paweł 27th Feb 2014

 0    88 flashcards    engonskype_archive
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
czy masz gorączkę?
start learning
Have you got a fever? Do you have a fever?
czy masz dwa koty?
start learning
do you have two cats? have you got two cats?
czy ona ma brata?
start learning
Has she got a brother? Does she have a brother?
nie boli mnie gardło
start learning
I haven't got a sore throat. I don't have a sore throat.
Nie zjadłem jeszcze śniadania.
start learning
I didn't eat breakfast YET.
Nie odrobiłem jeszcze pracy domowej.
start learning
I didn't do homework YET.
Czy zjadłaś śniadanie?
start learning
Did you eat breakfast?
Czy odrobiłaś lekcje?
start learning
Did you do homework?
Czy kupiłaś nowy samochód?
start learning
Did you buy a new car?
Nie zjadłem śniadania.
start learning
I didn't eat breakfast.
Nie kupiłem nowego samochodu.
start learning
I didn't buy a new car.
bo
start learning
because
ona nie jest bogata
start learning
She isn't rich.
ona była bogata
start learning
she was rich.
my jesteśmy biedni.
start learning
we are poor.
my nie jesteśmy biedni.
start learning
We aren't poor.
oni byli biedni
start learning
They were poor.
wy nie byliście spóźnieni
start learning
you weren't late
czy twoja mama jest gruba?
start learning
is your mom fat?
Czy twój tata jest szczupły?
start learning
Is your dad slim?
czy twój brat jest wysoki?
start learning
is your brother tall?
czy twoi rodzice są szczupli?
start learning
are your parents slim?
Czy twoi przyjaciele niscy?
start learning
Are your friends short?
Czy twoi rodzice byli piękni?
start learning
Were your parents beautiful?
Czy twoi bracia byli starzy?
start learning
Were your brothers old?
Czy twój brat jest starszy?
start learning
Is your brother older?
Jej siostra jest młodsza.
start learning
Her sister is younger.
Nasza kuzynka jest wyższa.
start learning
Our cousin is taller...
siostrzenica, bratanica
start learning
niece
siostrzeniec, bratanek
start learning
nephew
Jestem wyższy od mojej siostrzenicy.
start learning
I'm taller than my niece.
On jest bardziej inteligentny od mojego siostrzeńca.
start learning
He is more intelligent than my nephew.
Czy jego dziewczyna jest brzydka?
start learning
Is his girlfriend ugly?
Ona nie jest brzydka. Ona jest piękna.
start learning
She is not ugly. She is beautiful.
Czy możesz wyłączyć światło?
start learning
Can you turn off the light?
Ta lekcja jest nudna.
start learning
This lesson is boring.
Tamta lekcja nie była nudna.
start learning
That lesson wasn't boring.
Jej włosy są kręcone.
start learning
Her hair is curly.
Czy twoje włosy są proste?
start learning
Is your hair straight?
Czy mam odpowiedzieć?
start learning
Shall I answer?
Czy mam powtórzyć?
start learning
Shall I repeat?
Czy mam zamknąć drzwi?
start learning
Shall I close the door?
Czy mam otworzyć okno?
start learning
Shall I open the window?
jego samochód jest lepszy.
start learning
his car is better.
nasz rower jest gorszy.
start learning
our bike is worse.
On jest najgorszym nauczycielem na świecie.
start learning
He is the worst teacher in the world.
Ona jest najlepszą mamą na świecie.
start learning
She is the best mom in the world.
On jest najwyższym mężczyzną na świecie.
start learning
He is the tallest man in the world.
napisałem tylko osiem zdań.
start learning
I wrote ONLY eight sentences.
w czasie weekendu
start learning
during the weekend
w czasie moich wakacji
start learning
during my holidays
w czasie mojej pracy
start learning
during my work
pałac
start learning
palace
wieża
start learning
tower
udany, pełen sukcesu
start learning
successful
kolorowy
start learning
colourful
w czasie tygodnia
start learning
during the week
na wsi
start learning
in THE country / in THE countryside
Moja ciocia mieszka na wsi.
start learning
My aunt liveS in the countryside.
pójść na ryby
start learning
to go fishing
pójść na zakupy
start learning
to go shopping
pójść pobiegać
start learning
to go running / to go jogging
pójść na narty
start learning
to go skiing
pójść na snowboard
start learning
to go snowboarding
pójść na łyżwy
start learning
to go skating
w zeszłym tygodniu
start learning
last week
w zeszłym roku
start learning
last year
teraz
start learning
now
w tym momencie
start learning
at the moment
Pracuję teraz.
start learning
I'm working now.
Uczę się angielskiego teraz.
start learning
I'm studying English now.
Gotuję teraz.
start learning
I'm cooking now.
ty pracujesz teraz
start learning
You are working.
ty uczysz się niemieckiego teraz.
start learning
You are learning German now.
moja mama gotuje teraz.
start learning
my mom is cooking now.
mój tata śpi teraz.
start learning
my dad is sleeping now.
My lecimy teraz do Niemiec.
start learning
We are flying to Germany now. We're flying to Germany now.
Nie pracuję teraz.
start learning
I'm NOT working now.
Nie uczę się teraz angielskiego.
start learning
I'm not learning English now.
Ty nie gotujesz teraz.
start learning
You aren't cooking now.
Ty nie odrabiasz teraz lekcji.
start learning
You aren't doing homework now.
Moja mama nie śpi teraz.
start learning
My mom isn't sleeping now.
Czy ty teraz pracujesz?
start learning
Are you working now?
Czy ona teraz śpi?
start learning
Is she sleeping now?
Czy twoja mama gotuje teraz?
start learning
Is your mom cooking now?
Czy jej rodzice uczą się teraz niemieckiego?
start learning
Are her parents learning German now?
Czy oni jedzą teraz kanapki?
start learning
Are they eating sandwiches now?
Czy ty oglądasz teraz telewizję?
start learning
Are you watching TV now?

You must sign in to write a comment