Podstawowe zwroty i frazy część 13 (4)

 0    189 flashcards    lack
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
naturalnie
start learning
naturally
natychmiast
start learning
immediately
natychmiast; od razu
start learning
at once
nawet
start learning
even
nawet bym nie próbował
start learning
I wouldn't even try
nawet jeśli
start learning
even though
nawet mi to przez myśl nie przeszło
start learning
nothing could be farther from my mind
nawet teraz; w tej chwili
start learning
even now
nawet wtedy; już wówczas
start learning
even then
nawiasem mówiąc
start learning
by the bye; incidentally
nawiasem mówiąc; mimochodem
start learning
in passing; casually
nawiązując do
start learning
to refer back to
nawzajem
start learning
the same to you; same to you
nazajutrz
start learning
the following day
następnego dnia
start learning
next day
nazajutrz
start learning
morrow; day after; following day; on the morrow
neologizm
start learning
new-coined word
neutralne słowo
start learning
a neutral sort of word
ni mniej, ni więcej
start learning
neither more nor less
ni to, ni owo
start learning
between and betwixt
nic a nic
start learning
nothing whatever
nic by mnie bardziej nie ucieszyło
start learning
nothing would please me more
nic ciekawego
start learning
nothing of interest
nic dziwnego
start learning
it's no marvel; no wonder; small wonder
nic dziwnego; nie dziwota
start learning
little wonder; small wonder
nic dziwnego że
start learning
no wonder
nic innego ci nie powiem
start learning
can't tell you any different
nic mnie to nie obchodzi
start learning
I couldn't care less
nic na to nie poradzę
start learning
I can't help it
nic nam nie pozostaje jak tylko
start learning
nothing remains for us but to
nic nie byłoby w stanie skłonić mnie do
start learning
nothing would induce me to
nic nie można na to poradzić
start learning
it can't be helped
nic nie szkodzi, mniejsza o to
start learning
never mind
nic nie wymyślę
start learning
I can't think
nic nowego
start learning
nothing new
nic o czym by warto mówić; nic godnego wzmianki
start learning
nothing to speak of
nic o tym nie wiem
start learning
I know nothing about it
nic cie nie zmusza do
start learning
nothing compels you to
nic podobnego
start learning
no such thing
nic podobnego, nic w tym rodzaju
start learning
nothing of the kind
nic się nie da zrobić; nie ma na to żadnej rady
start learning
there's nothing to be done
nic się nie zmieniłeś
start learning
you still look the same
nic specjalnego
start learning
nothing special
nic szczególnego
start learning
nothing particular
nic tutaj nie może się nie udać
start learning
nothing can go wrong
nic ważnego
start learning
nothing of importance
nic z tego
start learning
none of this
nic z tego nie wyjdzie
start learning
nothing will result from this
nic z tego nie wyszło
start learning
nothing came of it
nic z tego, w żadnym razie
start learning
no way
nic złego się nie stało
start learning
no harm done
niczego bardziej nie lubię
start learning
there's nothing I like less
niczego mi nie brakuje; proszę sobie nie robić kłopotu
start learning
I'm quite comfortable
niczego więcej nie pragnę jak
start learning
I'd like nothing better than
nie ale blisko; nie ale prawie
start learning
no but it's close
nie aprobuję, nie pochwalam
start learning
I disapprove
nie bacząc na to, co powiedziałeś, pomimo tego co mówisz
start learning
in spite of what you say
nie bardzo; niezbyt
start learning
not very
nie bardzo cię rozumiem, nie bardzo nadążam
start learning
I don't quite follow you
nie bardzo rozumiem
start learning
I don't quite understand
nie bardzo wiem
start learning
I hardly know
nie bądź głupi
start learning
don't be silly; don't be stupid
nie bądź taki pewien
start learning
don't be so sure
nie bez powodu
start learning
not for nothing; with reason
nie będę ci zabierał czasu
start learning
I won't take your time
nie będzie ze mnie pożytku
start learning
I'm no good
nie będziesz żałować swojej decyzji
start learning
you won't regret your decision
nie bierz go za durnia
start learning
don't take him for an idiot
nie boi się nikogo
start learning
he fears no one
nie bój się; nie ma obawy
start learning
never fear
nie byłbym niczego pewien
start learning
