Pierwsza próba

 0    18 flashcards    soniachojnik
print play test yourself
 
Question Answer
retoryczna sztuka sądu; antyczne korzenie retoryki
start learning
Ars iudicii oratoria
Każda definicja w prawie cywilnym jest niebezpieczna bo: można upaść i się nie podnieść (rzadko się zdarza by nie można było jej podważyć).
start learning
Omnis definitio in iure civili periculosa est: parum est enim, ut non subvrti potest.
opowiada o jakiejś sprawie. Z reguły nie wynika prawo, ale z prawa, które istnieje, powstaje reguła. Za pomocą reguł w sposób krótki, przekazywany jest opis stanu rzeczy.
start learning
Regula est quae rem, quae est breviter enarrat. Non ex regula ius sumatur sed ex
Reguła jest tym, co krótko opowiada o jakiejś sprawie. Z reguły nie wynika prawo, ale z prawa, które istnieje, powstaje reguła. Za pomocą reguł w sposób krótki, przekazywany jest opis stanu rzeczy.
start learning
iure, quod est, regula fiat. Per regulam igitur brevis rerum narratio traditur.
pierwotnie reguły (zgodne z pierwotnymi wyobrażeniami religijnymi)
start learning
Fas
prawo w ogólności, wartości pierwotne, niezależne od prawodawcy
start learning
Ius
prawo wydane na skutek procedury w danym państwie
start learning
Lex
przeciw prawu boskiemu i ludzkiemu (wbrew wszelkim świętością)
start learning
Contra ius fasque
jest rzeczą godziwą
start learning
Fas est
wszelkimi środkami godziwymi i niegodziwymi
start learning
Per fas et nefas
Prawo jest sztuką tego, co dobre i sprawiedliwe
start learning
Ius est ars boni et aequi
Prawo ma odpowiadać ze sprawiedliwością.
start learning
Ius respicit aequitatem
Prawo i podstęp nigdy nie mogą ze sobą współistnieć.
start learning
Ius et fraus numquam cohabitant
Nie powinniśmy źle korzystać z naszego prawa.
start learning
Male iure nostro uti non debemus
Szczyt prawa to szczyt bezprawia.
start learning
Summum ius summa iniuria
Sprawiedliwość jest stałą i trwałą wolą dodania każdemu prawa, które mu się należy.
start learning
Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi
Nakazy prawa są takie: żyć godziwie, nie wyrządzać innemu szkody, oddać każdemu to, co mu się należy.
start learning
Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere.
Nie wszystko, co dozwolone, jest godziwe.
start learning
Non omne, quod licet, honestum est.

You must sign in to write a comment