditions
przyjmować ofertę pracy
start learning
accepts job offer
formularz, podanie o pracę
start learning
application form
ubiegać się o pracę
start learning
apply for a job
świadectwo, zaświadczenie
start learning
certificate
przyjść na rozmowę kwalifikacyjną
start learning
come for an interwiew
list motywacyjny
start learning
covering later
Życiorys
start learning
Curriculum vitae
dyplom, stopień naukowy
start learning
degree in sth
załączyć CV
start learning
enclose a CV
wypełniać formularz
start learning
fill in a form
ogłoszenie o pracę
start learning
job advertisement
podanie o pracę
start learning
job applications
biuro pośrednictwa pracy
start learning
job centre
poszukiwanie pracy
start learning
job hunting
wolne miejsce pracy
start learning
job vacancy
szukać pracy
start learning
look for a job
kwalifikacje
start learning
qualifications
rekrutacja
start learning
recuirement
referencje
start learning
references
wymagać
start learning
require
podpisać umowę
start learning
sign the contract
wynagrodzenie początkowe
start learning
starting salary
przyjęty kandydat
start learning
succesfull candidate
odrzucać oferty pracy
start learning
turn down job offer
doświadczenie w pracy
start learning
work experience
być wyrzuconym zpracy
start learning
be fired
być zwolnionym (z powodu redukcji etatów)
start learning
be made redundant
być na urlopie / iść na urlop
start learning
be on holiday / go on holiday
być na zasiłku (nieformalne) (USA)
start learning
be on the dole (informal) / be on welfare (US)
przeżyć za małe pieniąze
start learning
get by (on very little money)
dostawać zasiłek
start learning
get state benefits
wylać kogoś (nieformalnie)
start learning
give sb the sack
zrezygnować / odejść z pracy
start learning
give up / quite work
zatrudniać pracowników
start learning
hire staff
zwalniać kogoś
start learning
lay sb off
emerytura
start learning
pension
złożyć rezygnację
start learning
resign
przejśc na emeryturę
start learning
retire
emerytura
start learning
retirement
bezrobotny, bez pracy
start learning
unemployed, out of work
zasiłek dla bezrobotnych
start learning
unemployed benefit

You must sign in to write a comment