pharmaceutical 3

 0    80 flashcards    innowakowska
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
standard operating procedures
start learning
standardowe procedury operacyjne
drug dosage forms
start learning
postać leku, postać farmaceutyczna
quality assurance
start learning
zapewnienie jakości, dział jakości
pharmacovigilance
start learning
monitorowanie bezpieczeństwa produktów leczniczych
regulatory affairs
start learning
dział prawny
We compound raw materials into drug
start learning
robimy leki z surowców, mieszamy surowce
profitability
start learning
zyskowność, rentowność, opłacalność
practicality of a project
start learning
funkcjonalność, wykonalność, strona praktyczna projektu
feasibility study
start learning
studium wykonalności
SOPs are followed
start learning
SOPs są przestrzegane
develop dosage forms
start learning
opracowywać postać leku
to determine whether they meet requirements
start learning
określić, stwierdzić czy spełniają wymagania
to submit documents
start learning
dostarczyć, przekazać dokumenty
regulatory affairs
start learning
dział prawny
what's your educational background?
start learning
Co studiowałaś?
license to practice pharmacy
start learning
uprawnienia do praktykowania jako farmaceuta
license
start learning
uprawnienia
research associate
start learning
pracownik zajmujący się badaniami
to do a doctorate
start learning
robić doktorat
BS or BSc
start learning
bachelor of science
PhD means doctor of philosophy
start learning
dr oznacza tytuł doktora nauk
a manufacturing plant
start learning
fabryka
conceptual design
start learning
projekt koncepcyjny, koncepcja
a solid
start learning
ciało stałe
solid dosage forms
start learning
stałe postaci leków
liquid dosage froms
start learning
płynne postaci leków
analgesics production line
start learning
linia produkcyjna leków przeciwbólowych
action points
start learning
plan działania
a job ad
start learning
ogłoszenia o pracy
a department head
start learning
kierownik/szef działu
to work out milestones
start learning
opracować główne założenia np. projektu
milestone
start learning
kamień milowy, ważne wydarzenie
before we close the meeting
start learning
zanim zakończymy to spotkanie
a PhD is a plus
start learning
posiadanie tytułu doktora mile widziane
a bachelor of science is preferable
start learning
preferowani kandydaci z tytułem licencjata nauk ścisłych
in-depth knowledge
start learning
pogłębiona znajomość, wiedza
dossier
start learning
akta, dokumentacja
to compile a dossier
start learning
opracować dokumentację
A working knowledge of Polish
start learning
praktyczna znajomość polskiego
patented pharmaceutical products
start learning
opatentowane wyroby farmacutyczne
to review data in accordance to
start learning
sprawdzić dane po kątem zgodności z
an entry-level position
start learning
szeregowa stanowisko
an associate
start learning
partner biznesowy, współpracownik, pracownik wyższego szczebla, specjalista
a certain area of responsibility
start learning
pewien zakres odpowiedzialności
to fill the position of
start learning
znaleźć kogoś na stanowisko
a subsidiary
start learning
spółka zależna, oddział
a cold remedy
start learning
lekarstwo na przeziębienie
a cough syrup
start learning
syrop na kaszel
a shipment
start learning
dostawa
an imperfection
start learning
skaza, niedokonałość
to self-medicate
start learning
leczyć się samemu
unlike in many countries
start learning
w przeciwieństwie do wielu krajów
bright coloured ads
start learning
reklamy w krzykliwych kolorach
How are medicines marketed
start learning
Jak są reklamowane leki?
throughout the world
start learning
w różnych krajach świata
chemical compunds
start learning
związki chemiczne
a marketable drug
start learning
atrakcyjny, chodliwy lek
to calculate dosage
start learning
obliczać dawkę
marketable value
start learning
wartość rynkowa
an antidote
start learning
antidotum
a physician
start learning
lekarz
what drug does to the body
start learning
jak lek wpływa na organizm
a suppository
start learning
czopek
intravenous route
start learning
droga dożylna
toxicity
start learning
toksyczność
in-man study
start learning
badania na ludziach
to wear a patch
start learning
nosić plaster
aerosol
start learning
aerosol
breathe in through the mouth
start learning
oddychać przez usta
rectum
start learning
odbyt
nasal spray
start learning
sprej do nosa
behind-the-counter drug
start learning
lek zza lady
a large margin of safety
start learning
duży margines bezpieczeństwa
to make sure all the staff are advised
start learning
dopełnić starań aby wszyscy pracownicy zostali poinformowani
please confirm receipt of this memo
start learning
proszę o potwierdzenie otrzymania informacji
to go through periodic audits
start learning
zostać poddanym/przejść okresowe kontrole
must be inspected for accuracy
start learning
muszą zostać sprawdzone pod kątem precyzji
a complete product recall from the market
start learning
całkowite wycofanie produktu z rynku
inpsection, check, audit
start learning
kontrola
a workplace inspection
start learning
kontrola w zakładzie pracy

You must sign in to write a comment