PNJA - Science & Technology 4

 0    193 flashcards    marta89mu
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
napędzany przez internet
start learning
Internet-driven
oszukiwanie; zwodzenie; urojenie
start learning
delusion
rzeczywistość wirtualna
start learning
virtual reality
odcień; cień
start learning
shade
neurobiolog
start learning
neurobiologist
instytut; zakład naukowy
start learning
institute (for)
opanować (coś); ujarzmiać; nabierać wprawy
start learning
to master
poznanie
start learning
cognition
świadomy, poinformowany, powiadomiony
start learning
cognizant
być dotkniętym przez
start learning
to be affected by
być pokrytym czymś
start learning
to be covered in
poszukać w internecie
start learning
to do a Web search
objaśnienie; interpretacja; rozumienie
start learning
interpretation
nagłówki (gazet)
start learning
the headlines
inteligentny; elegancki
start learning
smart
wynik; rezultat; zakończenie koniec
start learning
conclusion
być szybkim; być prędkim (w robieniu czegoś)?
start learning
to be quick to do something
odłączyć się (od); oddzielać się (od)
start learning
to disassociate oneself from something
skan mózgu
start learning
brain scan
przeciwstawny; przeciwny; odwrotny
start learning
contrary
być rozjaśnionym; być rozświetlonym
start learning
to be lit up
skuteczny; wydajny; sprawny
start learning
efficient
zachowywać się
start learning
to behave
obserwować; przestrzegać; obchodzić (jakąś uroczystość)
start learning
to observe
być przekonanym
start learning
to be convinced
być upoważnionym
start learning
to be empowered
neurologicznie
start learning
neurologically
plastyczność neurologiczna?
start learning
neuroplasticity
plastyczność
start learning
plasticity
interakcja; wzajemne oddziaływanie na siebie; współdziałanie
start learning
interaction with
troskliwy; myślący o innych; zadumany, zamyślony; rozważny
start learning
thoughtful
skacząco (muz.)?
start learning
staccato
zajmować się (czymś); przeanalizować z uwagą
start learning
to go into something
specjalista od marketingu
start learning
marketer
wielozadaniowość; wykonywanie wielu czynności na raz
start learning
multi-tasking
roztargnienie; rozproszenie
start learning
distraction
entuzjasta; zapaleniec
start learning
enthusiast
kompetencje; zdolność; możliwość; pojemność
start learning
capacity
użytkownik
start learning
user
podatny na; narażony na
start learning
vulnerable to
manipulacja
start learning
manipulation
wykorzystywać; wyzyskiwać
start learning
to exploit
na pozór; pozornie; najwyraźniej
start learning
apparently
interaktywny; oddziaływujący (wzajemnie)
start learning
interactive
osoba potrafiąca robić kila rzeczy na raz
start learning
multitasker
nieistotny; nieważny
start learning
irrelevant
rozdzielić/podzielić coś na dwa
start learning
to split something into two
zgrabnie; pięknie
start learning
neatly
osoba badana
start learning
subject
porównywać; zestawiać (z)
start learning
to compare with
asortyment, wybór; sortowanie, segregowanie
start learning
assortment of
być rozproszonym przez
start learning
to be distracted by
przypadkowy
start learning
random
niezdolny (do), nienadający się do niczego, niezdatny, nieporadny
start learning
incapable of
nazywać; mianować
start learning
to name
istotny; ważny
start learning
relevant to
w pobliży; niedaleko
start learning
at hand
przechowywać; magazynować
start learning
to store
organizować; uporządkować
start learning
to organise
zdobyć/zbierać punkty; osiągać (wynik); naliczać; odnosić (sukces)
start learning
to score
zapamiętywać; uczyć się na pamieć
start learning
to memorise
sortować; segregować
start learning
to sort
kompetentny; właściwy
start learning
competent
wkręcić kogoś; nabrać; oszukać
start learning
to fool somebody into doing something
podstawowy; zasadniczy; fundamentalny
start learning
fundamental
rozumowanie analityczne
start learning
analytic reasoning
rozumowanie
start learning
reasoning
podstawa; zachowanie
start learning
attitude
niezwyciężony; niepokonany
start learning
invincible
ogromny; wielki; masywny
start learning
massive
przeniesienie (czegoś)
start learning
carryover
wszczepiać; implantować
start learning
to implant
fałszywa pamięć
start learning
false memory
zabrać (gdzieś); odjąć; odebrać
start learning
to take away
faktyczny; rzeczywisty; wirtualny
start learning
virtual
symulacja wirtualna
start learning
virtual simulation
tagować; przyczepić etykietę
start learning
to tag
zajście; przypadek; wydarzenie
start learning
incident
zbudzić się z sennego koszmaru
start learning
to wake up form a nightmare
krzywdzić; niesłusznie posądzać
start learning
to wrong somebody
mieć zwyczaj coś robić
start learning
to tend to do something
zmiana; modyfikacja
start learning
modification
wcielenie; awatar
start learning
avatar
behawioralny; związany z zachowaniem
start learning
behavioural
zwyczaj; nałóg; przyzwyczajenie; nawyk
start learning
habit
studium; analiza
start learning
study
mieć przewagę w
start learning
to have an advantage in
teoretycznie
start learning
in theory
pokonać; zwyciężyć
start learning
to beat somebody
negocjowanie
start learning
negotiation
zadziwiać; szokować
start learning
to stun
bez względu na
start learning
regardless of
rzeczywisty; faktyczny; właściwy; konkretny
start learning
actual
twarzą w twarz
start learning
face to face
zdemaskowanie; wystawienie na; narażenia; ekspozycja
start learning
exposure in
przenosić (np. pomysły)
start learning
to carry over to
dziwaczny; osobliwy
start learning
weird
zapytać; zakwestionować; przesłuchiwać
start learning
to question
gral; żwir, piasek
start learning
grail
święty
start learning
holy
niezawodny; godny zaufania; wiarygodny
start learning
dependable
kontrola umysłu; władza nad umysłem?