I would be certain of nothing
nie byłbym taki pewien
start learning
nie byłbym taki pewien
nie byłbym zaskoczony
start learning
I shoudn't be surprised
nie byłbym zbyt pewny co do
start learning
I wouldn't be too sure about
nie byłoby źle
start learning
it wouldn't be a bad
nie całkiem
start learning
not quite
nie całkiem kapuję (co mówisz)
start learning
I'm not quite with you
nie chcę, aby zabrzmiało to zbyt pesymistycznie ale
start learning
I don't want to sound too pesimistic but
nie chcę o tym słyszeć
start learning
I don't want to hear about it
nie chciałem nikogo urazić
start learning
no offence was meant
nie chcieć nikogo obrazić
start learning
mean no offence
nie chwaląc się
start learning
with due modesty
nie cierpię
start learning
I can't bear
nie czas teraz
start learning
this is no time to
nie czuję się na siłach
start learning
I don't feel capable
nie czuję się w stanie
start learning
I don't feel able to
nie da rady
start learning
can't be done; no go; it's no go; no way
nie da się tego uniknąć
start learning
there is no getting out of it
nie dający się wyrazić, opisać
start learning
beyond (past) expression
nie dał na siebie długo czekać
start learning
he was not slow in coming
nie do mnie należy (coś robić)
start learning
it's not my place to
nie do opisania
start learning
beyond description; beyond words
nie do uwierzenia
start learning
beyond belief; hard to believe
nie dosłyszałem ani słowa z tego
start learning
I couldn't hear a word of that
nie dziwiłbym się gdyby
start learning
I wouldn't be surprised if
nie interesuję się tym; to mnie nie interesuje
start learning
it doesn't enter into my interests
nie jest rzeczą dobrą
start learning
it isn't right to
nie jest wcale pewne że
start learning
it's not at all certain that
nie jest wykluczone że
start learning
it's not out of the question that
nie jest zbyt trudne (coś zrobić)
start learning
it's not too difficult to
nie jestem pewien czy nadążam za tobą
start learning
I'm not sure if I follow you?
nie jestem pewien czy rozumiem
start learning
I'm not sure I understand
nie jestem pewny jak
start learning
I'm not sure how
nie jestem w stanie
start learning
I am not able to; I'm not in a position
nie jestem w zupełności przekonany że
start learning
I'm not entirely convinced
nie jestem zbyt pewny że
start learning
I'm not too sure that
nie jesteśmy gotowi do
start learning
we are not prepared to
nie jesteśmy upoważnieni do
start learning
we don't have the authority to
nie krzycz!
start learning
don't shout!
nie liczyłbym na zbyt dużo szczęścia
start learning
I wouldn't count on too much luck
nie ma absolutnie żadnej możliwości
start learning
there's absolutely no possibility
nie ma cienia wątpliwości
start learning
there is not a shadow of a doubt
nie ma co porównywać, nie ma porównania między
start learning
there's no contest between
nie ma czasu do stracenia
start learning
there is no time to lose
nie ma najmniejszej nadziei
start learning
there isn't the faintest hope
nie ma o czym mówić
start learning
there is nothing to talk about
nie ma odwrotu
start learning
no way back
nie ma potrzeby
start learning
there's no need to
nie ma pośpiechu
start learning
there's no hurry
nie ma potrzeby przepraszać
start learning
there's no need to apologize
nie ma powodu do niepokoju
start learning
there is no cause for concern
nie ma powodu do obaw
start learning
there is no reason for anxiety
nie ma powodu do przeprosin
start learning
there's no reason to apologize
nie ma powodu żebyśmy nie
start learning
no reason why we shoudn't
nie ma sensu
start learning
it's no use; there's no use
nie ma się co wahać
start learning
there is no room for hesitation
nie ma się czym martwić
start learning
it's nothing to worry about; there's nothing to worry about
nie ma się z czego śmiać
start learning
it's nothing to laugh at; there is no occasion to laugh
nie ma sposobu
start learning
there is no way
nie ma sprawy
start learning
no problem; that's okay
nie ma to jak
start learning
there's nothing like
nie ma szans na to żeby
start learning
there's no chance for it to
nie ma usprawiedliwienia dla; nie ma wybaczenia dla
start learning
there's no excuse for
nie ma za co; ależ proszę
start learning
not at all!
