Połowa Unit 5 ang rozszerzony

 0    70 flashcards    sandrakanczura
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
przygnębiający
start learning
depressing
zajmujący
start learning
entertaining
podnoszący na duchu
start learning
heartwarming
zabawny
start learning
hilarious
żartobliwy
start learning
light - hearted
poruszający
start learning
moving
obiektywny
start learning
objective
szokujący
start learning
shocking
dający do myślenia
start learning
thought - provoking
niepokojący
start learning
unsettling
księgowy
start learning
accountant
kosmetyczka
start learning
a beautician
nadzorca
start learning
caretaker
urzędnik państwowy
start learning
civil servant
życiowy fotograf
start learning
lifestyle photographer
ambasador
start learning
official ambassador
strażniczka w parku
start learning
park ranger
przyjąć stanowisko
start learning
accept a post
aplikacja
start learning
application
ubiegać się o coś
start learning
apply for something
dostępny
start learning
available
zarządzać czymś
start learning
be in charge of something
być odpowiedzialnym za coś
start learning
be responsible for something
kandydat
start learning
a candidate
perspektywy zawodowe
start learning
career prospects / options
kolega z pracy
start learning
colleague
dojeżdzać codziennie do pracy
start learning
commute to work
umowa
start learning
contract
utworzyć stanowisko pracy
start learning
create a vavancy / vacant post
poświęcać się czemuś
start learning
dedicate yourself to sth
stopień naukowy
start learning
degree
zwolnić kogoś z pracy
start learning
dismiss
odbywać praktyki
start learning
do an apprenticeship
obowiązki
start learning
duties
effektywnie
start learning
efficiently
zatrudnić
start learning
employ / hire
pracownik
start learning
employee
pracodawca
start learning
employer
doświadczenie w pracy w restauracji
start learning
experience working in a restaurant
wygasnąć
start learning
expire
wyrazić zainteresowanie czymś
start learning
express interest in something
wyrazić zaniepokojenie czymś
start learning
express concern about something
wypełnić wakat
start learning
fill a vacancy
zająć wolne stanowisko
start learning
vacant post
znaleźć zatrudnienie
start learning
find employment
zdobywać umiejętności
start learning
gain skills
zdobywać kwalifikacje
start learning
gain qualifications
absolwent
start learning
graduate
zdolności interpersonalne
start learning
interpersonal skills
rozmowa kwalifikacyjna
start learning
interview
osoba z którą przeprowadzamy rozmowę o pracę
start learning
interviewee
osoba przeprowadzająca rozmowę kwalifikacyjną
start learning
interviewer
dotyczyć
start learning
involve
oferty pracy
start learning
job opportunites
najważniejsze obowiązki
start learning
key (primary) responsibilities
koszty utrzymania
start learning
living expenses
stopa życiowa
start learning
living standarts
odległa przyszłość
start learning
long-term future
praca w służbie medycznej
start learning
medical profession
praca w szkolnictwie
start learning
teaching post
ranny ptaszek
start learning
morning person
motywować się do zrobienia czegoś
start learning
motivate yourself to do something
uposażenie w wysokości
start learning
pay packet of
dodatki do uposażenia
start learning
perks
miejsce pracy
start learning
place of work
stanowisko
start learning
post / position
sporządzać listę wyselekcjonowanych kandydatów
start learning
prepare a shortlist of candidates
promować
start learning
promote
prowadzić rekrutację
start learning
recruit
rekrutacja
start learning
recruitment

You must sign in to write a comment