Pieniądze i operacje finansowe po angielsku

 0    83 flashcards    esterapankowska
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
sell
start learning
sprzedać
lend
I will not lend you my toothbrush.
start learning
pożyczać komuś
Nie pożyczę Ci mojej szczoteczki do zębów.
borrow
Can I borrow your book?
start learning
pożyczat od kogoś
Mogę pożyczyć twoją książkę?
withdraw
I'd like to withdraw my support for the CEO.
start learning
wycofać
Chcę wycofać moje poparcie dla prezesa.
trade
start learning
handel
trader
start learning
handlarz / handlarka
earn
start learning
zarabiać
raise
start learning
podnieść
liability
start learning
odpowiedzialność
liabili
start learning
pasywa
assets
start learning
aktywa
asset
start learning
kapitał
profit
start learning
zarobek
fine
to impose a fine on sb
start learning
mandat / kara
narzucić komuś grzywnę
income
Our expenses exceed income.
start learning
wpływy, przychód
Nasze wydatki przekraczają przychód.
expenses
We've had some unexpected expenses this month.
start learning
wydatki
W tym miesiącu mieliśmy trochę nieprzewidzianych wydatków
tip
start learning
napiwek
token
start learning
żeton
salary
Your salary will be paid at the end of the month.
start learning
pensja
Twoje wynagrodzenie zostanie wypłacone na koniec miesiąca.
pens
start learning
długopisy
web
start learning
sieć
grant
start learning
stypendium, świadczenia
exchange
start learning
wymiana
inflation
start learning
inflacja
share
start learning
akcja
fare
start learning
opłata za przejazd
cost
How much does the beer cost?
start learning
kosztować
Ile kosztuje piwo?
subsidy
start learning
zasiłek
loan
start learning
pożyczka
coin
start learning
moneta
salary
Your salary will be paid at the end of the month.
start learning
pensja
Twoje wynagrodzenie zostanie wypłacone na koniec miesiąca.
currency
start learning
waluta
cheque
start learning
czek
revenue
You must declare your revenue on your income tax form.
start learning
przychód
Musisz zadeklarować swój dochód na formularzu podatku dochodowego.
bet
start learning
zakład
goods
start learning
towar
bill
start learning
paragon, rachunek
win
start learning
wygrać
buy
I would like to buy a bottle of water.
start learning
kupować
Chciałbym kupić butelkę wody.
tax
start learning
opodatkowanie
heap money
start learning
kupa, sterta pieniędzy
purcha
start learning
nabywcza
purchase
start learning
zakup
purchase now
start learning
zakup teraz
purchasing
start learning
Zakupów
independence
start learning
niepodległość
independent
We are looking for independent and reliable people for this position.
start learning
niezależny
Szukamy niezależnych i odpowiedzialnych ludzi na to stanowisko.
independent school
start learning
niezależna szkoła
independent worker
start learning
pracownik niezależny
independent workers
start learning
niezależni pracownicy
safety
On Monday there is a workshop on safety rules.
start learning
bezpieczeństwo
W poniedziałek są warsztaty poświęcone bezpieczeństwu w pracy.
safety instructions
start learning
instrukcje bezpieczeństwa
safety pin
start learning
agrafka
safety first
start learning
bezpieczeństwo przede wszystkim
thief
start learning
złodziej
thief - someone who steals
start learning
Złodziej - ktoś, kto kradnie
solutions
start learning
Rozwiązania
solution to the problem
start learning
Rozwiązaniem problemu
chose
start learning
Wybrano
chose to money
start learning
wybrał pieniądze
regret
start learning
żałować
regrets
start learning
żałuje
regret the delay
start learning
żałuję opóźnienie
bargain
A lot of people look for bargains in the shops.
start learning
okazja
Wiele osób szuka okazji w sklepach.
bargain price
start learning
cena okazyjna
change
Here's your change, sir.
start learning
reszta
Oto pana reszta.
change money
start learning
wymienić pieniądze
handling
start learning
obsługa, przeładunek
shorter handling times
start learning
krótszy czas obsługi, przeładunku
cash handling
start learning
obsługi gotówki
fees
start learning
Opłaty
handling fees
start learning
opłaty manipulacyjne
How much I have to pay handling fees?
start learning
Ile muszę zapłacić opłat manipulacyjnych?
agreement
start learning
umowa
agreement /international/
start learning
Umowa / międzynarodowa /
agreement, accord
start learning
umowa, porozumienie
prenuptial
start learning
przedślubne
prenuptial agreement
start learning
umowy przedślubne
prenuptial agreement
start learning
intercyza
opportunity
Summer internship is a great opportunity.
start learning
okazja / możliwość
Letni staż jest świetna okazją.
opportunities for promotion
start learning
szanse na awans
Great opportunity
start learning
Wspaniała okazja
Summer intership is a great opportunity.
start learning
Letni staż to to świetna okazja.

You must sign in to write a comment