podstawowe słówka

 0    100 flashcards    kamil3423
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
name nazwa, nazwisko nejm
start learning
name name, surname NEJM
2 very bardzo weri
start learning
2 very very WERI
3 to do, ku, na, po, za, dla, przy, aby, żeby tu
start learning
3 is to, to, over, around, through, to, at to, to find
4 through przez fru
start learning
4 through the fru
5 and i end
start learning
5 and and end
6 just tylko, właśnie dżast
start learning
6 just just just dżast
7 a stawiane przez rzeczownikiem zaczynającym się spółgłoską e
start learning
7 and raised by a noun beginning with a consonant email
8 form forma, tworzyć form
start learning
8 forms of form, create forms
9 in w yn
start learning
9 in the mill
10 sentence zdanie senstens
start learning
10 sentence sentence senstens
11 is jest w 3 osobie liczby pojedynczej ys
start learning
11 is a 3rd person singular ys
12 it to yt
start learning
12 it is yt
13 great świetnie grejt
start learning
13 great great Grejt
14 think myśleć, uważać fynk
start learning
14 think-think, consider fynk
15 you ty ju
start learning
15 you you already
16 say mówić, powiedzieć sej
start learning
16 say say say sej
17 that że, ten, tamten, to, który wet
start learning
17 That that, that, that, that, that even
18 help pomoc, pomagać help
start learning
18 help help help help
19 he on hi
start learning
19 he he h
20 low niski, cichy, nisko, cicho, przygnębiony  loł
start learning
20 low low, low, low, low, depressed  LOL
21 was być w czasie przeszłym w 1. i 3. osobie liczby pojedynczej łos
start learning
21 you be in the past tense in the 1st and 3rd person singular LOS
22 line linia, lina, kolejka, rząd lajn
start learning
22 line line, rope, cable, government lajn
23 for dla, do, po for
start learning
23 for for for, on for
24 differ różnic się dyfer
start learning
24 differ difference to dyfer
25 on na on
start learning
25 he he
26 turn skręcić, zakręt, obrót tern
start learning
26 Turn, turn, turn, turn tern
27 are są, jesteś ar
start learning
27 are are you ar
28 cause przyczyna, powód, pot: ponieważ koz
start learning
28 cause reason why sweat: because goats
29 with z łyf
start learning
29 with the LYF
30 much dużo macz
start learning
30 flies a lot dipping
31 as kiedy, gdy, ponieważ, tak jak ez
start learning
31 as when, where, because, as ez
32 mean znaczyć, skąpy, złośliwy, średni min
start learning
32 mean mean, miserly, malicious, mean minutes
33 i ja aj
start learning
33 and I aj
34 before przed bifor
start learning
34 before before Bifora
35 his jego hys
start learning
35 his his hys
Ucz się tych słówek (płatne)
start learning
Learn these words (surcharge)
36 move ruszać, ruch muw
start learning
36 move move, move MUW
37 they oni wej
start learning
37 they they input
38 right prawy, poprawny, dobry rajt
start learning
38 right right, correct, good Rajt
39 be być bi
start learning
39 be be bi
40 boy chłopiec boj
start learning
40 boy boy funk
41 at przy, w, o, na et
start learning
41 at at, in, on, for et
42 old stary old
start learning
42 old old old
43 one jeden łan
start learning
43 are one Ian
44 too także, za tu
start learning
44 too well, as herein
45 have mieć hew
start learning
45 have to have a hew
46 same ten sam, taki sam sejm
start learning
46 themselves the same, the same diet
47 this ten, ta dys
start learning
47 this this, this dis
48 tell powiedzieć tel
start learning
48 tell tell tel
49 from od, z from
start learning
49 from from from from
50 does robić w 3. osobie liczby pojedynczej das
start learning
50 does do in the 3rd person singular das
51 or albo or
start learning
51 or or or
52 set komplet, grupa set
start learning
52 set set, the group set
53 had miał, mieliśmy hed
start learning
53 had had, we had hed
54 three trzy fri
start learning
54 three three fri
55 by przez baj
start learning
55 by the byte
56 want chcieć łont
start learning
56 want want fuse
57 hot gorący hot
start learning
57 hot hot hot
58 air powietrze er
start learning
58 air air er
59 word słowo łerd
start learning
59 word word Lerda
60 well cóż, dobrze łel
start learning
60 Well, well, well Lel
61 but ale bat
start learning
61 shoe but whip
62 also także olso
start learning
62 also also olso
63 what co łot
start learning
63 what what Latv
64 play grać, gra plej
start learning
64 play play, play plej
65 some kilka, niektóre sam
start learning
65 some few, some alone
66 small małe smol
start learning
66 small small smol
67 we my łi
start learning
67 in thoughts
68 end koniec, kończyć end
start learning
68 end end end end
69 can umieć, potrafić ken
start learning
69 can be able, able ken
70 put położyć put
start learning
70 put put put
71 out na zewnątrz ałt
start learning
71 out outside Alt
72 home dom hołm
start learning
72 home home Holm
73 other inne awer
start learning
73 other other Awera
74 read czytać rid
start learning
74 read read rid of
75 were byli, byłeś łer
start learning
75 were they were, were LER
76 hand dłoń hend
start learning
76 hand hand hend
77 all wszystko ol
start learning
77 all-everything ol
78 port port port
start learning
78 port harbor harbor
79 there tam wer
start learning
79 there there wer
80 large olbrzymi lardż
start learning
80 large giant lardż
81 when kiedy, gdy łen
start learning
81 when when when Len
82 spell zaklęcie, literować spel
start learning
82 spell spell spell spel
83 up na ap
start learning
83 up on ap
84 add dodac ed
start learning
84 add add ed
85 use używać, użycie czasownik: juz, rzeczownik: jus
start learning
85 use use use of the verb: already, noun: jus
86 even nawet, równy iwen
start learning
86 even even even Iwene
your twój jor
start learning
your your jor
land ziemia, lądować lend
start learning
land land, land lend
how jak hał
start learning
how, as Hal
here tutaj hir
start learning
here here hir
said powiedział sed
start learning
said said sed
must musieć mast
start learning
Must have to mast
an stawiamy przed samogłoską lub przed niemym h en
start learning
an put before a vowel or before a silent h en
big duży byg each każdy icz
start learning
big big byg each every ic
high wysoki, wysoko haj
start learning
high-high, high-haj
she ona szi
start learning
she she shi
such taki sacz
start learning
dry the sacz
which który łicz
start learning
Which who Counting
follow stosować sie do, iść za, śledzić foloł
start learning
Adhere to follow, follow, follow foloł

You must sign in to write a comment