paweł 13th Feb 2014

 0    86 flashcards    engonskype_archive
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
jak spałeś?
start learning
how DID you sleep?
ja chcę iść do kina.
start learning
I want TO go to the cinema.
chcę zjeść tę kanapkę.
start learning
I want to eat this sandwich.
chcę obejrzeć ten film.
start learning
I want to watch this film.
ten
start learning
this
tamten
start learning
that
ona chce wypić tę kawę.
start learning
she wants to drink this coffee.
moja mama chce kupić tę sukienkę.
start learning
my mom wants to buy this dress.
codziennie zapominam zrobić śniadanie.
start learning
every day I forget TO make breakfast.
mój tata zawsze zapomina wypić kawę.
start learning
my dad always forgets TO drink coffee.
Chcę iść do szkoły.
start learning
I want TO go to school.
Chcę zrobić kolację.
start learning
I want to make dinner/supper.
prawo jazdy
start learning
driving licence, driver's license
Chciałabym zjeść śniadnie.
start learning
I would like TO eat breakfast.
Chciałabym wypić herbatę.
start learning
I would like TO drink tea.
Chciałabym zjeść kawałek ciasta.
start learning
I would like TO eat a piece of cake.
Moja mama chciałaby pójść do pracy.
start learning
My mom would like TO go to work.
Jego tata chciałby pójść na basen.
start learning
His dad would like TO go to the (swimming) pool.
tłumaczyć (tekst np. z angielskiego)
start learning
to translate
o północy
start learning
AT midnight
Lubię pływać.
start learning
I like swimmING.
Ona nienawidzi pływać.
start learning
She hates swimmING.
Oni kochają podróżować.
start learning
They love travelING.
podróżować
start learning
to travel
Jego tata nienawidzi oglądać telewizji.
start learning
His dad hates watchING TV.
Raz dziennie sprawdzam fb.
start learning
Once a day I check facebook.
Moja nauczycielka chce pojechać do Rosji.
start learning
My teacher wants TO go to Russia.
pościelić łóżko
start learning
to make the bed
Często zapominam pościelić łóżko.
start learning
I often forget to make the bed
codziennie rano
start learning
every morning
Bardzo lubimy robić zdjęcia.
start learning
We like takING pictures very much.
w centrum
start learning
in the center
niemiecki
start learning
German
ona ma francuski trzy razy w tygodniu
start learning
It has French three times a week.
Moja przyjaciółka myje zęby dwa razy dziennie.
start learning
My friend brushes her teeth two times a day.
to water plants
start learning
podlewać kwiatki
podlewać
start learning
to water
roślina, rośliny (kwiatki)
start learning
plant, plants
zmywać naczynia
start learning
to do the dishes
gazeta
start learning
newspaper
ciocia
start learning
aunt
Często zapominasz podlać kwiaty.
start learning
You often forget TO water the plants.
karmić
start learning
to feed - fed - fed
codziennie mój tata karmi nasze koty.
start learning
every day my dad feedS our cats.
w Niemczech
start learning
in Germany
ona mieszka w Niemczech.
start learning
She lives in Germany.
Moja ciocia mieszka we Francji.
start learning
My aunt lives in France.
kuzyn, kuzynka
start learning
cousin
sąsiad
start learning
neighbour
palić papierosy
start learning
to smoke cigarettes
rodzice
start learning
parents
trzydzieści
start learning
thirty
południe, w południe
start learning
noon, at noon
spotkajmy się w południe.
start learning
let's meet at noon.
po południu
start learning
in the afternoon
Wilno
start learning
Vilnius
wcześnie
start learning
early
wcześnie rano
start learning
early in the morning
grać w szachy
start learning
to play chess
Zawsze zapominam wyłączyć telewizor.
start learning
I always forget to turn off the TV.
wyłączyć
start learning
to swich off/ turn off
włączyć
start learning
to swich on / turn on
mieć ból głowy
start learning
to have a headache
kolega z pracy
start learning
colleague
Jego kolega z pracy ma dwóch synów.
start learning
His colleague has two sons.
Ona zmywa naczynia codziennie.
start learning
She washes/does the dishes every day.
Ona ma dużo czasu.
start learning
She has a lot of time.
kochanek
start learning
lover
żona
start learning
wife
córka
start learning
daughter
mąż
start learning
husband
Jej kochanek ma żonę.
start learning
Her lover has a wife.
wymowa
start learning
pronunciation
szczeniak
start learning
puppy
ogromny
start learning
huge
poczekaj chwilę
start learning
wait a minute, wait a moment, wait a second
prawdziwy (przy określaniu czy zdanie jest prawidłowe czy błędne)
start learning
true
falszywy (o zdaniu)
start learning
false
słuchać muzyki
start learning
to listen TO music
słuchaj mnie!
start learning
listen TO me!
czy możesz powtórzyć?
start learning
Can you repeat?
czy możesz otworzyć okno?
start learning
Can you open the window?
czy możesz zamknąć drzwi?
start learning
Can you close the door?
czy możesz mi pomóc?
start learning
can you help me?
zrób to dla nas
start learning
do it for us.
daj nam to
start learning
give it to us.

You must sign in to write a comment