Postacie II wś

 0    21 flashcards    email2296
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

Tadeusz Lehr-Spławiński
start learning
rektor UJ w latach 1938-1939 i 1945-1946. Został aresztowany przez hitlerowców w ramach akcji „Sonderaktion Krakau”. Zwolniony w lutym 1940 r., brał udział w tajnym nauczaniu

Hans Frank
start learning
gubernator; wydał rozporządzenie dot. szkolnictwa, chciał otworzyć niemiecki uniwersytet w Krakowie

kierownik Drukarni Instytutu

M. Małecki
start learning
zorganizował podziemny (tajny) Uniwersytet, pełnił obowiązki kuratora Bratniej Pomocy, był kierownikiem tajnego nauczania

rektor tajnego Uniwersytetu

M. Bobrownicka i J. Garycka
start learning
zorganizowały komplet studentek przedwojennych

J. Spytkowski, K. Wyka i T. Ulewicz
start learning
publikowali swoje utwory w konspiracyjnym „Miesięczniku Literackim”

T. Kwiatkowski, W. Żukrowski
start learning
w czasopismach podziemnych- „Biuletyn Małopolski Informacyhny”, „Dziennik Polski”, „Jutro Polski”, „Służba Kobiet”, „Wiadomości Kobiece”

27.04.1873
start learning
austriacka ustawa o UJ

spolonizowanie UJ

oddanie do użytku gmachu dla studium rolniczego, Collegium Agronomicum, zakładów fizycznych; zakupienie Gospodarstwa Doświadczalnego w Mydlnikach

ukończenie budowy kliniki neurologiczno psychiatrycznej

oddanie domu akademickiego, ul. Jabłonowskich

otwarcie bursy przy ul. Garbarskiej

stowarzyszenie profesorskie o wyraźnych sympatiach socjalistycznych- „zjednoczenie”

organizacja studencka o profilu socjalistycznym-„spójnia”

powstaje Związek Walki Czynnej, tworzy pierwsze związki militarne

przedstawiciele grup zetowych z krk i Lwowa przyjmują statut Ligi Niepodległościowej

powstaje Stronnictwo Partii Polskiej zrzeszające konserwatystów przychylnych Austrii

w spójni następuje rozłam i postaje promień

powstaje konferencja międzystowarzyszeniowa uczniów, należą do niej-czytelnia akademicka, promień, zjednoczenie, znicz oraz koła i organizacje studenckie.


You must sign in to write a comment