Pisanie - List

 0    30 flashcards    kamilmordziak
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Szanowny Kapitanie Back + Z poważaniem
start learning
Dear Cpt. Black + Yours sincerely
Szanowny Panie lub Pani + Z poważaniem
start learning
Dear Sir or Madam + Yours faithfully
Piszę z zapitaniem o
start learning
I am writing to enquire about
Piszę w odniesieniu do
start learning
I am writing with regard to
Piszę w związku z
start learning
I am writing in connection with
Piszę w odniesieniu do Twojego listu z prośbą o
start learning
I am writing with regard to your letter requesting information about
Piszę w związku z Twoim zapytaniem o
start learning
I am writing in connection with your enquiry about
Piszę w związku z naszą rozmową telefoniczną w sprawie
start learning
I am writing in connection with our telephone conversation concerning
piszę, aby poskarżyć się na
start learning
I am writing to complain about
Piszę, aby wyrazić moje mocne niezadowolenie z
start learning
I am writing to express my strong dissatisfaction with
Piszę w upoważniony jako
start learning
I am writing in my capacity as
zwracając uwagę na problem
start learning
I am writing to draw your attention to the problem of
Chciałbym zaptać o pewne szczegóły dotyczące
start learning
I would like to ask about certain details regarding
Chciałbym zapytać o
start learning
I would like to enquire about
chciałbym wiedzieć
start learning
I would like to know
Pierwsza kwestia o którą muszę zapytać to
start learning
The first issue I need to ask you about is
Byłbym wdzięczny za informacje na temat
start learning
I would appreciate some information about
Byłbym wdzięczny jeśli mógłbyś
start learning
I would appreciate it if you could
Czy mógłbyś wysłać
start learning
Could you possibly send
Czy mógłbyś również wysłać mi
start learning
Please could you also send me
Chciałbym również informację o
start learning
I would also like some information on
Chciałbym również dowiedzieć się o
start learning
I would also like to know
Kolejną rzeczą, o której chciałbym wspomnieć jest fakt, że
start learning
Another thing that needs to be mentioned is the fact that
Mam nadzieję, że moja prośba nie sprawi zbyt dużo kłopotu
start learning
I hope that my request will not inconvenience you too much
Mam nadzieję, że te informacje będą dla Ciebie pomocne
start learning
I hope that this information will be of some assistance to you
Czekam, aby móc być Ci pomocnym ponownie w przyszłości
start learning
I look forward to being able to help you again in the future
Mam nadzieję, że nie będę zmuszony podjąć kolejnych działać
start learning
I hope I will not be forced to take further actions
Czekam na kontakt tak szybko jak to możliwe
start learning
I look forward to hearing from you as soon as possible
Czekam na jak najszybszą odpowiedź
start learning
I look forward to receiving your reply as soon as possible
Piszę w imieniu mojego dowódcy
start learning
I am writing on behalf of my commander

You must sign in to write a comment