PNJA - Science & Technology 3

 0    130 flashcards    marta89mu
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
cząstka; drobinka
start learning
particle
bozon Higgsa
start learning
the Higgs boson
wielki zderzacz hadronów
start learning
Large Hadron Collider
aktualizować; unowocześniać
start learning
to update
sygnał; znak
start learning
signal
relacjonować; donosić o
start learning
to report
długo teoretyzowany
start learning
long-theorised
wykrywać; dostrzegać
start learning
to detect
czynić aluzję; napomknąć
start learning
to hint
masa; masowy; mnóstwo
start learning
mass
rozstrzygający; niezbity
start learning
conclusive
zwarty; zwięzły; treściwy
start learning
compact
wykrywacz
start learning
detector
wykluczać z; nie dopuszczać
start learning
to exclude from
robić przegląd; recenzować; modyfikować
start learning
to review
wizja; przenikliwość; wzrok
start learning
vision
promień; snop; wiązka (światła)
start learning
beam
zasięg; zakres
start learning
range
nieuchwytny; ulotny
start learning
elusive
zmniejszać; uszczuplać
start learning
to diminish
standardowy; normalny
start learning
standard
terytorium
start learning
territory
podłączony do internetu
start learning
online
wadliwy; z usterką
start learning
flawed
badać; zagłębiać; prowadzić dochodzenie
start learning
to probe
prowadzić dochodzenie
start learning
to investigate
wytwarzać; generować; produkować
start learning
to generate
atrakcyjny; interesujący
start learning
appealing
dawać; przynosić; dostarczać
start learning
to yield
magnes; czynnik przyciągający
start learning
magnet
przyspieszać; rozpędzać (się)
start learning
to accelerate
szybkość światła
start learning
the speed of light
odtwarzać; zrekonstruować
start learning
to recreate
teoria wielkiego wybuchu
start learning
the Big Bang
teoretyzować
start learning
to theorise
obdarzać; obdarowywać: wspierać finansowo
start learning
to endow with
badać; przenikać wzrokiem; skanować
start learning
to scan (for something)
krótkotrwały
start learning
short-lived
początkowy; wstępny
start learning
initial
wykrywalny; wyczuwalny
start learning
detectable
rozpad; zepsucie; zanik
start learning
decay
subatomowy
start learning
subatomic
wahania; zmiany
start learning
fluctuation
badanie naukowe
start learning
research
zapewniać; gwarantować
start learning
to assure
brak; nieobecność
start learning
absence
umiejętność; zręczność; udogodnienie; zaplecze
start learning
facility
być schwytanym w pułapkę; być usidlonym
start learning
to be trapped
plan; projekt; przedsięwzięcie
start learning
project
proton
start learning
proton
poszerzać wiedzę
start learning
to expand one's knowledge
miniatura; makieta; miniaturowy
start learning
miniature
wystawiać (na działanie); narażać; eksponować; odsłaniać; obnażać
start learning
to expose
wada
start learning
flaw
sięgać granicy
start learning
to reach the edge of
przewodzący (np. prąd elektryczny)
start learning
conducting
ustawiać sidła
start learning
to set traps
zgadzać się; odpowiadać (komuś, czemuś); korespondować (z kimś)
start learning
to correspond to
błysk światła
start learning
flash of light
zareagować
start learning
to react
analizować
start learning
to analyse
filtr
start learning
filter
minimalizować; zmniejszać; umniejszać
start learning
to minimise
maleńki; malutki
start learning
tiny
jedynie; wyłącznie; całkowicie
start learning
solely
wyskoczyć z
start learning
to leap out of
widoczny, oczywisty; pozorny; jawny
start learning
apparent
morski
start learning
marine
kwasowy
start learning
acidic
zasadowy; alkaliczny
start learning
alkaline
koncentracja, skupienie, stężenie; gromadzenie
start learning
concentration
kwas węglowy
start learning
carbonic acid
z pierwszej ręki
start learning
first-hand
obserwacja; spostrzeżenie; uwaga
start learning
observation
wpływać na; dotykać
start learning
to affect
środowisko naturalne
start learning
habitat
organizm
start learning
organism
użytkownik
start learning
user
spis treści
start learning
contents
odzwierciedlać; odbijać
start learning
to reflect
przypisany; spowodowany; związany (z).
start learning
attributable to
atmosferyczny
start learning
atmospheric
a thermonuclear reaction in the interior of stars, the organic circulation of carbon from the atmosphere into organisms and back again
start learning
carbon cycle
węgiel
start learning
carbon
być wchłoniętym przez: być pochłoniętym przez
start learning
to be absorbed by
nazbyt uproszczony; upraszczający
start learning
simplistic
lity; masywny; stały, trwały; solidny, pewny
start learning
solid
zajmować się (czymś); adresować; zwracać się (do)
start learning
to address
pojęcie, opinia, wyobrażenie, mniemanie, zamiar
start learning
notion
iluzja; złudzenie
start learning
illusion
wibracja; drganie; drżenie.
start learning
vibration
electron
start learning
electron
przyciąganie
start learning
gravity
szczegółowy; dokładny
start learning
in-depth
rzucać wyzwanie, wyzwać, wzywać, poddawać w wątpliwość, kwestionować
start learning
to challenge
intrygujący; wzbudzający ciekawość
start learning
intriguing
wistaria, glicynia
start learning
wistaria
zgnić
start learning
to go rotten
wybuchać, wystrzelać, eksplodować, pojawiać się
start learning
to erupt
podstawa, podłoże, centrala, baza, punkt oparcia
start learning
base
wulkan
start learning
volcano
być winnym (coś komuś), zawdzięczać
start learning
to owe (something to somebody)
przypisywać (coś komuś)
start learning
to attribute to
zgadzać się (z kimś/czymś), podzielać zdanie; schodzić się
start learning
to concur with
wycinać (np. lasy)
start learning
to cut down
zanieczyszczony
start learning
polluted
kult
start learning
cult
post (notka na blogu); słup, pal, słupek
start learning
post
pożyczyć od
start learning
to borrow from
poganin; pogański
start learning
pagan
wyobrażać sobie, wymyślić, układać sobie, zajść w ciążę, począć
start learning
to conceive
bogini
start learning
goddess
niewierny
start learning
unfaithful
współzawodniczyć, rywalizować
start learning
to compete with
zdarzyć się, stać się, mieć miejsce
start learning
to come about
dziewica; dziewiczy
start learning
virgin
obeznany, dobrze zaznajomiony z czymś
start learning
well-versed
posprzątać
start learning
to clean up
nadużycie, nadużywanie; obraza, zniesławienie; maltretowanie
start learning
abuse
ustalać wartość, oceniać, cenić, zaliczać; oszacować
start learning
to rate
promieniowanie podczerwone
start learning
infrared radiation
promieniowanie
start learning
radiation
planetarny
start learning
planetary
zmierzać; kierować się
start learning
to head (toward)
ocieplenie
start learning
warming
rezultat; wynik; następstwo
start learning
outcome
nieświadomy; nie zdający sobie sprawy
start learning
unaware of
zakwaszenie
start learning
acidification
masywny, wielki, rozległy, obszerny
start learning
massive
tona; kupa, wiele (czegoś)
start learning
ton

You must sign in to write a comment