start learning
mind control
to become very anxious, upset or afraid, or make someone very anxious, upset or afraid
start learning
to freak somebody out
być pierwszym w kolejce
start learning
to be first in line for something
zebrane dane, ustalenie, konkluzje, wnioski
start learning
findings
pole bitwy
start learning
battlefield
w głębokim szoku
start learning
traumatised
weteran
start learning
veteran
pourazowy
start learning
post-traumatic
ponownie doświadczać
start learning
to re-experience
zaburzenie; nieporządek
start learning
disorder
wywoływać u kogoś uraz; pozostawić uraz
start learning
to traumatise somebody
znieczulać się na coś
start learning
to desensitise oneself to something
wstrząs; wpływ; działanie
start learning
impact
rozrywka; wypoczynek; odtworzenie; rekonstrukcja
start learning
recreation
providing information or stimulation for a number of senses, not only sight and sound
start learning
immersive (television sets)
wypadek samochodowy
start learning
car crash
śmiertelny; zgubny
start learning
fatal
walka; bój
start learning
combat
wyrazistość; obrazowość; jaskrawość
start learning
vividness
lodowaty; zimny; odlotowy
start learning
chilling
szczepić (kogoś czymś/przeciw czemuś); zaszczepiać
start learning
to inoculate with/against
trauma; uraz
start learning
trauma
trenować; szkolić
start learning
to train
marketing neurologiczny?
start learning
neuromarketing
spełnienie, uległość, ustępliwość, podatność; zastosowanie się (do); kompromisowość; zgodność
start learning
compliance (with)
zawodowiec; fachowiec; profesjonalista
start learning
professional
dane w postaci liczb i wykresów
start learning
hard data
reagować; odpowiadać
start learning
to respond to
pojawić się; posuwać się naprzód
start learning
to come along
uderzenie; udar
start learning
stroke
ofiara
start learning
victim
płatek uszny
start learning
lobe
na prośbę/zadanie...
start learning
at the behest of
demaskować; odsłaniać; wystawiać; narażać
start learning
to expose
opakowanie; pakowanie
start learning
packaging
zmierzyć
start learning
to measure
kandydat
start learning
candidate
mierzyć; określać; oceniać
start learning
to gauge
odpowiedź; rekacja
start learning
response
surowy; ordynarny; niedelikatny; niedojrzały
start learning
crude
zezwalać
start learning
to permit
kontrolowanie; nadzorowanie
start learning
monitoring
być aktywnym/uruchomionym/działającym
start learning
to be activated
gromadzić; zbierać
start learning
to accumulate
automatyczny
start learning
automatic
niezliczony
start learning
countless
najbliższa rodzina; ludziska
start learning
folks
stopień; natężenie; poziom; zenit; szczyt; boisko
start learning
pitch
wyłaniać się; wyjść na jaw; pojawić się
start learning
to emerge
nieprzytomny
start learning
unconscious
proces podejmowania decyzji
start learning
decision-making process
występować; zdarzać się; mieć miejsce
start learning
to occur
mrugnięcie; błysk; migotanie
start learning
blink
bezpośredni marketing
start learning
direct marketing
baza danych
start learning
database
śledzić; być na bieżąco
start learning
to keep track of
preferencja
start learning
preference
posiadający kota
start learning
cat-owning
osoba pijąca
start learning
drinker
dojeżdżać do pracy
start learning
to commute to work
nachodzić na siebie; zbiegać się
start learning
to overlap
samochód dwudrzwiowy
start learning
two-door car
podbijać
start learning
to conquer
być podążanym/naśladowanym przez
start learning
to be followed by
przekonfigurować się do czegoś
start learning
to reconfigure oneself to something
uprzedzenie; skłonność; zamiłowanie
start learning
bias
przystosować się do; zaadaptować się
start learning
to adapt
skakać; podskakiwać
start learning
to leap
dwowymiarowy
start learning
two-dimensional
oprogramowanie
start learning
software
anulować; cofnąć; przeprosić
start learning
to take something back
gadzi
start learning
reptilian
etyczny
start learning
ethical
potomek
start learning
descendant
nowoodkryty
start learning
newfound
współzależność
start learning
correlation between
leworęczny
start learning
left-handed
zmiażdżyć; skruszyć; chrupać
start learning
to crunch
reklama; reklamowy; komercyjny
start learning
commercial
kolega; towarzysz; rówieśnik; współpracownik
start learning
fellow
wpaść na; wymyślić; wynaleźć
start learning
to come up with
podstępny; sprytny; chytry; zręczny; trudny
start learning
tricky
przystosowalny
start learning
adaptable
organ; narząd
start learning
organ
zwinny; żwawy; zręczny; bystry
start learning
nimble
oryginalnie; autentycznie
start learning
genuinely
zderzyć się; zrozbijać się; roztrzaskiwać się
start learning
to crash
iluzja; złudzenie
start learning
illusion
przedsiębiorstwo; korporacja
start learning
corporation
gościć; prowadzić program TV
start learning
to host
nielegalne mieszkanie; pękaty; przysadzisty
start learning
squat
nakleić; trzymać się (z kimś); dotrzymywać; wspierać
start learning
to stick

You must sign in to write a comment