podstawa 230

 0    230 flashcards    radlo91
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
byłeś, byliśmy, byliście, byli
start learning
were
albo
start learning
or
ale
start learning
but
bardzo
start learning
very
bawić się, grać, zabawa
start learning
play
biec
start learning
run
bliski, blisko
start learning
near
bok, strona
start learning
side
brać
start learning
take
budować
start learning
build
być
start learning
be
byłem, był, była
start learning
was
chcieć
start learning
want
chłopiec
start learning
boy
chwila
start learning
while
ci, te
start learning
these
co
start learning
what
czas
start learning
time
czemu, dlaczego
start learning
why
część
start learning
part
człowiek, mężczyzna
start learning
man
cztery
start learning
four
czytać
start learning
read
daleko
start learning
far
dawać
start learning
give
dla
start learning
for
długi, długo
start learning
long
do
start learning
to
do góry, w górę
start learning
up
dobry, dobro
start learning
good
dobry, poprawny, prawy (w odróżnieniu od lewy)
start learning
right
dobrze
start learning
well
dodawać
start learning
add
dom
house
start learning
home
dostać
start learning
get
drzewo
start learning
tree
dużo
start learning
much
dużo, wiele
start learning
many
duży
start learning
big
duży, wielki
start learning
large
dwa
start learning
two
dzień
start learning
day
dzwonić
start learning
call
dźwięk, brzmieć
start learning
sound
farma
start learning
farm
forma, formularz
start learning
form
gdzie
start learning
where
głowa
start learning
head
gorący
start learning
hot
i
start learning
and
ich
start learning
their
ich, je, im, nich
start learning
them
imię, nazywać
start learning
name
inny
start learning
other
iść
start learning
go
iść za kimś
start learning
follow
ja
start learning
I
jak
start learning
how
jak, podobnie jak
start learning
as
jakiś, któryś
start learning
any
jeden
start learning
one
jego
start learning
his
jego, nim, go, mu
start learning
him
jej
start learning
her
jeśli, gdyby
start learning
if
każdy
every
start learning
each
kiedy
start learning
when
kilka, parę
start learning
some
kłaść
start learning
put
koniec, kończyć
start learning
end
krzyż, przechodzić przez
start learning
cross
kto
start learning
who
który
start learning
which
lewy (w odróżnieniu od prawy)
start learning
left
liczba, numer
start learning
number
linia, kreska
start learning
line
literować
start learning
spell
lubić
start learning
like
mało, mały
start learning
little
mały
start learning
small
matka
start learning
mother
mężczyźni
start learning
men
miałem
start learning
had
miasto
start learning
city
mieć
start learning
have
miejsce
start learning
place
między, pomiędzy
start learning
between
mnie
start learning
me
mogłem
start learning
could
morze
start learning
sea
móc
may
start learning
can
might
mój
start learning
my
mówić
start learning
say
musieć
start learning
must
my
start learning
we
myśl, myślałem
start learning
thought
myśleć
start learning
think
na
start learning
on
na dół, w dół
start learning
down
na zewnątrz
start learning
out
naciskać
start learning
press
nad, ponad
start learning
over
najwięcej
start learning
most
nam, nami, nas
start learning
us
naród, lud, ludzie
start learning
people
nasz
start learning
our
nawet
start learning
even
nie
start learning
no
nieruchomy, dalej, wciąż
start learning
still
niewiele, mało
start learning
few
nigdy
start learning
never
niski, nisko
start learning
low
niż
start learning
than
nowy
start learning
new
o, około
start learning
about
obraz, zdjęcie
start learning
picture
odpowiadać, odpowiedź
start learning
answer
ojciec
start learning
father
oko
start learning
eye
okrągły
start learning
round
on
start learning
he
ona
start learning
she
oni
start learning
they
opowieść, bajka
start learning
story
ostatnio, ostatni
start learning
last
patrzeć
start learning
look
pierwszy
start learning
first
pisać
start learning
write
plecy, tylny, do tyłu
start learning
back
po, po tym, jak
start learning
after
pokazywać, przedstawienie
start learning
show
pomagać, pomoc
start learning
help
poniżej, pod
start learning
under
ponownie, znowu
start learning
again
port
start learning
port
posiadać, własny
start learning
own
poszedłem
start learning
went
potrzebować, potrzeba
start learning
need
powiedziałem
start learning
said
powiedzieć
start learning
tell
powietrze
start learning
air
powinien
start learning
should
pozwalać
start learning
let
północ, północny
start learning
north
późno, późny, spóźniony
start learning
late
praca, pracować
start learning
work
prawdziwy
start learning
real
próbować
start learning
try
przed, poprzednio, zanim
start learning
before
przesuwać
start learning
move
przez
start learning
through
przyczyna, powodować
start learning
cause
przyjeżdżać
start learning
come
przykrywać
start learning
cover
przyszedłem
start learning
came
punkt
start learning
point
pytać
start learning
ask
ręka
start learning
hand
robić
start learning
do
robić, produkować
start learning
make
rodzaj, uprzejmy
start learning
kind
rok
start learning
year
rosnąć
start learning
grow
roślina, fabryka
start learning
plant
również, też
start learning
also
różnić się
start learning
differ
rysować
start learning
draw
rzecz
start learning
thing
skręcać
start learning
turn
słońce
start learning
sun
słowo
start learning
word
stać
start learning
stand
stan, stwierdzać
start learning
state
start, zaczynać
start learning
start
stary
start learning
old
stawiać, kłaść, kolekcja, zestaw
start learning
set
strona
start learning
page
strona, droga
start learning
way
studiować, uczyć się
start learning
study
szkoła
start learning
school
świat
start learning
world
światło, lekki
start learning
light
świetny, wielki
start learning
great
tak, tak bardzo
start learning
so
taki
start learning
such
taki sam
start learning
same
także, też, za, zbyt
start learning
too
tam
start learning
there
ten, ta, to, tamten, tamta, tamto
start learning
that
teraz
start learning
now
to
start learning
it
to, ten, ta
start learning
this
trzy
start learning
three
trzymać
start learning
keep
tu
start learning
here
twardy, trudny
start learning
hard
twój
start learning
your
ty, wy
start learning
you
tylko, jedynie, jedyny
start learning
only
uczyć się
start learning
learn
używać
start learning
use
w
start learning
in
widziałem
start learning
saw
widzieć, rozumieć
start learning
see
wieczór, noc
start learning
night
wiedzieć
start learning
know
wieś, kraj
start learning
country
więcej, bardziej
start learning
more
właśnie
start learning
just
woda
start learning
water
wola
start learning
will
wszyscy, wszystko
start learning
all
wtedy, potem
start learning
then
wysoki, wysoko
start learning
high
z
start learning
with
z, od
start learning
from
zachowywać się, działać
start learning
act
zakładać
start learning
found
zamykać
start learning
close
zdanie
start learning
sentence
ziemia, ląd
start learning
land
ziemia, Ziemia
start learning
earth
zmieniać, zmiana
start learning
change
znaczyć, złośliwy
start learning
mean
znajdować
start learning
find
zrobiłem
did
start learning
made
zwierzę
start learning
animal
życie
start learning
life
żyć, mieszkać
start learning
live
żywność
start learning
food

You must sign in to write a comment