part seven

 0    82 flashcards    ryszmaje
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Muszę go tolerować, znosić
start learning
I have to put up with him
mam jego dość
start learning
I am fed up with him
nic dziwnego,
start learning
no wonder
zepsuć
start learning
spoil
uśmiechnąć się
start learning
give a grin
zawdzięczać
start learning
owe
Czy możesz zrobić mi przysługę?
start learning
Can you do me a favour?
oskarżać
start learning
accuse
nalegać na
start learning
insist on
nawyk
start learning
habit
W dziedzinie
start learning
in the field
udało się połączyć telefonicznie
start learning
manage to get through
powinnaś się wstydzić tego
start learning
you should be ashamed of this
nie miałeś wziąć udziału
start learning
you were not supposed to take part
wątpić
start learning
to doubt
dostarczyć jakiejś pomocy
start learning
provide you with some help
nie przesadzaj
start learning
don't exaggerate
dostać się
start learning
get into
kłócić się
start learning
quarrel
Środowisko wpływa na ludzi
start learning
an environment affect people
niewierny
start learning
unfaithful
wierność
start learning
faithfulness
postawa
start learning
attitude
przeczysz sobie
start learning
contradict yourself
wyraźnie
start learning
clearly
Sprawa
start learning
the case
niedbale
start learning
carelessly
oprócz
start learning
besides
Czy nadążasz za mną?
start learning
Do you keep up with me?
rozróżniać
start learning
distinguish
poddać się
start learning
give in
oświadczenie, twierdzenie
start learning
statement
przekonać
start learning
convince
pod warunkiem
start learning
as long as
Wymyślę rozwiązanie
start learning
i'll come up with solution
sprawa
start learning
matter
próba
start learning
attempt
wymyśleć
start learning
come up
wymyślić
start learning
come up with
niezwykły
start learning
extraordinary
niespokojny
start learning
anxious
zdecyduj się
start learning
make up your mind
wyruszyć
start learning
set off
chętnie
start learning
keen on
wymówka
start learning
excuse
wysiłek
start learning
effort
osiągnięcie
start learning
achievement
zmierzać do, osiągnąć
start learning
head for
wstydzić się (czegoś)
start learning
to be ashamed of
tak długo jak
start learning
as long as
kupić kota w worku
start learning
to buy a pig in a poke
Roszczenie
start learning
a claim
twierdzić, rościć
start learning
to claim
wymyślić
start learning
to come up with
narzekać
start learning
to complain
odwaga
start learning
courage
odróżnić
start learning
to distinguish
speszyć, zakłopotanie, pomieszać
start learning
to confuse
zrobić bez
start learning
to do without
wybaczyć
start learning
to excuse
wierny
start learning
faithful
aby dostać się czegoś
start learning
to get over sth
poddać się, ulec
start learning
to give in
nadążyć
start learning
to keep up with
decydować się, podjąć decyzję
start learning
to make up one's mind
uważać,
start learning
to regard
wybaczyć, usprawiedliwiać się
start learning
to excuse myself
prawie nie, ledwo
start learning
hardly
nieważne, mniejsza z tym
start learning
never mind
zapobiec (czemuś)
start learning
prevent from
niezawodny
start learning
reliable
obejść się bez
start learning
to do without
odkładać
start learning
Put off
zrobić coś i mieć z głowy
start learning
get sth over with
wymyślić coś
start learning
come up with
nic nie szkodzi, mniejsza o to
start learning
never mind
knuć coś, przeskrobać coś
start learning
get up to something
tolerować, znosić jego
start learning
put up with him
wymagać, potrzebować
start learning
require
nie ma sensu
start learning
it's no use
wprawić w zakłopotanie, pomieszać
start learning
confuse
cenić, szanować, mieć wzgląd
start learning
regard

You must sign in to write a comment