paremie ił 136-150

 0    15 flashcards    ddusik24
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
UBI IUS, IBI REMEDIUM
start learning
Gdzie prawo, tam lekarstwo. - Prawo w sposób zdecydowany określa granice zachowań uznawanych za odpowiednie przez ogół społeczeństwa.
UBI IUS INCERTUM, IBI IUS NULLUM
start learning
Gdzie prawo jest niepewne, tam nie ma prawa. - Prawo powinno mieć charakter stanowczy – ustalenia, które nie są przejrzyste i budzą wątpliwość stanowią podstawę do szerzenia się bezprawia.
UTILITAS PUBLICA PRIVATAE PRAEFERRI DEBET
start learning
Dobro ogółu powinno być stawiane przed dobrem prywatnym. - patrz: paremie nr 39 i 49
VIM VI REPELLERE LICET
start learning
Siłę wolno odeprzeć siłą. - (art. 423 KC) – współcześnie sentencja odnosi się do obrony własnej, wraz z zachowaniem wszelkich obostrzeń dotyczących tej kwestii i jej interpretacji.
VOLENTI NON FIT INURIA
start learning
Chcącemu nie dzieje się krzywda. - patrz: paremia nr 86
AB HEREDE OBLIGATIO INCIPERE NON POTEST
start learning
Zobowiązanie nie może rozpoczynać się od osoby dziedzica (spadkobiercy). - W przypadku konstruowania zobowiązań nie można wymagać, aby obowiązywało one dopiero po przejęciu spadku przez określoną osobę. Zawarcie zobowiązania ma charakter stały i odwołuj
CASUM SENTIT DOMINUS
start learning
Właściciel rzeczy ponosi skutki zdarzenia przypadkowego, powodującego uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy. - właściciel danej rzeczy ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody przez nią wyrządzone, nawet jeśli powstały one wskutek sytuacji losowej bądź
CONFESSIO EST REGINA PROBATIONUM
start learning
Przyznanie się jest królową dowodów. - (art. 7 KPK) – Współcześnie owa zasada nie obowiązuje, ponieważ organy mogą swobodnie oceniać dowody zebrane w sprawie, choć przyznanie się oskarżonego stanowi ważną kwestię przy ocenie sprawy przez sąd.
DA MIHI FACTUM, DABO TIBI IUS
start learning
Podaj mi fakty, a podam Ci prawo. - Interpretacja działań powinna się opierać się na faktach, którym odpowiadają konkretne artykuły.
DOMINUS SOLI EST DOMINUS COELLI ET INFERORUM
start learning
Właściciel gruntu jest właścicielem nieba (nad gruntem) i podziemi (pod gruntem). - Własność gruntu rozciąga się także na jego podziemie i znajdujący się nad nim słup powietrzny (zasada ad sidera, usque ad inferios)
ERRANTIS NULLA VOLUNTAS EST
start learning
Działając pod wpływem błędu nie wyraża się woli. - W przypadku udowodnienia działania pod wpływem błędu przy wyrażaniu woli spadkodawcy(np. nieznajomość pewnych faktów itd.) jego oświadczenie woli można uznać za nieważne.
INVITUS AGERE NEMO COGITUR
start learning
Nikogo nie można zmusić do wszczęcia procesu mimo jego woli. - Wniesienie pozwu ma charakter dobrowolny i nie można pokrzywdzonego przymusić do dochodzenia swoich praw.
MALITIA SUPPLET AETATEM
start learning
Natężenie zła uzupełnia wiek. - Nieletni [młodociani], którzy popełnili szczególnie ciężkie przestępstwo, mogą odpowiadać jak pełnoletni.
NE EAT IUDEX ULTRA PETITA PARTIUM
start learning
Niech sędzia nie wychodzi ponad żądanie stron. - Sędzia powinien rozpatrywać jedynie zasadność roszczeń, które wysuwają strony.
NEMO TENETUR SE IPSUM ACCUSARE
start learning
Nikogo nie można zmusić do oskarżenia samego siebie. - Nie ma obowiązku obciążania samego siebie dowodami np. w postaci zeznań.

You must sign in to write a comment