Pożar - zwroty

 0    53 flashcards    baranero
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Co się stało?
start learning
What happened?
Co się pali?
start learning
What is on fire?
Gdzie się pali?
start learning
Where is the fire?
Jak długo się pali?
start learning
How long has it been burning?
Czy jest to:
start learning
Is it a:
budynek mieszkalny
start learning
dwelling house
centrum handlowe
start learning
shopping centre; mall
dom starców
start learning
old people's home
las
start learning
wood; forest
magazyn
start learning
warehouse
ośrodek dla bezdomnych (narkomanów, uchodźców)
start learning
shelter for homeless (drug addicts, refugees)
przedszkole
start learning
kindergarden
samochód
start learning
car
szkoła
start learning
school
szpital
start learning
a hospital
śmietnik
start learning
rubbish tip
trawa
start learning
grass
zakład produkcyjny
start learning
manufacturing plant
Czy są w środku ludzie?
start learning
Are there people inside?
Czy są w pobliżu ludzie?
start learning
Are there people in the vicinity?
Które piętro się pali?
start learning
Which floor is on fire?
Czy jesteś ranny?
start learning
Are you hurt?
Rozejrzyj się, może jest gaśnica.
start learning
Look around for an extinguisher.
Czy są ranni?
start learning
Are there any persons injured?
Czy są przytomni?
start learning
Are there they conscious?
Ile osób ucierpiało?
start learning
How many casualties are there?
Czy są osoby uwięzione?
start learning
Are there any people trapped?
Czy jest niebezpieczeństwo dla innych osób?
start learning
Is there any danger for others?
Czy komuś zagraża ogień lub dym?
start learning
Is there a fire or smoke risk for anybody?
Czy widzisz dym?
start learning
Can you see the smoke?
Jakiego koloru jest dym? (jasny, ciemny?)
start learning
What color is the smoke? (light, dark?)
Czy są substancje niebezpieczne (chemikalia)?
start learning
Are there any hazardous substances (chemicals)?
Czy widzisz lub czujesz coś niepokojącego?
start learning
Can you see or smell anything alarming?
Czy są agresywne zwierzęta?
start learning
Are any aggressive animals in the vicinity?
Czy ktoś grozi użyciem broni?
start learning
Is anybody threatening with a gun?
Skąd dzwonisz?
start learning
Where are you calling from?
Z jakiego miasta (miejscowości)?
start learning
What city/town are you calling from?
Podaj adres: ulica, numer domu, numer klatki, numer mieszkania, piętro.
start learning
Give me your address, please: street, house number, staircase number, apartment number, floor.
Czy w budynku jest winda?
start learning
Is there a lift (elevator) in the house?
Na której jesteś drodze? Podaj numer.
start learning
What road are you on? Give mi its number.
Skąd i dokąd jechałeś?
start learning
Where were you coming from and where were you going to?
Jak nazywa się miejscowość, którą mijałeś?
start learning
What is the name of the town you have passed?
Podaj charakterystyczne punkty w okolicy?
start learning
Give me some characteristic spots which are nearby.
Rozejrzyj się: co widzisz?
start learning
Look around, what can you see?
Stań w widocznym miejscu i czekaj na ratowników.
start learning
Stand in a visible place and wait for the rescue team.
Jeśli możesz ustaw kogoś w widocznym miejscu, niech czeka na ratowników.
start learning
If possible, have somebody wait in a visible place so the rescuers could reach you easier.
Jeśli uważasz, że jest to bezpieczne, spróbuj ugasić pożar.
start learning
If you think it is safe, try to extinguish the fire.
Rozejrzyj się, może jest gaśnica. Użyj jej.
start learning
Look around for an extinguisher. Use it.
Jeśli jest dym na klatce schodowej: zamknij drzwi, uszczelnij je kocem, wyjdź na balkon i zamknij drzwi za sobą.
start learning
If there is smoke in the staircase, shut the door, seal it with a blanket, go to the balcony and close the door behind you.
Jeśli jest dym w środku: trzymaj twarz blisko podłogi, oddychaj przez mokrą tkaninę (chusteczkę).
start learning
If there is smoke inside, keep you face close to the floor, breathe through a wet farbic (a handkerchief).
Jeśli widzisz podejrzany pakunek szybko uciekaj.
start learning
If you see any suspicious object, run away quickly.
Czekaj, pomoc będzie niedługo na miejscu.
start learning
Please wait, help is on the way.
Czekaj, oddzwonimy do ciebie na numer, który podałeś.
start learning
Please wait, we will call you back on the number you have given us.

You must sign in to write a comment