nie ma znaczenia
start learning
it doesn't matter
nie ma żadnej różnicy
start learning
there's no difference
nie macie innego wyboru jak tylko
start learning
you have no alternative but to
nie mam ci za złe; nie winie cię
start learning
I don't blame you
nie mam cienia nadziei, nie mam najmniejszej nadziei
start learning
I don't have the slightest hope
nie mam czasu do stracenia; nie mam zbyt dużo czasu
start learning
I have no time to spare
nie mam do tego serca
start learning
my heart is not in it
nie mam innego wyboru
start learning
I have no alternative
nie mam innego wyboru jak tylko
start learning
I have no alternative but to
nie mam najmniejszego pojęcia
start learning
I haven't the slightest idea
nie mam najmniejszego pojęcia; nie mam zielonego pojęcia
start learning
I haven't the remotest conception
nie mam najmniejszego pojęcia o
start learning
I haven't the faintest idea about
nie mam nastroju na
start learning
I'm not in the mood for
nie mam nic do powiedzenia
start learning
I have nothing to say
nie mam nic przeciw temu
start learning
I have nothing against that
nie mam ochoty
start learning
I don't feel like
nie mam pojęcia; I have no idea
start learning
I've no idea; no idea
nie mam pojęcia gdzie
start learning
I can't think where
nie mam powodu do narzekań
start learning
I have no cause to complain
nie mam serca odmówić
start learning
I don't have the heart to refuse
nie mam z tym nic wspólnego; to nie moja sprawa
start learning
it has nothing to do with me; it's no concern of mine
nie mam zamiaru
start learning
I have no intention of
nie mam zielonego pojęcia
start learning
I haven't the foggiest idea
nie mam żadnego doświadczenia
start learning
I have no experience
nie mam żadnego zdania o
start learning
I don't have any opinion about
nie mam żadnych planów
start learning
I don't have any plans
nie mam żadnych wątpliwości
start learning
I have no doubt
nie mam żadnych zastrzeżeń
start learning
I have no objection
nie mamy ze sobą nic wspólnego
start learning
we have nothing in common
nie martw się
start learning
don't worry
nie masz szans
start learning
you haven't got a chance
nie masz żadnego pojęcia
start learning
you've got no idea
nie miałem z tym nic wspólnego
start learning
it was none of my doing
nie mieć sensu
start learning
make nonsense
nie mieć wyboru
start learning
have no option
nie mieć znaczenia; być mało ważnym
start learning
be of no importance
nie mieć żadnych ambicji
start learning
to lack ambition
nie mieć żadnych kłopotów z
start learning
to have no trouble with
nie mnie należy pytać
start learning
I'm not the person to ask
nie mniej niż
start learning
not less than
nie mogę doczekać się dnia kiedy
start learning
I can't wait till the day
nie mogę już dłużej zostać
start learning
I can't stay any longer
nie mogę na nich w niczym polegać
start learning
can't rely on them for anything
nie mogę powiedzieć z całą pewnością
start learning
I can't say for certain
nie mogę pozwolić na
start learning
I can't permit to
nie mogę przystać na
start learning
I can't agree to
nie mogę się doczekać
start learning
I can't wait for
nie mogę się zdecydować czy
start learning
I can't make up my mind whether
nie mogę sobie z tym poradzić
start learning
I can't manage
nie mogę sobie zawracać głowy
start learning
I can't be bothered with
nie mogę swobodnie
start learning
I can't freely
nie mogę tego komentować
start learning
I can't comment on that
nie mogę uczciwie powiedzieć że
start learning
I can't honestly say
nie mogę ukryć mojego entuzjamu
start learning
I cannot hide my enthusiasm
nie mogę ukryć mojego rozczarowania
start learning
I can't hide my disappointment

You must sign in to write a comment