podstawowe słowa

 0    14 flashcards    aleksandralepkowska
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Jestem naprawdę zmęczony. Nie oczekuj,że pójde z Toba
start learning
I'm really exhausted. Don't expect I'll go with you.
Ola to wspaniała dziewczyna.
start learning
Ola's a fabulous girl.
Zła pogota to istotny czynnik w wypadkach samochodowych.
start learning
Bad weather is an important factor in road accidents.
jestem zupełnie wykończona.
start learning
I'm absolutely exhausted.
On spał tylko dwie godziny i obudził się wykończony.
start learning
He slept for only two hours and awoke exhausted.
Jesteś wykończony i potrzeba ci snu.
start learning
You're exhausted and you'll need your sleep.
Kiedy zdarzył się wypadek?)
start learning
When did the accident happen?
Trzy osoby zostały ranne w wypadku.
start learning
Three people were injured in the accident
Czy sądzisz, że to był wypadek?
start learning
Do you think that was an accident?
ofiara wypadku
start learning
accident victim
Pacjentowi zaplanowano operację na górny odcinek kręgosłupa
start learning
The patient was scheduled for surgery of the upper spine.
Lek był wstrzyknięty bezpośrednio w jego kręgosłup
start learning
The drug was injected directly into his spine.
Ona złamała kręgosłup w wypadku.
start learning
She broke her back in an accident.
On wcisnął pedał gazu i samochód zaczął przyśpieszać.
start learning
He pushed the gas pedal and the car started accelerating

You must sign in to write a comment