podstawowe słówka na litere A

 0    24 flashcards    carisa
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
według, zgodnie z
Wszystko poszło zgodnie z planem
start learning
according
Everything went according to plan
oskarżać
Oskarżyła go o kłamstwo.
start learning
accuse
She accused him of lying
ból
start learning
ache
I feel an ache in my arm
osiągnąć
start learning
achieve
w poprzek, przez
Powoli przeszedłem przez ulicę
start learning
across
I walked slowly across the street
akt, grać, działać, postępować
Musimy działać szybko
start learning
act
We must act quickly
działalność, zajęcie
Klub oferuje wiele zajęć w plenerze
start learning
activity
The club offers many outdoor activities
faktyczny, rzeczywisty
Jakie są twoje faktyczne powody? (O co ci naprawdę chodzi?)
start learning
actual
What are your actual reasons?
faktycznie, w rzeczywistości
W rzeczywistości nie powiedział niczego ważnego
start learning
actually
He didn’t actually say anything important
podziwiać
On podziwia nauczyciela francuskiego
start learning
admire
He admires his French teacher
przyznawać
Przyznaję, że się myliłem
start learning
admit
I admit I was wrong
doradzać
Doradził, abym zaczekał kilka dni
start learning
advise
He advised me to wait a couple of days
sprawa
Nie mieszaj się w ich sprawy
start learning
affair
Don’t interfere with their affairs
oddziaływać, wpływać na coś, dotyczyć
Ten problem dotyczy wielu osób
start learning
affect
This problem affects a lot of people
pozwalać
Czy rodzice pozwalają ci samemu wychodzić (z domu)?
start learning
allow
Do your parents allow you to go out alone?
wzdłuż
Co wieczór spacerowałem wzdłuż plaży
start learning
along
Every evening I walked along the beach
wśród
Wśród pasażerów jest trójka dzieci
start learning
among
There are three children among the passengers
suma, kwota
To będzie kosztowało ogromną sumę pieniędzy
start learning
amount
It will cost a huge amount of money
bawić, rozbawić
Jego żart rozbawił wszystkich
start learning
amuse
His joke amused everybody
zaniepokojony
Ona jest bardzo zaniepokojona o swoją przyszłoś
start learning
anxious
She was very anxious about her future
drażnić, irytować
Takie rzeczy zawsze mnie irytują
start learning
annoy
Takie rzeczy zawsze mnie irytują
w każdym razie; tak czy owak
Tak czy owak, nie będę mógł ci pomóc
start learning
anyhow
Anyhow, I won’t be able to help you
pojawiać się
Jej mąż nagle pojawił się w drzwiach
start learning
appear
Her husband suddenly appeared in the doorway
wygląd
Była zaszokowana jego wyglądem
start learning
appearance
She was shocked by his appearance

You must sign in to write a comment