Podziały komórkowe

 0    14 flashcards    marlenia
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski
Answer język polski

zajmuje 70-90% czasu cyklu komórkowego. Obejmuje trzy fazy, określane jako G1, S i G2. W ich trakcie następuje przygotowanie komórki do podziału (Faza M)

Faza S (I)
start learning
-podwojenie ilości DNA (replikacja); połączenie cząsteczek DNA z wcześniej wytworzonymi białkami histonowymi; dzięki temu każda komórka potomna która powstanie podczas mitozy otrzyma identyczny materiał genetyczny jak komórka rodzicielska

Faza G2 (II)
start learning
nasilenie syntezy białek uczestniczących w podziale komórki

Faza M (III)
start learning
podział jądra komórkowego (mitoza); podział cytoplazmy (cytokineza)

Faza G0 (IV)
start learning
faza spoczynkowa, wyjście z cyklu. Niektóre komórki tracą zdolność do replikacji DNA i podziałów

Faza G1(V)
start learning
wzrost komórki do osiągnięcia rozmiarów komórki rodzicielskiej (przygotowanie do kolejnej fazy polegające na zwiększeniu liczby organelli i syntezie enzymów niezbędnych do replikacji DNA)

PROFAZA (MITOZA) 1
start learning
kondensacja chromatyny (uwidocznienie chromosomów); zanik otoczki jądrowej i jąderka; powstawanie wrzeciona podziałowego (kontroluje przemieszczanie się chromosomów); chromosomy przytwierdzone do włókien wrzeciona w centromerach.

METAFAZA (MITOZA) 2
start learning
chromosomy osiągają maksymalny poziom kondensacji (krótkie i grube), zbudowane z dwóch chromatyd, tworzą płytkę metafazową

ANAFAZA (MITOZA) 3
start learning
podział centromerów (podział chromosomów na dwie chromatydy), każda chromatyda staje się chromosomem potomnym, które przemieszczają się do przeciwległych biegunów.

TELOFAZA (MITOZA) 4
start learning
chromosomy podlegają dekondensacji (rozluźnienie) - stają się ponownie włóknami chromatynowymi. Tworzy się otoczka jądrowa i jąderko; zanika wrzeciono podziałowe.

ZNACZENIE MITOZY
start learning
powstanie dwóch komórek potomnych identycznych jak rodzicielska; umożliwienie wzrostu i rozwoju organizmów; regeneracja uszkodzonych komórek; bezpłciowe rozmnażanie

programowana śmierć komórki (tracenie wody, kurczenie się, degradacja cytoszkieletu)

bezpośredni podział jądra komórkowego przez przeweżenie

ENDOMITOZA
start learning
podział chromosomów bez podziału jądra i komórki (zwiększenie liczby chromosomów z 2n do czterech lub więcej)


You must sign in to write a comment