Podstawa 3

 0    162 flashcards    janpostal7
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

arts subjects
start learning
przedmioty artystyczne

biologia

chemia

double lesson
start learning
podwójna lekcja

foreign language
start learning
język obcy

geografia

historia

humanities
start learning
nauki humanistyczne

it/information technology
start learning
informatyka

mathematics/maths
start learning
matematyka / matematyka

muzyka

pe/physical education
start learning
wychowanie fizyczne x2

fizyka

język polski

religious education
start learning
religia

science subjects
start learning
przedmioty ścisłe

social sciences
start learning
nauki społeczne

nagroda, nagrodzić

oszukiwać,ściągać

przepisać, skopiować

wkuwać

dyplom

end of term/end of year exam
start learning
egzamin semestralny(na koniec roku)

examination
start learning
egzamin

extra lessons
start learning
dodatkowe lekcje

take an exam
start learning
podejść do egzaminu


final exam
start learning
Egzamin końcowy

get caught
start learning
zostać złapanym

get results
start learning
otrzymać wynikii

give marks
start learning
wystawiać oceny

go towards
start learning
składać się na

grade/mark
start learning
ocena

uczyć się na pamięć

mock/practice exam
start learning
egzamin próbny x2past paper
start learning
arkusz egzaminacyjny z poprzednich lat

praktyczny

zdać ponownie

revise for
start learning
powtarzać do

school leaving exam
start learning
egzamin kończący naukę w szkole

wysłać

take a test
start learning
podejść do testu

test. klasówka

pisemny

nieobecny

dzwonek

przerwa

dręczyć, prześladować

check your work
start learning
sprawdź swoją pracę

concentrate
start learning
skupić się

coursebook
start learning
podręcznik

coursework
start learning
praca okresowa

curriculum
start learning
program nauczania

termin wykonania pracy

dyktando

do your homework
start learning
odraviać lekcje

do research
start learning
poszukiwać informacji, prowadzić badania

do/write an assignment
start learning
wykonać/napisać zadaną pracę

do/write an essay
start learning
napisać wypracowanie/esej

get suspended
start learning
zostać zawieszonym

give a presentation
start learning
przedstawi prezentację

give a talk on
start learning
wygłosić referat na temat

hand in homework
start learning
oddać pracę domową

lunch break
start learning
przerwa na lunch

learning style
start learning
styl uczenia się

make mistakes
start learning
robić błedy

miss lessons
start learning
opuszczać lekcje

motivate/motivating
start learning
motywować / motywujący

zeszyt

packed lunch
start learning
drugie śniadanie

strój sportowy

prezentować, obecny

project work
start learning
praca projektowa

report someone
start learning
zgłosić kogoś, donieść na kogoś

set homework
start learning
zadawać pracę

zwolnienie (np z wf) z powodu choroby

school bus
start learning
Autobus szkolny

school year
start learning
rok szkolny

take a gap year
start learning
zrobić sobie rok przerwy między szkołą średnią a studiami

take notes
start learning
robić notatki

semestr

plan zajęć

work on a project
start learning
pracować nad projektem

work in pairs
start learning
praca w parach

wożny/woźna

kolega/koleżanka z klasy

classroom assistant
start learning
asystent/asystentka nauczyciela

form tutor
start learning
wychowawca/wychowawczyni

head teacher
start learning
dyrektor/dyrektorka szkoły

headmaster/headmistress
start learning
Dyrektor / dyrektorka szkoły

uczeń/uczennica

grono pegagogiczne

uczeń/ uczennica student/studentka

nauczyciel

stołówka, bufet

sala lekcyjna

common room
start learning
świetlica

korytarz

sala gimnastyczna

head teacher's office
start learning
gabinet dyrektora szkoły

laboratory
start learning
pracownia (fizyczna lub chemiczna)

biblioteka

playground
start learning
boisko, plac zabaw

sports field
start learning
boisko sportowe

staff room
start learning
pokój nauczycielski

lecture theatre
start learning
aula

attend a course
start learning
uczęszczać na kurs

należeć do

charity event
start learning
impreza charytatywna


exchange trip
start learning
wycieczka w ramach wymiany międzyszkolnej

extracurricular activities
start learning
zajęcia pozalekcyjne

fundraising event
start learning
impreza zorganizowana w celu zbierania funduszy

take part in
start learning
wziąć udział w

join a club/ a society
start learning
dołączyć do klubu / stowarzyszenia

członek/członkini

pay attention
start learning
uważać

school trip
start learning
Szkolna wycieczka

kółko

summer camp
start learning
obóz letni

szkolenie

voluntary work
start learning
wolontariat

uczelnia

coeducational school
start learning
szkoła koedukacyjna

kolegium, szkoła pomaturalna

comprehensive (school)
start learning
szkoła ogólnokształcąca przyjmująca wszystkich uczniów niezależnie od ich wyników w nauce

do vocational training
start learning
uczyć się zawodu

elementary school
start learning
Szkoła podstawowa

grammar school
start learning
szkoła średnia przyjmująca uczniów, którzy zdali egzamin wstępny

high school
start learning
szkoła średnia

independent school
start learning
szkoła prywatna

junior high school
start learning
w usa szkoła średnia dla uczniów 13-15lat

kindergarten
start learning
przedszkole

żłobek

primary school
start learning
szkoła podstawowa

secondary school
start learning
szkoła średnia

single sex school
start learning
szkoła żeńska/męska

state school
start learning
szkoła państwowa

university
start learning
uniwersytet

zaniepokojony

zdezorientowany

disappointed
start learning
rozczarowany

wydobyć/uzyskać

podkreślać

narzucić, wymusić

zapewnić, upewnić się

znajomy

frightened
start learning
przerażony

pod wrażeniem

in favour of
start learning
na korzyść (czegoś), za

uwolnić

live up to expectations
start learning
spełnić oczekiwania

lose count of
start learning
stracić rachubę (czegoś)

maniak, szaleniec

put a plan into action
start learning
wprowadzić plan w życie

ceny, stawki

duszny

the far end
start learning
przeciwległy koniec

o wiele za

work surface
start learning
powierzchnia robocza


You must sign in to write a comment