pedagogika lekcja 2

 0    34 flashcards    piotrusiek5
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

język obcy
start learning
foreign language

kompetencje językowe
start learning
linguistic competence

kompetencje matematyczne
start learning
mathematical competence

komunikacja interpersonalna
start learning
interpersonal communication

kształtowanie komunikacji językowych
start learning
developing linguistic communication

kształtowanie kompetencji językowych w edukacji elementarnej
start learning
developing linguistic competence in elementary education

kształtowanie kompetencji matematycznych
start learning
developing mathematical competence

kształtowanie postaw przedsiębiorczości
start learning
developing entrepreneurial skills

logic

speech therapy

matematyka
start learning
mathematics

media w edukacji
start learning
Media in Education

metodologia badań
start learning
research methodology

metody badań pedagogicznych
start learning
methods of educational research

metody i techniki pracy terapeutycznej i wychowawczej z rodziną
start learning
methods and techniques of therapeutic and educational work with families

metodyka doradztwa zawodowego
start learning
methodology of vocational guidance

metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
start learning
methodology of care and upbringing

metodyka pracy profilaktyczno-resocjalizacyjnej
start learning
methodology of preventive and social rehabilitation

metodyka pracy socjalnej
start learning
methodology of social work

metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania
start learning
methodology of corrective and compensatory activities forc children with reading and writng disorders

metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci z trudnościami w nauce matematyki
start learning
methodology of corrective and compensatory activities for children with learning difficulties in mathematics

metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego
start learning
methodology of corrective and compensatory activities for children with motor development disorders

metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
start learning
methodology of corrective and compensatory activities

metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego
start learning
methodology of therapeutic activities for children with emotional and social development disoreders

metodyka zajęć terapeutycznych
start learning
methodology of therapeutic activities

mikrostruktury wychowawcze
start learning
educational microenvironments

młodzież jako przedmiot badań pedagogicznych
start learning
young people as an object educational research

oligofrenopedagogika
start learning
oligophrenopedagogy

opieka paliatywna
start learning
Palliative Care

organizacja i funkcjonowanie instytucji socjalnych
start learning
organization and functioning of social institutions

organizacja instytucji opiekuńczo-wychowawczych
start learning
organization of care and upbringing

organizacja
start learning
organisation

organizacja procesu terapeutycznego
start learning
organisation of the therapeutic process

osoba niepełnosprawna
start learning
disabled person


You must sign in to write a comment