passive agressive behaviour

 0    38 flashcards    ewciamierzwa9309
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
kontenerować uczucia, emocje
start learning
contain feelings, emotions
dusić w sobie emocje
start learning
bottle up emotions
bierna agresja
start learning
passive aggression
wydać wyrok
start learning
give a sentence
rozżalony, urażony (z powodu czegoś)
start learning
resentful
pozwać kogoś
start learning
sue somebody
nadąsany
start learning
sulky
rozczulanie się nad sobą
start learning
self-pity
zażyłość/ bliskość
start learning
intimacy
lęk przed bliskością
start learning
fear of intimacy
celowo
start learning
deliberately
wyuczona bezradność
start learning
learned helplessness
wyśmiewany, wyszydzany np o dziecku
start learning
ridiculed child
doceniać, być wdzięcznym za coś
start learning
appreciate / be grateful for something.
I appreciate your creativity. I am grateful for the time you devoted to me.
mądrość
start learning
wisdom
mądrze, rozsądnie
start learning
wisely, reasonably
pogodzić się z czymś
start learning
come to terms with...
krótki, przelotny romans
* niekoniecznie korespondencyjny:):)
start learning
brief romance
zagrożenie, groźba
start learning
threat
Przyjemność po mojej stronie
start learning
It's my pleasure
pogodzenie się z czymś, akceptacja
start learning
acceptance
zebrać myśli
start learning
collect one's thoughts.
I tried to collect my thoughts, but I was too excited.
wszystko w swoim czasie
start learning
all in good time
wzloty i upadki
start learning
ups and downs
dawać ujście, upust emocjom
start learning
give vent to emotions, vent emotions
znęcać się, źle traktować
start learning
maltreat.
stąd polskie słowo 'maltretować'
nagradzać, nagroda
start learning
reward
wynagradzać, rekompensowac
start learning
recompense
wypominać, robić wyrzuty
start learning
reproach
ustanawiać granice
start learning
establish, set boundaries
przekraczać granice
start learning
cross the boundaries
dobre samopoczucie, dobrostan
start learning
well-being, welfare
terapeutyczny
*uwaga na wymowę
start learning
therapeutic
deprymować, wprawiać w zakłopotanie
start learning
bemuse, confuse
zdeprymowany czymś, zakłopotany
start learning
bemused by something, confused.
She was bemused by the proposition she received.
zadowalać, sprawiać przyjemność
start learning
please,
"people -pleasers" have lack of assertiveness.
czuć się zobowiązanym
start learning
feel obliged
chwalić
start learning
praise

You must sign in to write a comment