PNJA PNJA PNJA

 0    166 flashcards    marlasinger
download mp3 print play test yourself
 
Question English Answer English
żaden z 2 ludzi
start learning
neither of
żaden z wielu ludzi
start learning
none of
Zastanawiałem się gdzie był Tom. (szyk po where)
start learning
I wondered where Tom was.
Mimo, że byłem smutny, zrobiłem to. (despite)
start learning
Despite being sad, I did it./ Despite the fact, that I was sad I did it.
by 2019 + przyszłość
start learning
will have...
po although
start learning
całe zdania
Przeprosiłem Anię.
start learning
I apologized to Ania.
thousand IS czy ARE?
start learning
IS!
'according to me' czy 'in my opinion'?
start learning
IN MY OPINION!
'in case he does' czy 'in case he will do'?
start learning
IN CASE HE DOES!
Jestem dwa razy starszy od mojego taty.
start learning
I am twice as old as my dad.
Wspomniałem swojego żółwia.
start learning
I mentioned (NO PREPOSITION) my turtle.
Wytłumaczyli nam jak pić wodę.
start learning
The explained TO us how to drink water.
Zmusili go żeby poszedł do domu.
start learning
The made him GO (no prepoistion) home.
Lepiej idź spać.
start learning
You'd better go to bed.
nieuleczalny
start learning
incurable
TASTE + adjective czy adverb?
start learning
ADVERB
Ten stół okropnie pachnie.
start learning
This table smells AWFUL.
'as usual' czy 'as usually'?
start learning
AS USUAL
Gadasz bardzo dużo, co mnie wkurza!
start learning
You talk so much, WHICH (nie WHAT) makes me mad!
Mój bagaż został skontrolowany.
start learning
My luggage has been checked (nie CONTROLLED).
STRIKE-? -?
start learning
STRIKE- STRUCK -STRUCK
Przyjechałem do jej domu.
start learning
I arrived at her house.
skarga
start learning
complaint
with the aim...
start learning
of doing
cały- WHOLE czy ALL?
start learning
WHOLE
Mam czas i pieniądze!!!
start learning
I have got (no the) time and (no the) money.
another
start learning
sing
other
start learning
plural
Siedział na fotelu.
start learning
I was sitting IN the armchair.
Wolę spanie niż nie kredki.
start learning
I prefer sleeping to crayons.
Początkowo byłem głodny.
start learning
In the beginning I was hungry.
Na początku książki,...
start learning
At the beginning of the book,...
? + great detail
start learning
in
weather- countable czy uncountable?
start learning
uncountable!
Lala, którą mam jest fajna.
start learning
The doll, WHICH I own is great.
'Oxford Street' czy 'the Oxford Street'?
start learning
Oxford Street!
wysokość
start learning
hergHT
szerokość
start learning
lengTH
waga
start learning
weigHT
jednorazowa sytuacja- COULD czy WAS ABLE TO?
start learning
COULD!
Stać mnie na kupienie filmu.
start learning
I afford TO buy a film.
Chciałbym żeby ktoś to dla mnie zrobił.
start learning
I wish somebody DID (też: would do) it for me.
Mam nadzieję, że ona nie ma żadnych planów.
start learning
I hope she DOESN'T HAVE any plans.
likelihood +?
start learning
of
due +?
start learning
to
improvement +?
start learning
in
It seems? me.
start learning
to
content +?
start learning
with
lack +?
start learning
of (lub in)
? + conflict
start learning
in
hope +?
start learning
for
? + degree
start learning
by
deterioration +?
start learning
to (
burden +?
start learning
to
afflicted +?
start learning
with
keen +?
start learning
on
persist +?
start learning
in
insist +?
start learning
on
rebel +?
start learning
against
force me +?
start learning
into
? + tears
start learning
in
complete +?
start learning
in
despair +?
start learning
of
keen +?
start learning
for
emerge +?
start learning
from
dream +?
start learning
of
reckon +?
start learning
on
enthusiasm +?
start learning
for
puzzle +?
start learning
over
plead +?
start learning
with
being safe +?
start learning
from
reputation? being
start learning
for
compliment sb? sth
start learning
on
no chance +?
start learning
of
reason? sb
start learning
with
particular +?
start learning
about
limit +?
start learning
to
pride sb +?
start learning
on
take pride +?
start learning
in
blame +?
start learning
for
warn +?
start learning
against
make much ado? sth- dużo hałasu o nic
start learning
about
famous +?
start learning
for
guilty +?
start learning
of
popular +?
start learning
with
good +?
start learning
at
proud +?
start learning
of
envious +?
start learning
of
obedient +?
start learning
to
accuse sb? sth
start learning
of
differ? sb?
start learning
from, in
translate?,?
start learning
from, into
inspect +?
start learning
with
? + advance
start learning
in
? + behalf
start learning
on
act +?
start learning
on
overcome? fear
start learning
with
? + price
start learning
at
put? - przełożyć
start learning
off
go down +?
start learning
with
? + fear
start learning
for
irrespective +?
start learning
of
? + means
start learning
by
watch out +?
start learning
for
cheat? cards
start learning
at
bound +?
start learning
to
? + all honesty
start learning
in
it is? use
start learning
no
owing +?
start learning
to
bring +?
start learning
about
? + a row- z rzędu
start learning
in
point +?
start learning
out
contribute +?
start learning
to
lowered +?
start learning
by
protect +?
start learning
from
effect +?
start learning
on
? + disguise
start learning
in
lead +?
start learning
to
promoted +?
start learning
by
stems +?
start learning
drom
stick +?
start learning
to
critical +?
start learning
of
criticize +?
start learning
for
? + terms +?
start learning
in, of
terrified +?
start learning
of
engage +?
start learning
in
hospitalize +?
start learning
for
approach +?
start learning
to
? + favour
start learning
in
except +?
start learning
for
? + great importance
start learning
of
? + vain
start learning
in
? + scratch
start learning
from
go well +? (suit)
start learning
with
economise +?
start learning
on
? + order +?
start learning
in, to
? + a trip
start learning
on
interfere +?
start learning
in
forgive +?
start learning
for
remind sb? sth
start learning
of
boast +?
start learning
about
confess?
start learning
to doing
deny
start learning
doing
suggest
start learning
doing
advice
start learning
to do
claim
start learning
to do
demand
start learning
to do
forbid
start learning
to do
Ledwo doszedłem do drzwi, gdy uświadomiłem sobie, że były zamknięte.
start learning
NO SOONER had I reached the door THAN I realised it was locked. (inwersja)
put sth? practise
start learning
into
skończyć 18 lat
start learning
turn 18
jest w stanie zrobić wszystko
start learning
will go any length
Mógł coś zrobić.
start learning
He may have done something.
efekty uboczne
start learning
side effects
stroke? luck
start learning
of
robić notatki
start learning
take notes
Widać to na kilometr.
start learning
IT sticks OUT a mile.
? the sake- przez wzgląd na
start learning
for
being tried +?
start learning
for
BEYOND? SHADOW OF DOUBT
start learning
any
to be put? trial
start learning
on
I don’t want to see more? him.
start learning
of
? + the suburbs
start learning
in
? + the outskirts
start learning
on
What street Maja lives?
start learning
at

You must sign in to write a comment