Perfect vs. Imprerfect (Dokonany vs. Niedokonany)

 0    15 flashcards    leszekgniadek
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Wahałem się, czy to dobry ruch, ale Marta mnie przekonała
start learning
I hesitated if it was a good move, but Marta convinced me
Zawahałem się, ale ostatecznie wszedłem
start learning
I hesitated, but eventually I walked in
Czekając na prezesa przeglądałem poranną prasę
start learning
Waiting for the president I was browsing the morning press.
Przejrzałem wieczorną prasę i położyłem się do łóżka
start learning
I browsed the evening press and went to bed.
Jutro zarząd będzie decydował, kto zostanie nowym dyrektorem ds technicznych
start learning
Tomorrow, the board will decide who will become the new technical director
Nie potrzebuję doradców – zdecyduję sam
start learning
I don’t need advisors – I’ll decide myself.
Kiedy podpisywałem faktury, zaczęły mnie boleć plecy
start learning
When I signed the invoice, my back ached
Kiedy podpisałem zamówienia, wyjąłem śniadanie i zacząłem jeść
start learning
When I signed the orders, I took out my breakfast and started to eat
Jutro o tej porze będziemy doradzać radzie nadzorczej w tej sprawie
start learning
Tomorrow at this time we will be advising the supervisory board in this matter.
Pracując na tym stanowisku, Renata będzie doradzała najważniejszym osobom w kraju
start learning
Working in this position, Renata will advise the most important people in the country
Złożę mu propozycję, której nie będzie mógł odrzucić
start learning
I will make him an offer that he will not be able to refuse
Kiedy składałem mu propozycję, jego twarz nie wyrażała żadnych emocji
start learning
When I offered him a proposition, his face did not express any emotion
Wysłuchał, co Darek miał mu do powiedzenia, ale decyzji nie zmienił
start learning
He listened to what Darek had to say to him, but he did not change his decision
Słuchał, co miałem mu do powiedzenia i zmienił wcześniejszą decyzję
start learning
He listened to what I had to say to him and changed his previous decision
Słuchając, co mówił, powoli zmieniałem wcześniejszą decyzję
start learning
Listening to what he said, I slowly changed my previous decision

You must sign in to write a comment