Podstawowe zwroty cz. 2

 0    110 flashcards    slawko
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Lubię wiosnę.
start learning
I like spring.
Czy lubisz lato?
start learning
Do you like summer?
Nie nawidzę zimy.
start learning
I hate winter.
Do zobaczenia za tydzień!
start learning
See you next week!
Do zobaczenia w Srodę.
start learning
See you on Wednesday.
Do zobaczenia jutro.
start learning
See you tomorrow.
Do zobaczenia w styczniu.
start learning
See you in January.
tak mi ciebie brakowało
start learning
I miss you so
brakować
start learning
missing
Czy oni są w porządku?
start learning
Are they right?
Czy oni są rodzicami?
start learning
Are they parents?
Tak oni są rodzicami.
start learning
Yes, they are parents.
Tak oni są.
start learning
Yes they are.
Jakie jest twoje imię?
start learning
What is your name?
przedstaw się
start learning
Introduce yourself
nazwisko
start learning
a surname
Jakie jest twoje nazwisko?
start learning
What is your surname?
Jak stary jesteś?
start learning
How old are you?
Mam pięcdziesiąt jeden lat
start learning
I am fifty-one years old.
Jaki jest twój adres?
start learning
What’s your address?
Mój adres jest dwadzieścia osiem Osadnicza ulica, mieszkanie numer jeden.
start learning
My address is twenty-eight Osadnicza street, apartment number one.
On jest...
start learning
It is...
Jaki jest twój zawód?
start learning
What's your job?
Ja jestem oficerem policji
start learning
I am a police officer
Z jakiego kraju jesteś?
start learning
Where are you from?
Jestem z Kanady.
start learning
I'm from Canada.
Jestem Kanadyjczykiem.
start learning
I am Canadian.
Jaki jest twój numer telefonu?
start learning
What’s your telephone number?
To jest 5 0 3 1 0 2 0 5 9
start learning
It is 0 3 1 5 0 2 0 5 9
Jaki jest twój wzrost?
start learning
What is your height?
To jest 177 centymetrów wzrostu
start learning
It is 177 centymetres height. (lub I'm ...)
Jaka jest twoja waga?
start learning
What is your weight?
Ile ważysz?
start learning
How much do you weigh?
To jest 76 kilogramów wagi.
start learning
This is 76 kilograms of weight. (lub I'm ......)
Jaki jest twój wiek?
start learning
What's your age?
Jaki jest dzisiaj dzień?
start learning
What day is it today?
To jest wtorek
start learning
It is Thursday
Jaki jest dzień?
start learning
What day is it?
Jaka jest data?
start learning
What's the date?
Jestem twoim nauczycielem.
start learning
I'm your teacher.
Dokąd idziesz?
start learning
Where are you going?
Gdzie jesteśmy?
start learning
Where are we?
Dokąd pana zawieźc
start learning
Where you drive
Skąd jesteś?
start learning
Where are you from?
Skąd to pochodzi?
start learning
Where's it from?
Skąd one pochodzą?
start learning
Where are they from?
To pochodzi z Niemiec.
start learning
It's from Germany.
To jest Niemieckie.
start learning
It is German.
Jakiej ty jesteś narodowości?
start learning
What nationality are you?
Jaki jest język w twoim kraju?
start learning
What is the language in your country?
Jaki jest twój numer telefonu?
start learning
What is your phone number?
Czy jesteście na wakacjach?
start learning
Are you on holidays?
wakacje
start learning
wakacje in English
holidays
Kto to jest? (zawsze pytamy o 3 osobę)
start learning
Who is this?
Kto tamten jest? (gdy pytamy o osobę która jest daleko)
start learning
Who that is?
Kto te są?
start learning
Who are these?
Kto tamte są?
start learning
Who are those?
On pochodzi z Rosji.
start learning
He comes from Russia.
On jest Rosjaninem.
start learning
He is Russian.
Oni są z Chin.
start learning
They are from China.
Oni są Chińczykami
start learning
They're Chinese
W moim kraju mówimy po polsku.
start learning
In my country, we speak Polish.
Jaki jest język w jej kraju?
start learning
What is the language in her country?
Bracia bliźniacy Marii mają dziesięc lat
start learning
Mary twins brothers have ten years
bliźniacy
start learning
twins
Moja rodzina pochodzi z Rzymu.
start learning
My family are from Rome.
Jesteś na pierwszym poziomie
start learning
You are in first level
To jest twoja klasa
start learning
This is your classroom
On jest dyrektorem studiów.
start learning
He is the director of studies.
Ona jest twoim nauczycielem.
start learning
She is your teacher.
Ma na imię Anna.
start learning
Her name is Anna.
Jesteśmy szkołą międzynarodową.
start learning
We are an international school.
Nasi uczniowie są z różnych krajów.
start learning
Our students are from different countries.
To są nowi uczniowie.
start learning
They are new students.
różne kraje
start learning
different countries
Mam na imię tomasz ale ludzie nazywają mnie Tom
start learning
My name is Thomas but people call me Tom
Czy jesteś żonaty?
start learning
Are you married?
Tak jestem. Moja żona jest portugalką.
start learning
Yes I am. My wife is Portuguese.
Gdzie jest szkoła językowa?
start learning
Where's the language school?
Jest w samym centrum Lizbony. To jest mała szkoła.
start learning
It's in the center of Lisbon. It's a small school.
Suzan jest w szkole.
start learning
Suzan is in/at school.
ulubiony zespół
start learning
favorite team / band
Dlaczego jesteś taki szczęśliwy?
start learning
Why are you so happy?
Dziś są moje urodziny.
start learning
It's my birthday today.
Jesteś Amerykaninem?
start learning
Are you American?
Oczywiście. Ja jestem
start learning
Of course. I am
Kto jest zwycięzcą w tej grze?
start learning
Who are the winner of this game?
My jesteśmy.
start learning
We are.
Czy chcecie coś do jedzenia?
start learning
Do you want something to eat?
Nie, dzięki.
start learning
No thanks.
Nie jesteśmy głodni.
start learning
We aren't hungry.
Jestem dobry z matmy, ale moja siostra nie jest.
start learning
I'm good at math, but my sister isn't.
Ona jest najgorszym matematykiem.
start learning
She's the worst mathematician.
Czy jestem w piątej?
start learning
Am I in grade five?
Pan Jackson jest nauczycielem muzyki.
start learning
Mr. Jackson is a music teacher.
Czy styczeń i luty są zimnymi miesiącami?
start learning
Are January and February cold months?
Czy masz rodzeństwo?
start learning
Do you have any siblings?
Czy masz jakiegokolwiek brata albo siostrę?
start learning
Do you have any brother or sister?
Mam dwóch braci i siostrę.
start learning
I have two brothers and a sister.
Gdzie mieszkasz?
start learning
Where do you live?
Mieszkam w Łodzi.
start learning
I live in Lodz.
Skąd pochodzisz?
start learning
Where do you come from?
Ja pochodzę z Polski.
start learning
I come from in Poland.
Skąd jesteś?
start learning
Where are you from?
Jestem z Polski.
start learning
I'm from Poland.
Chciałbym prosić o kanapkę.
start learning
I would like a sandwich, please.
Czy chciałbyś z serem, czy tuńczykiem.
start learning
Would you like cheese or tuna.
Czy masz coś innego do powiedzenia?
start learning
Do you have anything else to say?
Muszę ci coś powiedzieć.
start learning
I have to tell you something say.
powiedziec
start learning
say

You must sign in to write a comment