Powrót do hotelu - angielski

 0    58 flashcards    esterapankowska
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
annual
start learning
coroczny
awe
start learning
strach
awesome
start learning
super
biannual
start learning
dwa razy w roku
cancel
Cancel the reservation.
start learning
anulować
Odwołaj rezerwację.
carelessness
start learning
niedbalstwo / nieostrożność
clerk
start learning
urzędnik, sekretarz
consequence
start learning
konsekwencja
consistent
start learning
zgodny
curious
start learning
ciekawy, ciekawski, wścibski
curious about
start learning
ciekawy
dehumanised
start learning
odczłowieczyć
delay
We'd like to apologize for the delay of the Polish Lot plane.
start learning
opóźnienie
Chcielibyśmy przeprosić za opóźnienie polskiego samolotu LOT.
discount
In some countries you should ask for a discount when you're shopping.
start learning
obniżka
W niektórych krajach powinieneś prosić o obniżkę w trakcie zakupów.
due to
start learning
spowodowany
entry
start learning
wpis, wstęp
extensive
start learning
obszerny
faint
start learning
słaby
flood
The flood destroyed all the bridges on the river.
start learning
powódź
Powódź zniszczyła wszystkie mosty na rzece.
flourish
start learning
prosperować
flourishing business
start learning
kwitnący biznes
get soaked
start learning
przemoczyć, zmoknąć
guardian angel
start learning
anioł stróż
hierarchy
start learning
hierarchia
implication
start learning
implikacja
in danger of extinction
start learning
zagrożony wyginięciem
jumble
start learning
galimatias
make an impression
start learning
zrobić wrażenie
outnumber
start learning
przewyższać liczebnie
outweigh
start learning
przeważają
painful
start learning
bolesny
pin
start learning
kołek, szpilka
postpone
start learning
odraczać
previous
His previous book was much better than this one.
start learning
poprzedni
Jego wcześniejsza książka była znacznie lepsza od tej.
priceless
start learning
bezcenny
punctuality
start learning
terminowość
rate
start learning
wskaźnik / stawka za coś
recover from
start learning
odzyskać
remind
start learning
przypominać
restructure
start learning
restrukturyzacji
route
start learning
trasa
since
start learning
od
sort
start learning
rodzaj
species
During the trip we saw some rare species of animals.
start learning
gatunek
Podczas wycieczki widzieliśmy kilka rzadkich gatunków zwierząt.
squeeze
start learning
ściskać
step-by-step
start learning
krok po kroku
substantial
start learning
pokaźny
theorise
start learning
teoretyzować
therefore
start learning
zatem
trade
start learning
handel
turn a blind eye to
start learning
przymykać oko na
uncooperative
start learning
niechętny do współpracy
undergo
start learning
przejść
underpaid
start learning
zaległy
undertake
start learning
podjąć
warfare
start learning
walka
waste dump
start learning
składowisko odpadów
workforce
start learning
siła robocza

You must sign in to write a comment