Past Continuous

 0    9 flashcards    ironz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
I was watching TV when the telephone rang.
start learning
Oglądłam telewizję kiedy zadzwonił telefon
Mówienia o czynnościach, które były w trakcie trwania w jakimś określonym czasie w przeszłości
Jane was having a shower when suddenly someone knocked at the door.
start learning
Jane brała prysznic kiedy ktoś nagle zapukał do drzwi
Mówienia o czynnościach, które były w trakcie trwania w jakimś określonym czasie w przeszłości
Mark was taking a bath when Sue was lying in bed and waiting for him.
start learning
Mark kąpał się kiedy Sue leżała w łóżku i czekała na niego
Mówienia o czynnościach, które odbywały się jednocześnie
They were talking loudly while Mary was trying to listen to the news on the radio.
start learning
Oni głośno rozmawiali podczas gdy Mary próbowała słuchać wiadomości w radio
Mówienia o czynnościach, które odbywały się jednocześnie
I was teaching people how to use the computer.
start learning
(Właśnie) uczyłem ludzi, jak obsługiwać komputer.
He was playing football.
start learning
(Właśnie) grał w piłkę
I was coming back
start learning
(Właśnie) wracałem
Was I studying English?
start learning
Czy ja uczyłem się angielskiego?(właśnie)
I wasn't studying English.
start learning
Nie uczyłem się angielskiego

You must sign in to write a comment