paweł 13th March 2014

 0    69 flashcards    engonskype_archive
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Zjadłam zupę pomidorową na obiad.
start learning
I ate tomato soup for dinner.
Ona zjadła dwie kanapki na śniadanie.
start learning
She ate two sandwiches for breakfast.
dwa kawałki pizzy
start learning
two pieceS of pizza
O której poszłaś wczoraj spać?
start learning
What time did you go to bed/ to sleep yesterday?
Co jadłaś na śniadanie?
start learning
What did you eat FOR breakfast?
Ona nie zjadła dwóch kanapek na śniadanie.
start learning
She didn't eat two sandwiches for breakfast.
Nie poszedłem na siłownię wczoraj.
start learning
I didn't go to THE gym yesterday.
jeździć na rowerze
start learning
to cycle, to bike, to ride a bike, to ride a bicycle
Czy jeździłaś wczoraj na rowerze.
start learning
Did you ride a bike yesterday?
Czy poszłaś wczoraj do kina?
start learning
DID you go to the cinema yesterday?
Jeżdżę teraz na rowerze.
start learning
I'm ridING a bike now.
Ona jeździ teraz na rowerze.
start learning
She's ridiING a bike now.
My czytamy teraz książkę.
start learning
We are readiING a book now.
Wczoraj przeczytaliśmy książkę.
start learning
Yesterday we read /red/ a book.
Wczoraj nie przeczytaliśmy książki.
start learning
Yesterday we didn't read /red/ a book.
W zeszłym tygodniu przeczytaliśmy dwie książki.
start learning
Last week we read /red/ two books.
Codziennie czytam książki.
start learning
Every day I read books.
Moja mama codziennie czyta gazety.
start learning
Every day my mother reads newspapers.
w każdy weekend
start learning
every weekend
w każdy poniedziałek
start learning
every Monday
sprzątać
start learning
to clean
chłopak
start learning
boyfriend
Czy twój chłopak teraz pracuje?
start learning
Is your boyfriend working now?
Czy twoja żona sprząta teraz mieszkanie?
start learning
Is your wife cleaning the flat now?
Czy twoja żona codziennie sprząta mieszkanie?
start learning
Does your wife clean the flat every day?
Czy ty czytasz książki codziennie?
start learning
Do you read books every day?
Czy twój ojciec pracuje codziennie?
start learning
Does your father work every day?
Czy twój ojciec pracuje teraz?
start learning
Is your father father working now?
Czy twój ojciec pracował wczoraj?
start learning
Did your father work yesterday?
Zamierzam przeczytać tę książkę w czasie lata.
start learning
I'm going to read this book IN summer.
Ona zamierza zrobić dla nich ciasto.
start learning
She is / She's going to make a cake for them.
Zamierzam odrobić lekcje w czasie weekendu.
start learning
I'm going to do homework on the weekend.
Moja mama zamierza kupić czerwony samochód w piątek.
start learning
My mom is going to buy a red car on Friday.
My zamierzamy pomóc naszemu kuzynowi.
start learning
We are going to help our cousin.
Oni zamierzają napisać list do naszego prezydenta.
start learning
They're going to write a letter to our President.
Co zamierzasz robić w weekend?
start learning
What are you going to do on the wekeend?
Zamierzam pójść do kina.
start learning
I'm going to the cinema. I'm going to go to the cinema.
Zamierzam ugotować coś smacznego.
start learning
I'm going to cook something tasty.
w lato
start learning
in summer
Zamierzam pojechać do Niemiec.
start learning
I'm going to go to Germany.
Nie zamierzam przeczytać tej książki w czasie lata.
start learning
I'm NOT going to read this book in summer.
Ona nie zamierza zrobić ciasta dla nich.
start learning
She's NOT going to make a cake for them. She isn't going to make a cake for them.
Oni nie zamierzają napisać listu do naszego prezydenta.
start learning
They're NOT going to write a letter to our president. They aren't going to write a letter to our president.
Czy zamierzasz przeczytać tę książkę w czasie wakacji?
start learning
Are you going to read this book during the holidays?
Czy ona zamierza zrobić dla nich ciasto?
start learning
Is she going to make a cake for them?
Czy oni zamierzają napisać list do naszego prezydenta?
start learning
Are they going to write a letter to our president?
Napisałem kilka zdań.
start learning
I wrote a few sentences.
talerz
start learning
plate
na talerzu
start learning
on the plate
butelka
start learning
bottle
przypuszczam, że ona jest zmęczona.
start learning
I think she is tired. It seems to me that she is tired.
ślub, wesele
start learning
wedding
na obrazku znajduje się pięć osób
start learning
in the picture there are five
druhna (na slubie)
start learning
bridsmaid
świadek (na ślubie)
start learning
best man
panna młoda
start learning
bride
pan młody
start learning
groom
ci ludzie
start learning
these people
oni
start learning
they
te książki
start learning
these books
ci nauczyciele
start learning
these teachers
te dzieci
start learning
these children
to dziecko
start learning
this child
ta książka
start learning
this book
ich książka
start learning
their book
ich dziecko
start learning
their child
ich dom
start learning
their house
ten dom
start learning
this house
te domy
start learning
these houses

You must sign in to write a comment