Plastyczne Konczyce frazy1

 0    53 flashcards    plastyczne
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Chciałbym
start learning
I would like to
Nie chciałbym
start learning
I wouldn’t like to
Chciałbym zamówić bilet
start learning
I would like to book a ticket
Nie chciałbym zmieniac szkoły
start learning
I wouldn’t like to change school
Czy mógłbym
start learning
could I
Kiedy mógłbym
start learning
when could I
Kiedy mógłbym cię odwiedzić
start learning
when could I visit you
Mam zamiar
start learning
I am going to
Mam zamiar znaleźć pracę
start learning
I am going to find a Job
Muszę
start learning
I have to
Muszę cię ostrzec że
start learning
I have to warn you that
Żeby
start learning
to
Musiałem
start learning
I had to
Nie muszę powtarzać egzaminu
start learning
I don’t have to retake the exam
Musiałem złożyć zażalenie na
start learning
I had to complain about
Nie musiałem długo czekać na przesyłkę
start learning
I didn’t have to wait for the delivery for long
Zaproponuj spotkanie w sobotę (why)
start learning
why don’t we meet on Saturday
Zaproponuj urządzenie przyjęcia (what)
start learning
what about giving a party
Prosić o pomoc
start learning
ask for help
Muszę prosić cie o pomoc
start learning
I have to ask you for help
Prosić kogoś żeby
start learning
ask sbd to
Mama poprosiła mnie żebym zadzwonił
start learning
mum asked me to call
Chcę znaleźć pracę
start learning
I want to find a job
Nie chcę sprzedawać mojego ipoda
start learning
I don't want to sell my ipod
Chcę
start learning
I want to
Nie chcę
start learning
I don't want to
Będę musiał
start learning
I will have to(nowa)
Nie będę musiał
start learning
I won't have to(nowa)
Mogę
start learning
I can
Nie mogę
start learning
I can't
Mogłem
start learning
I could
mogłem oglądać telewizję po 8
start learning
I could watch tv after 8)
Nie mogłem
start learning
I couldn't
Nie mogłem znaleźć tego adresu
start learning
I couldn't find this address
powinieneś leżeć w łóżku
start learning
You should lie in bed
Nie powinienieś palić
start learning
you shouldn't smoke
Zapomniałem
start learning
I forgot
Zapomniałem wziąć książkę
start learning
I forgot to take the book
Zdecydowałem
start learning
I decided
Zdecydowałem się zaprosić Jamesa
start learning
I decided to invite James)
że
start learning
that
który które którzy itp (ludzie)
start learning
who
który
start learning
które itp (nie ludzie), which
on mi kazał
start learning
he told me to
tata kazał mi się uczyć
start learning
dad told me to study
lubię grać w tenisa
start learning
I like playing tennis
chciałbym żebyś ty
start learning
I would like you to
Chciałbym żebyś przysłał mi zdjęcia
start learning
I would like you to send me the photos
Pamiętać żeby
start learning
remember to
Czy pamiętałeś żeby zadzwonić do Jamesa
start learning
did you remember to call James
w przyszłym miesiącu
start learning
next month
w zeszłym miesiącu
start learning
last month
w tym tygodniu
start learning
this week

You must sign in to write a comment