plans for the future

 0    48 flashcards    nutex
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
wielce
start learning
greatly
nawyki, przyzwyczajenia
start learning
habits
zwyczaj
start learning
custom
stypendium
start learning
a scholarship
nagrodzony
start learning
awarded
myśleć o przyszłości
start learning
think about the future
czwarta klasa
start learning
fourth form
zdać egzamin
start learning
to pass an exam
świadectwo ukończenia szkoły średniej
start learning
secondary school certificate
dobre stopnie
start learning
good marks
zdawać egzamin wstępny
start learning
to take the entrance examination
dobre opanowanie (języka)
start learning
good command (language)
chodzić na zajęcia
start learning
to attend classes
wykłady
start learning
lectures
mieć przyznane stypendium
start learning
to be awarded a scholarship
napisać pracę dyplomową
start learning
write a thesis
stopień naukowy magistra
start learning
master's degree
robić studia podyplomowe
start learning
do postgraduate studies
satysfakcjonująca praca
start learning
satisfying job
zarabiać
start learning
to earn
wyjść za mąż
start learning
get married
plany na przyszłość
start learning
future plans
kariera zawodowa
start learning
professional career
mieć różnorodne zainteresowania
start learning
have varied interests
uczęszczać na kurs francuskiego
start learning
attend a French course
średniozaawansowany
start learning
Intermediate
mieć pozytywne podejście do życia
start learning
have a positive attitude to life
przedstawić się
start learning
to introduce oneself
miejsce zamieszkania
start learning
place of residence
miejsce urodzenia
start learning
the place of birth
data urodzenia
start learning
date of birth
stan cywilny
start learning
marital status
rozwiedziony
start learning
divorced
owdowiały
start learning
widowed
moja rodzina składa się z czterech osób
start learning
My family consists of four people
wygląd
start learning
appearance
interesować się
start learning
to be interested in,
ulubione hobby
start learning
favorite hobby
czas wolny
start learning
leisure time
wykształcenie
start learning
education
przedszkole
start learning
kindergarten
szkoła podstawowa
start learning
a primary school
ukończyć studium pomaturalne
start learning
to finish a college of futher education
ukończyć kurs
start learning
complete the course
ukończyć uniwersytet
start learning
to graduate from university
absolwent uniwersytetu
start learning
university graduate
pracować jako
start learning
work as
być nauczycielem z zawodu
start learning
to be a teacher by profession

You must sign in to write a comment