past simple

 0    12 flashcards    lofki
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
be beat be born
start learning
was/where been być beat beaten bić was/where born have/has been born urodzić się
become begin break
start learning
became become zostawać; stawać się began begun zaczynać broke broken łamać; psuć się
bring build buy
start learning
brought brought przynosić built built budować bought bought kupować
catch choose come
start learning
caught caught łapać chose chosen wybierać came come przychodzić
cost cut do
start learning
cost cost kosztować cut cut ciąć did done robić
draw drink drive
start learning
drew drawn rysować; ciągnąć drank drunk pić drove driven jechać
eat fall feel
start learning
ate eaten jeść fell fallen upadać felt felt czuć
fight find fly
start learning
fought fought walczyć found found znajdować flew flown latać
forget get give
start learning
forgot forgotten zapominać got got dostawać gave given dawać
go have hear
start learning
went gone iść had had mieć heard heard słyszeć
hit hold hurt
start learning
hit hit uderzać held held trzymać hurt hurt ranić
keep know
start learning
kept kept trzymać knew known znać

You must sign in to write a comment