Powodzie itp.

 0    75 flashcards    Fiski
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
siać spustoszenie
start learning
wreak havoc
skala, siła x4
start learning
the magnitude, force, power, impact
wir
start learning
whirlpool
pociągnąć za spust
start learning
pull the trigger
na darmo
start learning
in vain
powstrząsy
start learning
aftershocks
zniszczenia
start learning
debri
woda z błotem
start learning
muddy water
ludzie
start learning
staff
rzeczy
start learning
stuff
powódź
Powódź zniszczyła wszystkie mosty na rzece.
start learning
a flood
The flood destroyed all the bridges on the river.
zebrało swoje żniwo (znowu)
start learning
has taken its toll (again)
leży nad rzeką x
start learning
It lies on the river x
wały przeciwpowodziowe zostały wzmocnione
start learning
the flood defences have been reinforced
rzeka przerwała brzeg
start learning
the river broke its banks
niskopołożone części wioski
start learning
low lying parts of the village
zanurzyć / zanurzony
start learning
submerged
wszystko wraca do normy
start learning
things were just getting back to normal
worki z piaskiem
start learning
sandbags
długoterminowy
start learning
in the long-term
zmieniać bieg rzeki
start learning
divert the course of the river
łagodzić ból
start learning
alleviate the pain
zmienić
start learning
alter
przeciągnąć ikonę
start learning
drag the icon
robić kopie zapasowe plików
start learning
back up your files
strach przed technologią
start learning
the threats of using technology
szeroko dostępne
start learning
widely available
okazało się wadliwe
start learning
It turned out to be faulty
najlepsze stosunek do ceny
start learning
the best value for money
w końcu to mam
start learning
I got it in the end
pierwsze wrażenie może być bardzo mylące
start learning
first impressions can be very misleading
to wystarczy aby nie było prądu
start learning
It's enought for the electricity to go off
najnowszej generacji
start learning
cutting edge
doktor
start learning
physician
zapamiętywanie historycznych faktów było poza mną
start learning
remembering historical facts was beyond me
brak prądu
start learning
power cut
na sali operacyjnej
start learning
in the operating theatre
silne migreny
start learning
severe migraines
to był początek bólu głowy
start learning
the onset of a headache
masowo produkowany
start learning
mass-produced
współczucie, litość
start learning
compassion
robić eksperymenty
start learning
do experiments
technologia radiowa/bezprzewodowa
start learning
wireless technology
czajnik bezprzewodowy
start learning
cordless kettle
podążać za instrukcją
start learning
follow the instructions
trzymać rekord...
start learning
keep a record of...
wykonywać badania
start learning
do research
przewidywać pogodę
start learning
forecast the weather
sporządzać statystyki
start learning
compile statistics
dokonać wielkiego odkrycia
start learning
to make a big discovery
klonować komórki
start learning
clone cells
naładować komórkę
start learning
charge your phone
włączyć alarm przeciwwłamaniowy
start learning
set the burglar alarm
podłączyć czajnik do gniazdka
start learning
plug the kettle into the socket
pozbyć się starych baterii
start learning
dispose of old batteries
czytać instrukcję obsługi
start learning
refer to the manual
używać auto-uzupełniania
start learning
use predictive texting
przesyłać strumieniowo wydarzenia na żywo
start learning
stream live events
pomniejszać pliki
start learning
minimise files
pilot (np. TV)
start learning
remote control
odkryć wniosek
start learning
reach a conclusion
rozwijać metody leczenia
start learning
develop cure
zrobić głośniej
start learning
turn up the volume
nowe urządzenie
start learning
new device
używać arkusza kalkulacyjnego
start learning
do spreadsheet
zawiesił się właśnie
start learning
It just froze!
ciągle tracę połączenie
start learning
I keep losing connection
podszywanie się pod czyjeś IP
start learning
computer identity fraud
jestem na bierząco z moim programem bezpieczeństaw
start learning
I'm up-to-date with my security software
wymiar
start learning
dimension
zarozumiały
start learning
comprehensible
mój komputer nie działa
start learning
my computer's crashed
przeglądać internet
start learning
browse the internet
moje emaile nie zostały wysłane
start learning
my emails bounced back
otworzyć załącznik
start learning
open the attachment

You must sign in to write a comment