Podstawowe zwroty i frazy część 1

 0    84 flashcards    lack
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
a co byś powiedział na
start learning
and what would you say to
a co dopiero; nie mówiąc już o
start learning
let alone
a co jeśli
start learning
what if
a co to ma znaczyć?
start learning
and what does that mean?
a co w sprawie; a co z
start learning
what about
a co więcej
start learning
and moreover
a cóż to znowu?
start learning
and what is this again?
a dlaczego? a dlaczegóż to?
start learning
why's that?
a ja miałem nadzieję na
start learning
and I had hoped for
a jakże! proszę bardzo! oczywiście; koniecznie
start learning
by all means!
a jeśli mi się zdarzy; a jeśli przypadkiem; a jesli tak się złoży -
start learning
and if I happen to
a kto dzwoni? TEL
start learning
and who's calling? TEL
a może? co powiesz na?
start learning
how about
a od czegóż są przyjaciele?
start learning
what are friends for
a potem
start learning
and then
a po tym
start learning
and thereafter
a propos, przy okazji, nawiasem mówiąc
start learning
by the way, incidentally
a teraz
start learning
and now
a teraz żarty na bok
start learning
and now jokes aside
a to dlaczego? czemuż to?
start learning
why so?
a to pech!
start learning
too bad
a to szkoda
start learning
that’s a pity
a to zabierze dwa lata
start learning
and it will take two years
a więc
Dlatego, zamiast używac pojedyńczych kabli...
start learning
so; well then; therefore
Therefore, instead of using sigle cables...
a więc prowadź
start learning
so lead the way
a więc przypuszczam, zakładam
start learning
so I presume
ABC gotowania
start learning
the ABC of cooking
absolutnie tak
start learning
absolutely yes
absolutnie żadnego porównania
start learning
absolutely no comparison
absolutny szok
start learning
absolute shock
aby, ażeby
start learning
in order to
aby dać wam przykład
start learning
to give you an example
adres do korespondencji
start learning
Address for correspondence
adres odbiorcy
start learning
address of the consignee
adres zwrotny
start learning
return address
adresat nieznany
start learning
addressee unknown
adresować paczkę
start learning
address parcel
adwokat diabła
start learning
Devil's Advocate
afera korupcyjna
start learning
corruption scandal
afera na wielką skalę
start learning
affair on a grand scale
aha
start learning
yep
akceptować w pełni
start learning
accept full
aktualny problem
Jest kilka kwestii bieżących, które powinny zostać przedyskutowane na dzisiejszym spotkaniu.
start learning
current issue
There are several current issues that need to be discussed at today's meeting.
akurat na odwrót
start learning
just the opposite
albo tak albo nie decyduj się
start learning
take it or leave it
ale bzdura!
start learning
what nonsense!
ale jak mówisz
start learning
but as you say
ale muszę się jeszcze dużo nauczyć
start learning
but I have a lot to learn
ale nawet wtedy
start learning
but even then
ale patrz; ale popatrz tylko
start learning
but look
ale to ich praca
start learning
but it's their job
ale tylko jeśli
start learning
but only if
ależ oczywiście!
start learning
but of course!
ależ skąd!
start learning
not at all!; oh not really
ależ to będzie trwało wieki!
start learning
oh it will last forever!
ależ to okropieństwo!
start learning
oh this abomination!
ależ to przyjemność
start learning
oh it is a pleasure
ależ to zupełnie w porządku
start learning
oh it just fine
ależ zapewne
start learning
but surely
ależ ze mnie idiota
start learning
what an idiot I am
alfa i omega
start learning
Alpha and Omega
ani ciut
start learning
not in the least
ani odrobiny prawdy
start learning
not an atom of truth
ani razu; nawet nie
start learning
not once, never once
ani się waż!
start learning
don't you dare!
ani słowa
start learning
not a word
ani słowa o tym; ani pary z ust
start learning
don 't breathe a word of it
ani szmeru; ani jeden szmer
start learning
not a murmur
ani śladu
start learning
no trace
ani trochę
start learning
ani trochę in English
not a bit; not in the least
ani żywej duszy
start learning
not a living soul; not a single person; not a soul
apatycznie
start learning
listlessly
apelacja od wyroku
start learning
appeal against the judgment
argument za
start learning
argument for
autobus piętrowy
start learning
double-decker
aż do
start learning
until
jeszcze w
start learning
as late as
aż do następnego razu
start learning
till the next time
aż do obrzydzenia
start learning
to nausea
tak dalece
start learning
so far
They’ve pulled us all off our regular jobs at the Ministry to try and find him, but no luck so far
aż nadto dobrze
start learning
all too well
aż nadto; już za dużo; więcej niż trzeba
start learning
more than enough
aż tyle
start learning
as much
aż za dobry; aż nadto dobry
start learning
all too good

You must sign in to write a comment